På legimus.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om kakor
Jag Accepterar
 1. Använda Legimus
 2. Appen Legimus
 3. Läsa
 4. Våra medier
 5. Vanliga frågor
 6. Lästips
 7. För bibliotek
  1. Kom igång med talböcker
  2. Stöd i dagligt arbete
   1. Aktuella störningar och problem
   2. Om Svarstjänsten
   3. Registrera användare för egen nedladdning
   4. Teknisk support till användare
   5. Kurslitteratur på universitet och högskola
   6. Ladda ner
   7. Redovisa lån och framställda exemplar
   8. Låna in
   9. Låna ut
   10. Inläsningsförslag
   11. Marrakechfördraget för personer med läsnedsättning
   12. Information och marknadsföring
   13. Sälja till privatpersoner
   14. Talboken kommer
   15. Statistik
   16. GDPR
  3. Vanliga frågor
 8. Student
 9. Barn och unga
 10. Lättläst
 11. Andra språk
 12. Om webbplatsen
 13. Mina sidor
Sökfilter
Start för innehåll

GDPR

MTM arbetar med att säkerställa att alla de system och processer som hanterar Legimusanvändare hanterar personuppgifter på ett korrekt sätt. Exempel på åtgärder som genomförts:

 • ej obligatoriska personuppgifter i MTM:s användarregister har tagits bort, exempelvis adress och uppgift om läshinder
 • regelbunden gallring av inaktiva och avlidna användare
 • regelbunden gallring av inaktiva registrerare/bibliotek
 • nya avtal för Legimusanvändare
 • tagit fram en integritetspolicy för användare av våra tjänster.

Vanliga frågor

Vilka personuppgifter behandlar MTM om legimusanvändare?

Namn, personnummer/samordningsnummer/LMA-nummer och e-postadress. För minderåriga sparas även vårdnadshavares namn och födelsedatum.

Varför behandlas personuppgifterna?

Uppgifterna behandlas för att kunna hantera användarens Legimuskonto, lånen och kundtjänstärenden.

Vilka övriga uppgifter sparas om legimusanvändaren?

Uppgifter om vilka böcker användaren har lånat, sparade bokmärken och listor samt uppgifter om hur långt användaren har läst i en bok.

Varför sparas de uppgifterna?

Uppgifter om lån sparas för att förhindra missbruk. Uppgifter om bokmärken och listor sparas för att förenkla navigeringen i appen och webbspelaren. Uppgifter om hur långt användaren har läst sparas för att användaren inte ska behöva börja om från början varje gång hen öppnar boken i appen eller webbspelaren.

Sparas några känsliga personuppgifter om legimusanvändare?

Nej.

Hur ofta gallras användare?

Personer som är inaktiva i tre år gallras. Personer som aldrig loggat in gallras efter 12 månader.

Vem är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen?

MTM och biblioteken har en separat rättslig skyldighet och ett ansvar för att personer med funktionsnedsättning ”ska få tillgång till sådana exemplar av litterära verk som de behöver för att kunna ta del av verken”. Läs mer i Förordning 2010:769 med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier och §4 Bibliotekslag 2013:801.
Förordning 2010:769 med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier, öppnas i nytt fönster.
Bibliotekslag, öppnas i nytt fönster.

Behöver ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB) tecknas mellan MTM och biblioteken?

Nej, MTM och biblioteken har en separat rättslig skyldighet. Ett biträdesavtal behövs därför inte.

MTM:s längre svar om hur vi resonerar i frågan (pdf öppnas i nytt fönster).

Gäller bibliotekssekretess för lån i Legimus?

Uppgifter om lån och användare i Legimus skyddas av bibliotekssekretessen (se 40 kap 3 §  offentlighets- och sekretesslagen). Både biblioteken och MTM omfattas av bibliotekssekretessen.
”Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form av beställning och för uppgift om en enskilds användning av informationsteknik, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående lider men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2017:1076).”

Offentlighets- och sekretesslagen, öppnas i nytt fönster.

Vilka säkerhetsåtgärder har MTM vidtagit för att säkerställa att personuppgifterna hanteras korrekt?

MTM har tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. MTM använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem. Personuppgifter behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT- system finns inom EU/EES.

Vilka säkerhetsåtgärder behöver biblioteken vidta?

Biblioteken (genom sina registrerare) ansvarar för att ha erforderliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig behandling. Biblioteken ansvarar för att ett användaravtal tecknas med varje användare som får tillgång till Legimus.

Ska biblioteken spara de skriftliga användaravtalen?

MTM rekommenderar inte att ni som bibliotek sparar de skriftliga användaravtal som vårdnadshavare skriver under när de inte kan medfölja barnen vid inskrivningen till Legimus. Det finns dock inget hinder för er som bibliotek att spara avtalen om ni bedömer att ni behöver det. Det är viktigt att ni känner till att sparade avtal räknas som register över personuppgifter och ska hanteras enligt Dataskyddsförordningen. Om ni har frågor kontakta MTM:s Svarstjänst.

Telefontider idag

Svarstjänsten

08:30-12:00Tel 08-580 02 710E-post: info@mtm.se

Punktskrifts- och prenumerationsservice

09:00-12:0008-580 02 720E-post: punktskrift@mtm.se
Senast ändrad: 2018-05-22 | Legimus