På legimus.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om kakor
Jag Accepterar
 1. Använda Legimus
 2. Appen Legimus
 3. Läsa
 4. Våra medier
 5. Vanliga frågor
 6. Lästips
  1. Demokratin 100 år
  2. Garanterat bra böcker
  3. Nya böcker
  4. Böcker från olika decennier
  5. Blandade tipslistor
  6. Bokklubbar
  7. Böcker med betyg
  8. Inlästa boktips
  9. Nya böcker på olika språk
  10. Biografier
  11. Norska långserier
  12. Deckare
  13. Faktaböcker
  14. Klassiker
  15. Leva med läsnedsättning
  16. Noveller
  17. Poesi
  18. Romaner
  19. SF och Fantasy
  20. Skräck
  21. Unga vuxna
 7. För bibliotek
 8. Student
 9. Barn och unga
 10. Lättläst
 11. Andra språk
 12. Om webbplatsen
 13. Mina sidor
Sökfilter
Start för innehåll

Erik Axel Karlfeldt 150 år

I år är det 150 år sedan poeten Erik Axel Karlfeldt föddes.

Erik Axel KarlfeldtKarlfeldt var en av sin tids mest lästa och älskade författare. Han var också ledamot av Svenska Akademien och tilldelades Nobelpriset i litteratur 1931, efter sin död. I sina dikter anknöt han ofta till folkliga föreställningar och bönders sätt att leva, som han beskrev som enkelt, äkta och vacker. Oftast var det hans eget hemlandskap Dalarna som skildrades. 

Även den som inte har läst något av Karlfeldt känner säkert igen vissa fraser ur hans dikter som till exempel "han talar med bönder på böndernas sätt men med lärde män på latin" eller "intet är som väntans tider". Många har också hört den vackra "Jungfru Maria" som börjar "Hon kommer utför ängarna vid Sjugareby" i tonsättning av Nils Söderström eller Evert Taubes version av "Svarte Rudolf".

Här hittar du en lista på verk av och om Erik Axel Karlfeldt. Vill du veta ännu mer så finns även Karlfeldtsamfundet som på olika sätt håller liv i minnet av poeten.

Litteratur av och om Erik Axel Karlfeldt

 1. Samlade dikter (2001)

  Omslagsbild för Samlade dikter

  Av: Karlfeldt, Erik Axel

  Samlade dikter Talbok Talbok

  E.A.K., 1864-1931, tillhör Sveriges mest älskade författare. I denna samlingsutgåva presenteras han i helfigur. Förf:s alla sex diktsamlingar ingår, kompletterade med tidigare och senare dikter som aldrig kom med i de sex samlingarna. Boken innehåller också fylliga förklaringar till symboler, allegorier och andra ovanliga ord och uttryck i dikterna. Inläst ur W&W, 2001

  Klicka för att sätta betyg på Samlade dikter.
  Lägg till i:
 2. Fridolins visor och andra dikter (1979)

  Omslagsbild för Fridolins visor och andra dikter

  Av: Karlfeldt, Erik Axel

  Fridolins visor och andra dikter Punktskriftsbok Punktskriftsbok

  I förf:s företal heter det att 'Fridolin är den studerade karl av bondesläkt, som återvänt till att gräva i jorden och nu författar sina visor, som stundom är "herrskapsvers", stundom "allmogelåt"

  Klicka för att sätta betyg på Fridolins visor och andra dikter.
  Lägg till i:
 3. Vildmarks- och kärleksvisor (1931)

  Omslagsbild för Vildmarks- och kärleksvisor

  Av: Karlfeldt, Erik Axel

  Vildmarks- och kärleksvisor Talbok Talbok

  Förf. debuterade 1895 med denna diktsamling, som inleds med Fäderna, en hyllning till bonden. Utmärkande drag i saml. är en fin naturkänsla, realistisk blick och dragning till folktromotiv. Innehåller även diktsamlingen Hösthorn

  Klicka för att sätta betyg på Vildmarks- och kärleksvisor.
  Lägg till i:
 4. Flora och Pomona (1979)

  Omslagsbild för Flora och Pomona

  Av: Karlfeldt, Erik Axel

  Flora och Pomona Talbok Talbok

  Här finns dalmålningar och dikter med astrologiska och folkligt-komiska motiv. Skaldens erotiska diktning blir här mindre problemfri än tidigare. Intresset för själslivets mörka sidor - aktuellt vid sekelskiftet 1900 - har påverkat hans diktning. Bland dikterna: Träslottet, Hästkarlar, Häxorna

  Klicka för att sätta betyg på Flora och Pomona.
  Lägg till i:
 5. Flora och Bellona (1979)

