På legimus.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om kakor
Jag Accepterar
 1. Använda Legimus
 2. Appen Legimus
 3. Läsa
 4. Våra medier
 5. Vanliga frågor
 6. Lästips
 7. För bibliotek
 8. Student
 9. Barn och unga
 10. Lättläst
 11. Andra språk
  1. Arabiska / اللغة العربية
  2. Bosanski/hrvatski/srpski
  3. Engelska/English
  4. Finska / Suomi
  5. Franska / Français
  6. Japanska/日本語訳
  7. Jiddisch / אידיש
  8. Kinesiska (förenklade tecken)/中文(简体)
  9. Kinesiska (traditionella tecken)/中文(繁體)
  10. Lulesamiska / Julevsámegiella
  11. Nordkurdiska / Kurmancî
  12. Nordsamiska / Davvisámegiella
  13. Persiska / فارسی
  14. Polska / Polski
  15. Romani / kelderash
  16. Romani / Romane
  17. Ryska / Русский
  18. Somaliska/Soomaali
  19. Spanska / Español
  20. Sydkurdiska / Sorani
  21. Sydsamiska / Åarjelsaemien
  22. Tornedalsfinska / Meänkieli
  23. Turkiska / Türkçe
  24. Tyska / Deutsch
 12. Om webbplatsen
 13. Mina sidor
Sökfilter
Start för innehåll

Nordsamiska / Davvisámegiella

MTM:s mii buvttadit ja luoikat girjjiid mat leat heivehuvvon dutnje geas leat lohkanváttut.

Teaksta sámegillii

MTM:as mii produseret ja luoikkahit girjjiid mat leat heivehuvvon dutnje geas lea lohkanváttisvuohta. Lohkanváttisvuođain mii meinet ahte dárbbahat oažžut prentejuvvon girjji mii lea heivehuvvon vai máhtát lohkat dan. Lohkanváttisvuohta sáhttá leat ovdamearka:
• oaidninváddu
• doaibmahehttehus
• doaimmashehttejupmi
• lohkan- ja čállinváttisvuođat
• autisma
• ADHD
• demeansadávda
Ii rehkenastojuvvo lohkanváttisvuohtan jus dus lea ruoŧagiella nuppát giellan. Jus dus lea váttisvuohta dan dihte go lea lossat lohkat iežat gillii maid, oaččut luoikat jietnagirjjiid ruoŧagillii ja eará gielaide.

Mii lea jietnagirji?

Jietnagirjjit produserejuvvojit dakkár spiehkastaga mielde mii gávdno Dahkkivuoigatvuođalágas. Mii lea lohkkon earenoamážiid dutnje geas lea lossat lohkat. Muhtin jietnagirjjiin lea sisdoallu sihke lohkanjietna ja teaksta. Sáhtát oaidnit teavstta ja govaid dihtoris dahje giehtatelefovdna beavddis oktanaga go guldalat.

Luoikat jietnagirjjiid

Buot girjerádjosat Ruoŧas luoikkahit jietnagirjjiid. Don luoikat girjjiid cd-skearrus, usb-muittus dahje muitogoarttas. It dárbbat duođaštusa lea doarvái ahte muitalat dárbbahat jietnagirjjiid. Lea álu nuvttá luoikat. Jeara bargiin, sii veahkehit du mielalaččat.

Viežžat jietnagirjjiid

Sáhtát viežžat girjjiid njuolga min katalogas Legimusas. Du girjerádju veahkeha du oažžut geavahannama ja beassansáni ja vuosehit got sáhtát dahkat. Muitte don dárbbahat ruoŧa persovdnanummara vai ieš oažžut viežžat. Jus ii leat de sáhtát luoikat girjjiid cd-skearrus dahje usb-muittus girjerádjosis.

Lohkat jietnagirjjiid

Sáhtát lohkat jietnagirjjiid máŋgga ládje: sierralágán jietnagirjeskearrus, dihtoris, giehtatelefovnnas dahje surfenskearrus.

Go galgá lohkat giehtatelefovnnas dahje surfenskearrus geavahat min app, man namma lea Legimus. Mii lea maid nuvttá. Logges appii kontoin maid leat ožžon girjerádjosis. Fertet atnit ruoŧa persovdnanummara vai beasat lohkat girjjiid appes.

Jus dus ii leat ruoŧa persovdnanummar oaččut luoikat jietnagirjjiid girjerádjosis, bidjat fiillaid giehtatelefovdnii ja guldalit eará appein dahje mediaskearruin.

Čuokkesčálagirjjit

Luoikkaheapmi gávdnojit čuokkesčálagirjjit máŋgga gielaide maid. Váldde oktavuođa minguin vai beasat čuokkesčálaluoikkaheaddjin.

Makkár girjjit gávdnojit luoikat?

Legimusas sáhtát oaidnit makkár jietnagirjjit ja čuokkesčálagirjjit gávdnojit luoikat. Dás gávnnat maid girjjiid eará hámiin. Mii sáhttit veahkehit du luoikat girjjiid eará riikkain maid.

Texten som PDFFilikon för Texten på nordsamiska som PDF

Telefontider idag

Svarstjänsten

Punktskrifts- och prenumerationsservice

Senast ändrad: 2016-11-17 | Legimus