På legimus.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om kakor
Jag Accepterar
 1. Använda Legimus
 2. Appen Legimus
 3. Läsa
 4. Våra medier
 5. Vanliga frågor
 6. Lästips
  1. Demokratin 100 år
  2. Garanterat bra böcker
  3. Nya böcker
  4. Böcker från olika decennier
  5. Blandade tipslistor
  6. Bokklubbar
  7. Böcker med betyg
  8. Inlästa boktips
  9. Nya böcker på olika språk
  10. Biografier
  11. Norska långserier
  12. Deckare
  13. Faktaböcker
  14. Klassiker
  15. Leva med läsnedsättning
  16. Noveller
  17. Poesi
  18. Romaner
  19. SF och Fantasy
  20. Skräck
  21. Unga vuxna
 7. För bibliotek
 8. Student
 9. Barn och unga
 10. Lättläst
 11. Andra språk
 12. Om webbplatsen
 13. Mina sidor
Sökfilter
Start för innehåll

Fler talböcker på nordsamiska

Talböckerna är producerade genom ett samarbete mellan nordiska bibliotek och organisationer som arbetar för personer med läsnedsättning; Celia i Finland, NLB (Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek) i Norge och MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) i Sverige.

2018 producerades sex titlar på nordsamiska. De mottogs väl av våra användare och därför beslöt vi att fortsätta med samproduktion även under 2019.
Ytterligare sex titlar finns nu inlästa. Här finns böcker både för vuxna och unga inom olika genrer och teman som mytologi, deckare, klimat, och vardagen i skolan.


Davviriikkalaš ovttasbargu davvisámegiela jietnagirjjiid buvttadeami hárrái


Jietnagirjjit leat buvttaduvvon davviriikkalaš bibliotehkaid ovttasbarggu bokte, mat heivehit buktagiid olbmuide geain leat oaidno- ja lohkanváttisvuođat: Celia Suomas, MTM (Eiseváldi ipmirdahtti mediaid várás) Ruoŧas og NLB (Norgga jietna- ja čuokkislohkanalfabehta bibliotehka).


Jagi 2018 buvttaduvvojedje 6 jietnagirjji davvisámegillii. Girjjiid válde min lohkkit bures vuostá. Danne leat mii joatkán ovttasbarggu, ja leat jagi 2019 buvttadan 6 ođđa girjji davvisámegillii.  
Girjjit leat oaivvilduvvon sihke rávis olbmuide ja nuoraide, ja dain leat iešguđege šlájat nugo, mytologiija, rihkosmuitalusat, dálkkádat ja skuvlla árgabeaivi.

 

Ahcci min / Rauni Manninen

Áhčči min -romána váldopersovnna Josába oadjebas beaivvit nohket, go son ovttas nuorra eamidiin Rávnnáin ja unna nieiddažiin fertejit vuolgit eváhkkomátkái dálvvesoađi loahpas. Soađi maŋŋá sii ásahit fas ođđa eallima ruovttubáikái. Birgejupmi lea garra barggu, dálkkiid ja Ipmil áhči dáhtu duohken. Rauni Manninen vuoitá Sámiráđi girjjálašvuođabálkkašumi 2018.

Gávdnui guhkkin váris / Kirste Paltto
Silbaoaivvi rikkis, Áron Ruigi, gávdno jápmán duoddaris. Mo jámii son? Lea go Áron Ruigi goddon vai lea go ieš soardán iežas? Rikkes Ingela Ruigi ja su adoptiivabárdni, Guivi, fárreba Silbaoaivvi gildii, maŋŋil go gielda lea bovden riggáid fárret dohko. Ingelas lea nubbi bárdni, Áron. Unto Ruigi, geainna son náitalii go Guivi lei 5 – jahkásaš, lea Árona áhčči. Áron liikui orrut Silbaoaivvis go báikki olbmot hervvošedje su. Son huksehii stuorra gárdima, Devkes Niegadusa, seaivvastansadjin alccesis.

Ii šat summal / Anne Wouolab
Læjsa Fjell fárre ruvttoguovlluide duottarsuohkanii Vualtjerei. Doppe vurdet irgi, vánhemat ja oahpes báikkit. Su odda bargu lea teknihkalaš ossodagas ja suohkan lea áiddo šaddan sámi háld­dašansuohkanin. Ja oađđi sámevuohta lea boktojuvvon. Olbmot morihit, identitehtat láivot ja nanosmuvvet. Jahki lea 2011. Ođđa riiddut bahkkejit dál go vuoigatvuodat luondduriggodagaide ja válddit cilgejuvvojit ja bohtet oidnosi­i. Áigi lea maid nu ahte duottar geahcastuvvo áigegollun ja vuoiŋŋastanbáikin, iige bargosadjin ja birgejupmin.


Hamburgerprinseassa / Saia Stueng
Hamburgerprinseassa lea nuoraidromána Márena birra. Máren lea 17-jahkásaš joatkkaskuvlla oahppi gii orru etniinis gielddadálus, gos measta juohke vahkkoloahpa dollojuvvo feasta. Máren geahččala birgehallat skuvllas nu bures go nagoda, ja niegada skuvlla casanova Juan birra. Márenis eai leat eará skihpárat go okta; Máhtte. Olbmo eallin lea kompleaksa ja máŋggabealat, ja Máren vásihage eallimis sihke vuostegieđa ja deaivida maiddái ráhkesvuođa litna njávkkastemiin.


