Meny
 1. Använda legimus.se
 2. Appen Legimus
 3. Läsa
 4. Våra medier
 5. Vanliga frågor
 6. Lästips
 7. För bibliotek
 8. Student
 9. Barn
 10. Lättläst
 11. Andra språk
 12. Om webbplatsen
 13. Mina sidor
Sökfilter
Sökparametrar
Start för innehåll

Barnmedicin i ett nötskal

Omslagsbild:Barnmedicin i ett nötskal
Av:
Bokens år:
2004
Språk:
Svenska
Format:
Talbok
Inläsare:
Fryckstedt, Ulrika
Omfång:
1 CD-Rom (15 timmar, 38 minuter)
Ladda ner provlyssningsfil

Beskrivning

En kortfattad bok skriven med ambitionen att täcka in alla aspekter av barnmedicin. Särskilda avsnitt om utveckling, vanliga symtom, akut sjukdom, det nyfödda barnet, kroniska sjukdomar och handikapp. Även om barnhälsovård, skolhälsovård samt om barnet i förhållande till familj och samhälle. Vänder sig till läkarstuderande, men även till färdiga läkare samt till andra yrkesverksamma inom vården. Inläst ur Studentlitt., 2004
Lägg till i:
 1. Beställ eller ladda ner

 2. Beskrivning

 3. Innehåll

 4. Betyg

Innehåll för Barnmedicin i ett nötskal

 1. Företal till Barnmedicin i ett nötskal 7
 2. Förord till den engelska utgåvan 9
 3. Översättarens förord 10
 4. Förkortningar 11
 5. Del 1 Att undersöka barn
 6. 1 Samtal med barn och förälder 14
 7. Relationen läkare - patient 14
 8. 2 Kroppsundersökning 17
 9. Lungor 17
 10. Hjärta - kärl 18
 11. Bukpalpation och näringsstatus 19
 12. Neurologisk undersökning 20
 13. Ögon- och synundersökning 22
 14. Muskuloskeletala besvär 23
 15. 3 Att förstå utredningar I 24
 16. Hematologi 24
 17. Tolkning av blodgaser 26
 18. Elektrolyter och klinisk kemi 27
 19. 4 Att förstå utredningar II 28
 20. Att granska en lungröntgenbild 28
 21. Del 2 Tillväxt och utveckling
 22. 5 Tillväxt och pubertet 32
 23. Tillväxt 32
 24. Exempel på tillväxtkurvor 33
 25. Pubertet 34
 26. 6 Neurologisk utveckling och utvecklingsbedömning 35
 27. Grovmotorisk utveckling 35
 28. Finmotorisk utveckling 36
 29. Språkutveckling 37
 30. Social utveckling 37
 31. 7 Uppfödning 39
 32. Amning 39
 33. 8 Problem i småbarnsåren 42
 34. 9 Ungdomsmedicin 46
 35. Del 3 Barnet och samhället
 36. 10 Barnhälsovård/skolhälsovård 50
 37. Aktörer 50
 38. 11 Barnet och skolan 54
 39. 12 Vaccinationer och de sjukdomar de skyddar mot 58
 40. 13 Screening och BB-undersökning 60
 41. Del 4 Det akut sjuka barnet
 42. 14 Akut sjukdom 64
 43. Att känna igen akut sjukdom 64
 44. Cirkulatorisk svikt (chock) 64
 45. Orsaker till andningssvikt 65
 46. Orsaker till hjärtstillestånd och andningsstillestånd 66
 47. SIDS (plötslig spädbarnsdöd) och livlöshetsattacker 67
 48. 15 Sänkt medvetandegrad 69
 49. Orsaker till medvetandepåverkan 69
 50. 16 Det krampande barnet 72
 51. Orsaker till kramp 72
 52. 17 Feber 75
 53. Orsaker till feber 75
 54. 18 Akut diarré och dehydrering 78
 55. Orsaker till dehydrering 78
 56. 19 Kräkning 81
 57. Orsaker till kräkning 81
 58. 20 "Täta luftrör" 84
 59. Orsaker till hosta och andnöd 84
 60. 21 Stridor 87
 61. Kronisk stridor 87
