På legimus.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om kakor
Jag Accepterar
 1. Använda legimus.se
 2. Appen Legimus
 3. Läsa
 4. Våra medier
 5. Vanliga frågor
 6. Lästips
 7. För bibliotek
 8. Student
 9. Barn och unga
 10. Lättläst
 11. Andra språk
 12. Om webbplatsen
  1. Läget just nu på Legimus
  2. Kom igång med Legimus!
  3. Tillgänglighet
  4. Hantering av personuppgifter i Legimus
  5. Cookies (kakor)
  6. Ordlista
  7. Statistik på webbplatsen
  8. Teknisk information
  9. Upphovsrätt på Legimus
 13. Mina sidor
Sökfilter
Start för innehåll

Ordlista

På webbplatsen används en del facktermer och begrepp som förklaras här i ordlistan.

Skicka e-post till info@mtm.se om du undrar över något ord som inte finns med.

A

Annotation:  En kort beskrivning av boken som finns i katalogposten i TPB-katalogen.

Anpassade medier:  Textens innehåll finns tillgängligt på ett sätt som kan användas av personer med läsnedsättning, exempelvis som talbok, punktskriftsbok eller e-textbok.

D

Daisy:  Står för Digitalt Audiobaserat InformationsSYstem. På engelska: Digital Accessible Information SYstem. Ett system som används för att producera och läsa digitala talböcker.

Daisy text och ljud:  Se en elektronisk version av den tryckta texten samtidigt som du lyssnar på en inläsning. Efter hand som inläsningen pågår färgmarkeras motsvarande avsnitt i den elektroniska texten. Vi kallar det numera Talbok med text.

Daisy-konsortiet:  En internationell sammanslutning av bibliotek och organisationer som arbetar för en gemensam talboks- och ljudboksstandard. Det finns även ett svenskt Daisy-konsortium.

Daisy-spelare:  Särskilda cd-romspelare med vilken du kan läsa talböcker i Daisy-formatet. 

E

E-textböcker:  Elektroniska textböcker, läses med läsprogram (ofta Textview) och talsyntes eller punktskriftsskärm. 

F

Facklitteratur för seende:  Löpande text och bildtexter läses in i talboken. Den tryckta boken behövs jämsides för att man skall se bilderna medan man lyssnar på inläsningen.

Fras:  Du kan hoppa mellan fraser i en talbok. En fras är ofta lika lång som en mening.

Fullskrift:  Punktskrift som är skriven utan förkortningssystem.

G

Glestryck:  Glestryck i en punktskriftsbok innebär att varannan rad i punktskriftsboken är blank, vilket hjälper den ovane läsaren att hålla orienteringen på sidan. Det används i böcker för lästräning.

I

Inläsningsförslag:  En låntagare kan lämna förslag om att en bok skall bli inläst. Förslaget lämnas till det lokala biblioteket som skickar det till MTM. Förslag på punktskriftsböcker kan lämnas direkt till oss.

Interfolierad punktskriftsbok :  I en interfolierad bok är genomskinliga plastblad med punktskrift insatta mellan bilderbokens sidor. Bokens hela text finns på plastbladet och ofta en kort bildbeskrivning. Den som läser punktskriften vet vad barnet tittar på och har en möjlighet att prata kring text och bilder.

K

Kortskrift:  Punktskrift som är skriven med förkortning enligt ett visst system.

Kurslitteratur för högskolestuderande:  Vi producerar kurslitteratur på anpassade medier för högskolestuderande med läsnedsättning. Kontakta ditt högskolebibliotek eller samordnare för mer information.

L

Ljudbok:  En bok som är inläst på cd eller annat ljudmedium. Ljudbok följer vanliga upphovsrättsliga regler och kan lånas eller köpas av alla.

Lokala inläsningar:  Länsbibliotek gör ibland egna talböcker av litteratur från länet med uttalat lokal prägel.

Långsam, tydlig inläsning:  Lättlästa böcker som är inlästa extra tydligt och långsamt.

