Meny
 1. Använda legimus.se
 2. Appen Legimus
 3. Läsa
 4. Våra medier
 5. Vanliga frågor
 6. Lästips
 7. För bibliotek
 8. Student
 9. Barn
 10. Lättläst
 11. Andra språk
 12. Om webbplatsen
 13. Mina sidor
Sökfilter
Sökparametrar
Start för innehåll

Inflammation

Omslagsbild:Inflammation
Av:
Bokens år:
2007
Språk:
Svenska
Format:
Talbok
Inläsare:
Uggla, Rebecca
Omfång:
1 CD-Rom (24 timmar, 53 minuter)
Ladda ner provlyssningsfil

Beskrivning

Om inflammation: "kroppens urgamla system för att döda mikroorganismer, avgränsa en infektionshärd och läka skadad vävnad". Här både beskrivs och förklaras de inflammatoriska processerna på cell- och molekylnivå i detalj. Vänder sig primärt till läkare, medicinstuderande och till forskare på området. Förlaga: Liber, 2007
Lägg till i:
 1. Beställ eller ladda ner

 2. Beskrivning

 3. Innehåll

 4. Betyg

Innehåll för Inflammation

 1. Förord 9
 2. 1 Vad är inflammation? 11
 3. Inflammationens karakteristika och kardinalsymtom 11
 4. Vad utlöser inflammation? 12
 5. Inflammatoriska sjukdomar och tillstånd 13
 6. Inflammationens tidsförlopp 15
 7. Kärlbäddens normala struktur och reaktion vid inflammation 16
 8. Rekrytering av inflammatoriska celler 18
 9. Historik 21
 10. 2 Översikt över inflammatoriska mediatorer 23
 11. Den inflammationsframkallande signalen 25
 12. Huvudgrupper av inflammatoriska mediatorer 25
 13. 3 Vävnadsbundna inflammatoriska celler 33
 14. Vävnadens normala struktur 33
 15. Makrofagen 37
 16. Den dendritiska cellen 39
 17. Mastcellen 40
 18. Endotelcellen 41
 19. Glattmuskelcellen 43
 20. Fibroblasten 44
 21. 4 Blodburna inflammatoriska celler 45
 22. Benmärgens funktion 46
 23. Neutrofila granulocyter 48
 24. Eosinofila granulocyter 52
 25. Basofila granulocyter 54
 26. Trombocyter 55
 27. Monocyter 57
 28. Lymfocyter och plasmaceller 58
 29. 5 Yttre och inre larmsignaler 63
 30. Eukaryota och prokaryota celler 64
 31. Mikrobiella strukturer som aktiverar det inflammatoriska systemet 65
 32. Endogena larmsignaler 77
 33. Receptorer för yttre och inre larmsignaler 82
 34. Sammanfattning 102
 35. 6 Det medfödda och förvärvade immunsystemet 105
 36. Försvarets tre nivåer 105
 37. Skillnader mellan det medfödda och förvärvade immunförsvaret 106
 38. Varför behöver vi det specifika immunsystemet? 112
 39. Mötet mellan antigen och lymfocyt i sekundära lymfoida organ 113
 40. Presentation av antigen på MHC klass II-molekyler 114
 41. Hjälpar-T-cellens stimulering av immunreaktioner 116
 42. Hur styrs det specifika immunsvaret? 123
 43. 7 Akut inflammation 129
 44. Den akuta inflammationsprocessen 130
 45. Exempel på tillstånd med akut inflammation 139
 46. Den snabba överkänslighetsreaktionen 147
 47. Mastcellen - den centrala aktören i den snabba överkänslighetsreaktionen 148
 48. IgE-förmedlad (atopisk) allergi 149
 49. Olika allergiska manifestationer i olika organ 156
 50. Varför bildar allergikern IgE-antikroppar? 158
 51. Varför ökar allergierna? 160
 52. 9 Kronisk inflammation 163
 53. Terminologi 164
 54. CD4-positiva T-cellers aktivering av makrofager 166
 55. Rekrytering av T-celler och monocyter 168
 56. Nedbrytning av vävnadens normala arkitektur 170
 57. Fibros 171
 58. Reaktionscentra 172
 59. Granulombildning 172
 60. Exempel på sjukdomar med kronisk inflammation 174
 61. 10 Akutfasreaktionen och andra systemeffekter 187
 62. Feber och frossa 188
 63. Trötthet, aptitlöshet och "sjukdomskänsla" 190
 64. Produktion av kortisol 190
 65. Akutfasreaktionen 191
 66. Inflammationens metabola effekter 202
 67. 11 Mediatorer som bildas från membranlipider 213
 68. Arakidonsyrametaboliter 214
 69. Funktionen hos olika arakidonsyrametaboliter 220
 70. Reglering av produktionen av lipidmetaboliter 223
 71. PAF 224
 72. 12 Mediatorer med effekter på kärlbädden 227
 73. De olika kärlavsnittens reaktion på inflammation 227
 74. Mediatorer 230
 75. 13 Komplementsystemet 239
 76. Klyvning av C3 - komplementsystemets centrala process 240
 77. Lektinvägen - aktivering av komplementsystemet via igenkänning av främmande kolhydratstrukturer 242
 78. Den alternativa vägen - ett viktigt förstärkningssteg 244
 79. Den klassiska vägen - aktivering av komplementsystemet via antikroppar 249
 80. Bildning av membranattackkomplexet och lys av gramnegativa bakterier 252
 81. Faktorer som skyddar våra celler från komplementattack 254
 82. Anafylatoxiner - komplementfragment med inflammatorisk aktivitet 257
 83. Komplementsystemets roll för bortstädning av immunkomplex 258
 84. 14 Cytokiner 261
 85. Terminologi 261
 86. Produktion av cytokiner 263
 87. Cytokiners effekter på målceller 264
 88. Olika grupper av cytokiner 266
 89. 15 Koagulation 289
 90. Trombocyters bindning och aktivering 289
 91. Koagulationskaskaden och fibrinbildning 292
 92. Inflammation, koagulation och fibrinolys 298
 93. 16 Vävnadsskadande ämnen 303
 94. Fria radikaler 303
 95. Bildning av radikaler i inflammatoriska celler 305
 96. Antioxidanter 307
 97. Proteaser 308
 98. Antiproteaser 309
 99. Interaktioner mellan proteaser och antiproteaser 309
 100. 17 Läkemedel mot inflammation 311
 101. Glukokortikoider 311
 102. NSAID-preparat 320
 103. Paracetamol (acetominofen) 322
 104. Leukotrienantagonister 323
 105. Antihistaminer 323
 106. TNF-antagonister 323
 107. Statiner 323
 108. Immunhämmande läkemedel 324
 109. 18 Läkning och regeneration 327
 110. Den normala vävnaden 327
 111. Läkning 332
 112. Mognads- och ombyggnadfas 338
 113. Läkning i olika vävnadstyper 338
 114. Felreglerad läkning 339
 115. Ordlista 342
 116. Register 346
 117. Cellnyckel 350

Minneslista

Skrivet om

Böcker av årets sommarpratare

Böcker om och av värdarna för Sommar i P1 2014.
Läs mer