  Omslagsbild för Flora och Bellona

  Av: Karlfeldt, Erik Axel

  Flora och Bellona Talbok Talbok

  Förf., 1864-1931, är framför allt Dalarnas diktare och en av våra främsta naturlyriker. Han har inspirerats både av Bibeln och av bondepraktikan. Samlingen innehåller rätt olikartade dikter: Det klassiska äreminnet till bonden "Klagosång över en lantman", lätta visor som "Svarte Rudolf", den personliga dikten "Sjukdom", minnesdikter m.fl. "Bellona" är namnet på en krigsgudinna

  Klicka för att sätta betyg på Flora och Bellona.
  Lägg till i:
 6. Hösthorn (1979)

  Omslagsbild för Hösthorn

  Av: Karlfeldt, Erik Axel

  Hösthorn Talbok Talbok

  Förf:s sista diktsamling. Några av dikterna anknyter till Fridolindiktningens ålderdomliga allmogevärld, andra har en religiös - dock inte konfessionell - underton. Grundstämningen är en resignerad och lugn försoning med livet och döden. Bland dikterna: Sub luna, Höstpsalm, Vinterorgel samt dalmålningen Den underbara kvarnen

  Klicka för att sätta betyg på Hösthorn.
  Lägg till i:
 7. Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim (1949)

  Omslagsbild för Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim

  Av: Karlfeldt, Erik Axel

  Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim Talbok Talbok

  Dikter, som hyllar bondelivet och bygemenskapen. Men också romantiska kärleksdikter som Dina ögon äro eldar och den kända dikten Längtan heter min arvedel. En särskild avd. upptar Dalmålningar på rim, där K. fångat viktiga drag i den gamla allmogekulturen. Nära dalmålningarna ligger t.ex. Elie himmelsfärd, Jone havsfärd och Jungfru Maria, dikter, som har både naivitet, andakt och humor

  Klicka för att sätta betyg på Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim.
  Lägg till i:
 8. Karlfeldt (2005)

  Omslagsbild för Karlfeldt
  dikt och liv

  Av: Bergsten, Staffan

  Karlfeldt Talbok Talbok

  Porträtt av författaren Erik Axel Karlfeldt, 1864-1931, med betoning lagd på hans verk. Levnadsskildringen finns med som bakgrund. S.B., litteraturvetare,. tecknar ett porträtt av skalden utifrån genomgående teman i hans författarskap som kärleken, arvet från fäderna och blommorna. Diktaren är oöverträffad som blomsterskald menar S.B. i denna välskrivna biografi. Karlfeldt tilldelades Nobelpriset postumt 1931. Inläst ur W&W, 2005

  Klicka för att sätta betyg på Karlfeldt.
  Lägg till i:
 9. Karlfeldt och dalmålarna (1996)

  Omslagsbild för Karlfeldt och dalmålarna

  Av: Fries, Ingegerd

  Karlfeldt och dalmålarna Talbok Talbok

  Tyngdpunkten i denna bok ligger på åtta diktanalyser av Erik Axel Karlfeldts "Dalmålningar utlagda på rim". Diktverket har uppfattats som beskrivningar av dalmålningar som han hade sett. Men inte många av dikterna kan knytas till någon bestämd målning. Dikterna är bilder som lever sitt eget liv och där motiv ur gamla myter och senare historia möts. Inläst ur Dalaförl., 1996

  Klicka för att sätta betyg på Karlfeldt och dalmålarna.
  Lägg till i:
 10. Karlfeldt före Karlfeldt (1995)

  Omslagsbild för Karlfeldt före Karlfeldt

  Av: Hildeman, Karl-Ivar

  Karlfeldt före Karlfeldt Talbok Talbok

  K-I. H., professor och stor Karlfeldtkännare, berättar om den unge skalden, om barndomsmiljön, släktingarna, gymnasietiden i Västerås, studierna i Uppsala och informatorstjänster. Parallellt redovisas ynglingens diktförsök. Tre huvudteman är redan tidigt skönjbara: naturen, erotiken och förgängelsekänslan. Boken slutar ungefär där förf:s Karlfeldtbiografi "En löskekarl" börjar

  Klicka för att sätta betyg på Karlfeldt före Karlfeldt.
  Lägg till i:
 11. Karlfeldt och modernisterna (1993)

  Omslagsbild för Karlfeldt och modernisterna
  tio uppsatser
   
  Karlfeldt och modernisterna Talbok Talbok

  Tio författare undersöker likheter i motiv, språk och stil hos K. och yngre sentida författare. Bl.a. jämförs ångestbegreppet hos Pär Lagerkvist och K. Häxmotivet hos Eyvind Johnson och bildspråket hos Harry Martinson belyses. Nils Ferlin både efterliknar och parodierar K., medan Lars Forssell och Artur Lundkvist beundrar och försvarar honom. Intressant och lättförståeligt

  Klicka för att sätta betyg på Karlfeldt och modernisterna.
  Lägg till i:
 12. Karlfeldt och 1900-talets klassiker (1992)

  Omslagsbild för Karlfeldt och 1900-talets klassiker
  elva uppsatser om tidiga 1900-talsdiktares relationer till Karlfeldt och hans diktning
   
