På legimus.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om kakor
Jag Accepterar
 1. Använda Legimus
 2. Appen Legimus
 3. Läsa
 4. Våra medier
 5. Vanliga frågor
 6. Lästips
 7. För bibliotek
  1. Kom igång med talböcker
  2. Stöd i dagligt arbete
  3. Vanliga frågor
 8. Student
 9. Barn och unga
 10. Lättläst
 11. Andra språk
 12. Om webbplatsen
 13. Mina sidor
Sökfilter
Start för innehåll

För bibliotek

På de här sidorna hittar du information särskilt riktad till dig som arbetar på bibliotek. Vi förklarar hur du hittar böcker i olika format till ditt bibliotek och hur du lånar ut dem.

Kille på bibliotek som läser talbok

MTM:s arbete med GDPR/dataskyddsförordningen

MTM arbetar med att säkerställa att alla de system och processer som hanterar Legimusanvändare hanterar personuppgifter på ett korrekt sätt. Vi kommer uppdatera den här sidan regelbundet. Exempel på åtgärder som redan genomförts:

-ej obligatoriska personuppgifter i MTM:s användarregister har tagits bort (ex. adress och uppgift om läshinder)
-regelbunden gallring av inaktiva och avlidna användare
-regelbunden gallring av inaktiva registrerare/bibliotek

Vi kommer även se över alla avtal och informationstexter.

MTM rekommenderar inte att ni som bibliotek sparar de skriftliga användaravtal som vårdnadshavare skriver under när de inte kan medfölja barnen vid inskrivningen till Legimus. Sparade avtal räknas som register över personuppgifter och ska hanteras enligt PuL/Dataskyddsförordningen.

Om ni har frågor kontakta MTM:s Svarstjänst.
 

Aktuellt

Det kommer in ovanligt många förslag på inläsning av talböcker. Därför kan handläggning och produktion ta längre tid än vanligt. Detta gäller dock inte studielitteratur för högskola och universitet.

Genvägar

Statistik

 

Formulär för studenters läsprogram

Studenter på universitet och högskola som vill få ett program för att läsa talböcker från MTM fyller i ett formulär på Legimus, istället för att som tidigare skicka ett mejl till MTM. Formuläret gör att studenten får med all information i sin ansökan och minskar risken för fel. Studenten kan välja mellan EasyReader för PC och Read Hear för Mac.
Mer information om EasyReader  
Mer information om ReadHear  

Talboksberättigade asylsökande kan nu få ett konto i Legimus

Personer som söker asyl i Sverige och har svårt att ta del av tryckt text på grund av en funktionsnedsättning går nu att registrera för ett användarkonto i Legimus. 

För att skriva in sig behöver den asylsökande ett giltigt LMA-kort. LMA-kortet är ett plastkort med ett foto på den som är asylsökande och ett unikt nummer kopplat till den som söker asyl. Alla asylsökande får LMA-kort från migrationsverket.

Biblioteken sköter introduktion och registrering, precis som med övriga användare.

Läs här hur du gör för att registrera en asylsökande i Legimus

Krav på talbokstillstånd för biblioteken har tagits bort

Från och med 1 juli 2017 har vissa delar av Upphovsrättslagen ändrats. En nyhet är att biblioteken inte längre behöver något särskilt tillstånd från regeringen för att få anpassa upphovsrättsligt skyddade verk till personer med funktionsnedsättning.

Biblioteken behöver heller inte något talbokstillstånd när de ansöker om konton hos MTM för att kunna arbeta med nedladdning från Legimus. I övrigt fortsätter samma krav och förväntningar att gälla för biblioteken. Lagförändringen påverkar inte talboksläsarna eller de bibliotek som redan arbetar med nedladdning från Legimus. För dem gäller samma regler som tidigare.

Nya rutiner för studenternas delleveranser

Erbjudande om att få delleveranser kommer nu att gå ut direkt via e-brev till alla studenter som har beställt en talbok som läses in med mänsklig inläsare. Förändringen kommer att göra det tydligare för studenterna att delleveranser är en möjlighet när man väntar på sin talbok.  

För högskolebiblioteket innebär förändringen att man inte längre beställer delleveranser i när man beställer inläsning av kurslitteratur till en student. Istället är det viktigt att kontroller att studenten har en korrekt e-postadress eftersom erbjudandet om delleverans kommer att skickas dit.