Läsnedsättning :  En funktionsnedsättning som gör att man har svårt att läsa tryckt text.

Läsprogram:  Program för läsning av talbok i dator.

P

Punktskriftsalfabet:  De sex punkterna i punktskriftscellen ger 63 olika punktskriftstecken. Dessa ordnas traditionellt i sju grupper och benämns då punktskriftssystemet. 33 av tecknen bildar det svenska punktskriftsalfabetet.

Punktskriftsbok:  En bok med punktskrift. Boken görs oftast med utgångspunkt från en tryckt svartskrift men kan också vara en originalproduktion

Punktskriftsnämnden:  En statlig nämnd som är knuten till MTM. Punktskriftsnämndens uppgift är att främja och utveckla punktskriften, bland annat genom att utarbeta normer för den svenska punktskriften.

Punktskriftsskärm:  På en smal panel framför datorns tangentbord finns piggar som hoppar upp och ner när man läser eller skriver. Piggarna formar bokstäver i punktskrift som läses genom att dra fingrarna över panelen.

Punktskriftsvolym:  En bok med punktskrift. En punktskriftstitel kan bestå av flera volymer.

Påannons:  Talbokens inledande fras som redovisar bokens titel och författare.

R

RATS:  Radiosänd talsyntestidning. 

S

Skärmläsare:  En skärmläsare är ett program som läser av texten på datorns bildskärm och presenterar den som syntetiskt tal, som punktskrift på en punktskriftsskärm eller som förstorad text.

Specialinläsning:  Talboken är inläst långsamt och tydligt och har extra ljudillustrationer, till exempel musik eller gatubuller.

Studentlåntagare :  Studenter med läsnedsättning kan bli så kallade studentlåntagare hos MTM och få utökad service. Ansökan görs hos högskolans samordnare.

T

Taktila bilderböcker:  Bilderböcker med upphöjd yta som läses med fingrarna. Läs om taktila bilderböcker

Talbok:  En inläsning av en utgiven bok. Rätten till produktion och användning regleras i 17 § upphovsrättslagen. Talböcker kan bara lånas på bibliotek av personer med läsnedsättning.

Talbok för lästräning:  Talbok där inläsningen gjorts i flera hastigheter, en normal, en långsam och ibland en extra långsam.

Talbok med text:  Se en elektronisk version av den tryckta texten samtidigt som du lyssnar på en inläsning. Efter hand som inläsningen pågår färgmarkeras motsvarande avsnitt i den elektroniska texten. Kan även kallas för Daisy text och ljud.

Talboksberättigad:  Alla som har svårt att läsa tryckt text har rätt att låna talböcker.

Talboksemballage:  Lådan som talbokens cd-romskivor ligger i. En talbokstitel kan bestå av flera emballage.

Talboksspelare:  Särskilda cd-romspelare man kan läsa Daisy-böcker i. Även en dator med cd-rom och ett särskilt läsprogram kan användas för att läsa Daisy-böcker.

Talsyntes:  En konstgjord röst som läser upp texten. En del av våra talböcker framställs med talsyntes. 

Textview:  Textview är ett kostnadsfritt läsprogram som gör att du kan läsa e-textböcker på ett strukturerat sätt. Läsprogrammet kan laddas ned eller beställas från MTM.
Läs mer om Textview

U

Upphovsrättslagen:  I 17 § upphovsrättslagen regleras rätten att producera och använda tryckt text i anpassad form för personer med läsnedsättning. Läs mer om vad 17 § innebär

Ä

Ämnesord:  MTM:s ämnesord beskriver vad en skönlitterär bok i MTM:s bokbestånd handlar om. Med hjälp av ämnesorden kan du söka efter liknande böcker i Legimus. En bok kan ha flera ämnesord.
Läs mer om Ämnesord
 

Telefontider idag

Svarstjänsten

09:00-12:00Tel 08-580 02 710

Punktskrifts- och prenumerationsservice

Senast ändrad: 2013-01-08 | Legimus