Jeaggejávrri čiekŋalasat / Ante Aikio
Áige lea dán muitalusa váldoolmmoš gii johtá sámi dološ oskku máilmmiin. Álggus gilvvohallá oažžut giđđabeaivváža vuosttaš suotnjara ja de buokčala Sáivomáilbmái ohcat mánnávuođa ustiba. Mátki ovdána buriin leahtuin ja Áigges lea ollu ávki das go dovdá nu bures gopmiid, skáimmadasaid ja eará fápmooruhiid.

 

Sila / Lana Hansen
Sila lea ođđaáigásaš ja ođđahámat, mii ovttastahttá Ruonáeatnama mytologiija ja inuihtaid árbevirolaš luondduoainnu dálá áiggi dálkkádatváttisvuođaiguin. Tulugaq-gánda (namma mearkkaša gáranas) lea dolkan skuvllas ja niegadallá iežas girddašeamen dego albma gáranas. Son deaivvada Naniiehki Vuoiŋŋain, guhte dáhttu sus veahki gádjut luonddu nuoskkideamis, máilmmi liegganeamis ja dan váikkuhusain.

 1. Áhčči min (2018)

  Omslagsbild för Áhčči min

  Av: Manninen, Rauni

  Áhčči min Talbok Talbok

  Romanen berättar om tiden mellan vinterkriget och slutet av 1900-talet och den bygger på verkliga händelser. Handlingen utspelas i finska delen av Sapmi och läsaren får följa brytningen mellan ett traditionellt samiskt liv och den nya tidens utveckling. Romanen har fått Samerådets litteraturpris år 2018. Inläst på nordsamiska

  Klicka för att sätta betyg på Áhčči min.
  Lägg till i:
 2. Gávdnui guhkkin váris (2014)

  Omslagsbild för Gávdnui guhkkin váris
  romána

  Av: Paltto, Kirsti

  Gávdnui guhkkin váris Talbok Talbok

  En ny samisk kriminalroman. Ett lik hittas vid en vacker insjö. Den döde är Áron,son till Ingela Ruigi, en av de rika som kommunen har övertalat att flyttat till bygden Silbaoaivi. Áron byggde villan Devkes Niegadus som en fristad dit han kunde komma och gå när han ville. Byborna som såg upp till Áron är chockade. Hur dog han? Blev han dödad eller tog han sitt eget liv? Inläst på nordsamiska

  Klicka för att sätta betyg på Gávdnui guhkkin váris.
  Lägg till i:
 3. Ii šat summal (2018)

  Omslagsbild för Ii šat summal

  Av: Wuolab, Anne

  Ii šat summal Talbok Talbok

  Året är 2011 och Laæsja Fjell återvänder till sin hemkommun som nyligen blivit en samisk förvaltningskommun. Där finns föräldrar, kärestan och nytt jobb på kommunens tekniska avdelning. En vilande känsla av samisk tillhörighet väcks till liv och nya konflikter uppstår i samhället på grund av de hitills outnyttjade naturresurser som finns i kommunen. Inläst på nordsamiska

  Klicka för att sätta betyg på Ii šat summal.
  Lägg till i:
 4. Hamburgerprinseassa (2017)

  Omslagsbild för Hamburgerprinseassa

  Av: Stueng, Saia

  Hamburgerprinseassa Talbok Talbok

  Saia Stueng från Karasjok debuterar med denna ungdomsbok. Máren är en 17-årig gymnasieelev. Hon bor med sin mamma i en hyreslägenhet där fester hålls nästan varje helg. Hon försöker uthärda skollivet så gott det går. Livet är komplext och hon upplever både motgångar och kärlek. Hon drömmer särskilt om skolans Casanova, Juan. Inläst på nordsamiska

  Klicka för att sätta betyg på Hamburgerprinseassa.
  Lägg till i:
 5. Jeaggejávrri čiekalasat (2017)

  Omslagsbild för Jeaggejávrri čiekalasat

  Av: Aikio, Ante

  Jeaggejávrri čiekalasat Talbok Talbok

  Del 1 i serien Áige, som är berättelsens huvudperson. Han vandrar mellan de olika världarna i samernas gamla tro. Först konkurrerar han om att få vårsolens första stråle. Sedan dyker han ned i landet Sáivu för att leta efter sin barndomsvän. En annorlunda fantasyberättelse, inspirerad av den gamla samiska mytologin, där en stark förbindelse till naturen, kreativitet, mod och mystiska krafter är viktiga. Inläst på nordsamiska

  Klicka för att sätta betyg på Jeaggejávrri čiekalasat.
  Lägg till i:
 6. Sila (2017)

  Omslagsbild för Sila
  muitalus dálkkádatnuppástusaid birra

  Av: Hansen, Lana

  Sila Talbok Talbok

  Pojken Tulugaq är trött på att gå i skolan och fantiserar att han flyger som en korp över den grönländska isen. Han möter inlandsisens ande som ber honom hjälpa till att rädda naturen från föroreningar och global uppvärmning. Tulugaq beger sig ut på en expedition och träffar isbjörnen, örnen, valen och andra djur. En mytisk berättelse som beskriver inuiternas syn på miljö och natur i kontrast till dagens miljöproblem. Inläst på nordsamiska

  Klicka för att sätta betyg på Sila.
  Lägg till i:
Nyckelord: Andra språk

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Besökarnas kommentarer

Inga kommentarer lämnade

Telefontider idag

Svarstjänsten

StängtTel 040-653 27 10E-post: info@mtm.se

Punktskrifts- och prenumerationsservice

Stängt040-653 27 20E-post: punktskrift@mtm.se
Senast ändrad: 2019-11-28 | Legimus