För studenten innebär det att hon får ett e-brev med ca fem timmar av den titel som läses in och ett erbjudande om att få fler delleveranser. Svarar studenten ja skickas en delleverans i veckan tills titeln är färdiginläst. Tackar studenten nej eller avstår från att svara kommer inga fler delleveranser. Delleveransen skickas med e-brev till studenten. Studenten kan även få den på CD. Instruktioner finns i e-brevet med delleveransen. Ångrar sig studenten kan hon, eller biblioteket, kontakta MTM för att få delleveranser igen. 

MTM bjuder in till höstens webbinarier 

Läs om höstens webbinarier (öppnas i nytt fönster)

MTM bjuder in till studiedagar i höst

Läs om höstens studiedagar här (öppnas i nytt fönster)

Support av Read Hear Mac

Read Hear Mac, ett läsprogram som MTM erbjuder studenter på universitet och högskola, kan inte garantera hundraprocentig funktionalitet med Mac 10-12 Sierra, det senaste operativsystemet för mac-datorer. En snabbtest har visat att grundfunktionerna fungerar och vi har inte hört talas om något fall där det har blivit problem. Däremot är det bra att studenter som får problem hör av sig till den svenska supporten om de får problem med programmet.

Kontakt till supporten

Ny film!

Premiär! MTM presenterar nu en ny film som vi hoppas ska inspirera barn att använda Legimus. Med den hoppas vi att flera ska upptäcka hur roligt och bra det är med talböcker.
Den är fri att använda på era webbplatser och sprid den gärna till era kanaler och kontakter! Filmen finns även syntolkad.

Film - Välkommen till talböckernas värld

Ny film om voice over för iPhone och iPad

För dig som ibland behöver visa appen Legimus med voice over finns nu en instruktionsfilm.

Film om voice over 

Ny webbutbildning!

Nu kan du som är ny som registrerare göra vår webbutbildning. Utbildningen ger grundläggande kunskaper och tar ca 30 minuter att genomföra.

Webbutbildning

Frågor och svar om gallring av användarkonton

Under hösten kommer vi att gallra användarkonton och registrerarkonton som inte har använts de senaste tre åren, eller där inloggning inte skett alls de senaste 12 månaderna. Alla registrerare har fått information om gallringen via mejl. Här kan du läsa mer om gallringen av konton.

Frågor och svar om gallringen

Nya broschyrer för skolan

Om du arbetar på skola har vi två nya broschyrer för dig. Du kan ladda ner dem direkt här eller beställa tryckta exemplar.

Beställ dessa och annat material på mtm.se. Öppnas i nytt fönster

Basår

Högskolebibliotek kan från och med 2015-12-15 beställa kurslitteratur till högskolans basårsutbildningar. Litteratur till högskolans basårsutbildningar jämställs med ordinarie kurslitteratur. De ska uppfylla samma krav som högskolelitteratur och de produceras på samma sätt av MTM.

MTM läser inte in titlar som redan finns anpassade, till exempel de titlar som finns att köpa av Inläsningstjänst. Kontrollera om titeln finns i anpassat format innan du beställer.

Information om att beställa kurslitteratur

Inspiration

Här har vi samlat lite inspiration hur man kan jobba med talböcker.

Exempel från skolvärlden

Riktlinjer från IFLA

IFLA har tagit fram nya riktlinjer för hur bibliotek kan arbeta för personer med läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi.

IFLA:s riktlinjer för bibliotekstjänster för personer med dyslexi Filikon för IFLA:s riktlinjer för bibliotekstjänster för personer med dyslexi

Handledningar

Vi har två handledningar för dig som arbetar med talböcker:

Filmer om talböcker och Legimus

Vi har tagit fram två filmer om talböcker. Den trefaldigt prisbelönta filmen om Legimus kan ni gärna lägga upp på era webbplatser eller använda då ni informerar om talböcker. Filmen om talböcker i skolan hoppas vi ska kunna fungera som inspiration för hur skolor kan arbeta med tillgängliga medier.

Talböcker och Legimus

Talböcker i skolan

 

Telefontider idag

Svarstjänsten

StängtTel 08-580 02 710E-post: info@mtm.se

Punktskrifts- och prenumerationsservice

Stängt08-580 02 720E-post: punktskrift@mtm.se
Senast ändrad: 2018-02-02 | Legimus