  Karlfeldt och 1900-talets klassiker Talbok Talbok

  Karlfeldtsamfundets årsbok för 1992 innehåller 11 uppsatser om tidiga 1900-talsdiktares relationer till Karlfeldt och hans poesi. Olika författare skriver om bl.a. Österling, Vilhelm Moberg, Wilhelm Peterson-Berger. Karlfeldt som inspirationskälla till dalaskalderna Carl Larsson i By, Kerstin Hed och Paul Lundh uppmärksammas. Rune Lindströms förnyelse av dalmåleriet på rim berörs

  Klicka för att sätta betyg på Karlfeldt och 1900-talets klassiker.
  Lägg till i:
 13. Jag ville ha sagt dig det ömmaste ord (1999)

  Omslagsbild för Jag ville ha sagt dig det ömmaste ord
  kärleken mellan Gerda och Erik Axel Karlfeldt

  Av: Sydow, Carin von

  Jag ville ha sagt dig det ömmaste ord Talbok Talbok

  Biografi över skalden Erik Axel Karlfeldt, 1864-1931, och hans maka Gerda. Paret träffades 1901 och förenades i livslång kärlek, trots stor klass- och åldersskillnad. Först efter 15 år och tre gemensamma barn gifte de sig och Gerdas slitsamma fattiga och förnedrande tillvaro fick ett slut. Initierad skildring baserad på brev och dagboksanteckningar. Förf. är brorssondotter till skalden. Inläst ur W&W, 1999

  Klicka för att sätta betyg på Jag ville ha sagt dig det ömmaste ord.
  Lägg till i:
 14. Mellan myrten och rönn (1998)

  Omslagsbild för Mellan myrten och rönn
  tolv texter om Erik Axel Karlfeldt
   
  Mellan myrten och rönn Talbok Talbok

  Antologi med 12 texter som ger en bred bild av Karlfeldt som diktare och människa. Ett kapitel handlar om Karlfeldts tro - var han kristen? Janken Myrdal skriver om hur jordbruksarbete i ungdomen avspeglas i Karlfeldts lyrik. Bernt Olsson påvisar att barocken var en stor inspirationskälla. Även om skämtpressens syn på K. och om hans arbete i Svenska Akademien. E.A.K., 1864-1931. Inläst ur W&W, 1998

  Klicka för att sätta betyg på Mellan myrten och rönn.
  Lägg till i:
 15. Många maskers man (1997)

  Omslagsbild för Många maskers man
  vad dikterna berättar om Karlfeldt

  Av: Mjöberg, Jöran

  Många maskers man Talbok Talbok

  Litteraturprofessor J.M., 1913- , ger en livfull och inträngande skildring av Karlfeldts diktning och personlighet. Han granskar motiven i de olika diktsamlingarna och visar hur dikterna vittnar om K:s konstnärliga och personliga utveckling. Vidare belyses enskilda områden av K:s diktning, t.ex. skildringen av naturen, valet av symboler, bildspråket, rimkonsten samt humorn. Inläst ur W&W, 1997

  Klicka för att sätta betyg på Många maskers man.
  Lägg till i:
 16. På Karlfeldts vägar (1983)

  Omslagsbild för På Karlfeldts vägar
   
  På Karlfeldts vägar Talbok Talbok

  En samlingsvolym om Erik Axel Karlfeldt med bidrag av olika författare. Här finns bl. a. en artikel om Bibel och psalmbok i skaldens verk samt en uppsats om K:s hustru Gerda

  Klicka för att sätta betyg på På Karlfeldts vägar.
  Lägg till i:
 17. En löskekarl (1977)

  Omslagsbild för En löskekarl
  en Karlfeldtsbok

  Av: Hildeman, Karl-Ivar

  En löskekarl Talbok Talbok

  Förf., litteraturprofessor och Karlfeldt-kännare, bygger på ett stort och hittills obegagnat material och följer diktaren genom de ungdomsår, då han mognade till skald och ställer dikterna, inte minst kärlekslyriken, mot en biografisk bakgrund

  Klicka för att sätta betyg på En löskekarl.
  Lägg till i:
 18. Dalarnas diktare (1931)

  Omslagsbild för Dalarnas diktare
  läsebok
   
  Dalarnas diktare Talbok Talbok

  Läsebok om dalalitteraturen och de mest kända dalaförfattarna från 1500-talet till 1930-talet. Korta inledande artiklar om författarna samt smakprov ur deras diktning

  Klicka för att sätta betyg på Dalarnas diktare.
  Lägg till i:
Nyckelord: Poesi

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Besökarnas kommentarer

Inga kommentarer lämnade

Telefontider idag

Svarstjänsten

08:30-12:00Tel 040-653 27 10E-post: info@mtm.se

Punktskrifts- och prenumerationsservice

09:00-12:00040-653 27 20E-post: punktskrift@mtm.se
Senast ändrad: 2014-10-21 | Legimus