 62. 22 Akuta buksmärtor 90
 63. Orsaker till akuta buksmärtor 90
 64. 23 Olyckor och brännskador 93
 65. Olyckor 93
 66. Brännskador 94
 67. 24 Intoxikation 95
 68. Oavsiktlig förgiftning hos yngre barn 95
 69. Avsiktlig förgiftning hos äldre barn och tonåringar 96
 70. Del 5 Vanliga symtom
 71. 25 Kronisk diarré 98
 72. Orsaker till kronisk eller återkommande diarré 98
 73. 26 Återkommande buksmärtor 101
 74. Orsaker till återkommande buksmärtor 101
 75. 27 Förstoppning 104
 76. Orsaker till förstoppning 104
 77. 28 Symtom från urinvägarna 106
 78. Att kissa på sig 106
 79. Urinvägsinfektion 108
 80. Hematuri och proteinuri 110
 81. 29 Huvudvärk 114
 82. Orsaker till huvudvärk 114
 83. 30 Svimningsanfall och kramper 117
 84. Svimningsanfall och kramper 117
 85. 31 Benvärk och halta 120
 86. Orsaker till benvärk och halta hos barn 120
 87. 32 Ledsvullnad och ledvärk 122
 88. Orsaker till ledsvullnad och ledvärk 122
 89. 33 Resistenser på hals och i nacke 124
 90. Resistenser på hals och i nacke 124
 91. 34 Svullnad i ljumske och pung 126
 92. Svullnad i ljumske och pung. Testiklar som ej kan palperas 126
 93. 35 Oklar feber och allvarliga återkommande infektioner 128
 94. Orsaker till feber av oklart ursprung 128
 95. 36 Hudutslag 131
 96. 37 Hudutslag med akut debut 132
 97. Utslag med akut debut 132
 98. Fläckar och makulo - papulösa utslag 133
 99. Purpura 135
 100. 38 Kroniska hudsjukdomar 137
 101. 39 Lokala hudförändringar 140
 102. Vanliga födelsemärken 140
 103. Infektioner 141
 104. 40 Utslag i blöjregionen och utslag som kliar 142
 105. Utslag i blöjregionen 142
 106. Klåda 143
 107. Del 6 Problem som upptäcks i samband med hälsokontroll
 108. 41 Kortvuxenhet och dålig tillväxt 146
 109. 42 Dålig tillväxt (Failure to thrive) 149
 110. Orsaker till dålig tillväxt 149
 111. 43 Blåsljud 152
 112. Orsaker till blåsljud 152
 113. 44 Anemi och blekhet 156
 114. Orsaker till anemi och blekhet 156
 115. 45 Misshandel och försummelse 159
 116. Olika typer av misshandel och försummelse 159
 117. 46 Barn med utvecklingsförsening 162
 118. Orsaker till utvecklingsförsening 162
 119. Del 7 Det nyfödda barnet
 120. 47 Det nyfödda barnet 166
 121. 48 Medfödda missbildningar 169
 122. Nyföddhetsundersökning 169
 123. 49 Prematuritet 172
 124. Komplikationer vid prematuritet 172
 125. 50 Ikterus hos nyfödda 175
 126. Orsaker till ikterus hos nyfödda 175
 127. 51 Medfödda hjärtfel 178
 128. Medfödda hjärtfel 178
 129. Del 8 Kroniska sjukdomar
 130. 52 Astma 184
 131. Kronisk astrna 184
 132. 53 Diabetes 187
 133. 54 Cystiskfibros(CF) 190
 134. 55 Juvenil idiopatisk artrit 192
 135. 56 Cancer 194
 136. Olika typer av cancer hos barn 194
 137. Del 9 Barn med funktionshinder
 138. 57 Barn med handikapp/funktionshinder 198
 139. 58 Barn med syn- och hörselnedsättning 200
 140. Synnedsättning 200
 141. Hörselnedsättning 201
 142. 59 Cerebral pares 202
 143. 60 Epilepsi 205
 144. 61 Mental retardation 208
 145. Färgplanscher 211
 146. Sakregister 215