Nya punktskriftsböcker september 2015

Inledning

Listan är uppdelad i 3 huvuddelar; Litteratur för vuxna, Litteratur för barn samt Specialproduktioner, vilka ligger på den första rubriknivån. Litteratur för vuxna och Litteratur för barn är i sin tur uppdelad på skön- respektive facklitteratur.

Listan omfattar 516 titlar.

Litteratur för vuxna

Skönlitteratur

Inga ögon väntar mig : noveller

av Lars Ahlin

5vol. (502 s. tryckt punktskrift)

14 noveller, många välkända. Förf. varierar sitt centrala tema: det bristfälliga och plågsamma i våra relationer gör oss ensamma och förtvivlade, men i ögonblick av nåd bryts isoleringen och livet känns rikt.

MediaNr: P24346

Och dagen varar längre än ett sekel...

av Tjingiz Ajtmatov

11 vol. (1066 s. tryckt punktskrift)

Roman från stäpperna i Kazakstan, Centralasien. Utgångspunkt är begravningen av byns gamle patriark. En mängd berättelser vävs in, om förhållandet mellan människan och naturen, människans motstånd mot olika former av övergrepp, och kollisionen mellan gammalt och nytt.

MediaNr: P24347

Linneas resor

av Ann-Charlotte Alverfors

5 vol. (471 s. tryckt punktskrift)

Linnéa skriver glödande kärlekslyrik, som gör stormande succé. Hon far land och rike runt som handelsresande i poesi.

MediaNr: P24353

Fritt efter naturen

av Bengt Anderberg

4 vol. (299 s. tryckt punktskrift)

Prosastycken omväxlar med lyrik i boken, som omfattar många ämnen så som naturbetraktelser, barndomsminnen och kulturhistoria.

MediaNr: P24358

Bikungskupan : roman

av Lars Andersson

7 vol. (603 s. tryckt punktskrift)

Efter en lång inledning börjar romanen om Emil Thorelius, prästson från Värmland, en historisk person. Tid: ca 1880. Efter läroverksåren i Karlstad kom T. till Uppsala, där han umgicks med frisinnade och radikala. En fängslande (fiktiv) skildring av en känslig, tvivlande människa, fascinerad av bisamhället.

MediaNr: P24377

Snöljus : roman

av Lars Andersson

8 vol. (712 s. tryckt punktskrift)

Olika generationers väg till vuxenliv; landskap och liv i en avfolkningsbygd. En kriminalhistoria är insprängd. Huvudpersoner: Per Ivar, lärare i 45-årsåldern och hans dotter Helga, studerande.

MediaNr: P24378

Sorgenfri : dokumentärroman

av Mary Andersson

7 vol. (657 s. tryckt punktskrift)

Sorgenfri var namnet på en arbetarstadsdel i Malmö. Namnet står i bjärt kontrast till det liv, som levdes där. - Tid: tidigt 1930-tal.

MediaNr: P24379

Mot ursprunget

av Stellan Andersson

5 vol. (440 s. tryckt punktskrift)

En samling jakthistorier som även innehåller mycket av naturskildring och skarpsynta människoporträtt.

MediaNr: P24380

Grisen Plantagenet

av Allen Andrews

4 vol. (376 s. tryckt punktskrift)

Äventyrsberättelse med djur som huvud-"personer" i bl. a. Grahams och Adams (Den långa flykten) anda. Miljö: Frankrike på 1200-talets början. Tamgrisen P. hjälper en grupp vilda släktingar att fly undan ett uppbåd människor, som vill utrota dem (vildsvin, vargar m. fl. river ju tamdjur). Även för ungdom.

MediaNr: P24384

Dödens aveny

av Evelyn Anthony

8 vol. (746 s. tryckt punktskrift)

Spionroman. Fristående fortsättning på "Avhopparen". Brittiska säkerhetstjänsten ger Davina Graham i uppdrag att bevaka en möjlig säkerhetsrisk i USA. Hon dras in i ett nät av säkerhetspolitiska förvecklingar och blir också förälskad än en gång, med livsfarliga följder.

MediaNr: P24385

Ett ögonblick i sänder : roman

av Gerda Antti

6 vol. (580 s. tryckt punktskrift)

Miljö: svensk landsbygd i nutid. Huvudperson: Astrid, en nu medelålders kvinna, som kommit till gården i samband med sitt giftermål, men som förblivit en främling. Förhållandet till maken är komplicerat, men gott till svärmor och grannar. Utkom första gången 1980.

MediaNr: P24396

Jag reder mig nog : roman

av Gerda Antti

6 vol. (534 s. tryckt punktskrift)

Fristående fortsättning på Ett ögonblick i sänder. Astrid, i 50-årsåldern, är nybliven änka. Hon bryter upp från sitt gamla liv och finner nya vänner. En bok som kan trösta, och genom sin glimtvisa, sarkastiska humor också glädja.

MediaNr: P24387

Dagligt allehanda

av Lars Ardelius

6 vol. (565 s. tryckt punktskrift)

En samling berättelser om så kqallade vanliga människor som med varierande förmåga till uppriktighet ställer sig djupt allvarliga frågor, ofta i en situation som innebär vändpunkt eller ett slut.

MediaNr: P24388

Fyra som var bröder

av Sivar Arnér

6 vol. (563 s. tryckt punktskrift)

I en gigantisk stad i en obestämd framtid utspelas denna onda saga om 4 bröder, sinsemellan mycket olika. En är revolutionär mystiker, en är karriärist, en lyckas i kärlek och affärer, en har oförskyllt knäckts av lidande.

MediaNr: P24390

Knekt och klerk

av Sivar Arnér

8 vol. (684 s. tryckt punktskrift)

Historisk roman från svenskt 1300-tal.Redan som djäknar i domskolan står den handlingskraftige Bjure och den inåtvände Greger mot varandra. Trött på kyrkans lydnadskrav rymmmer Bjure och sitter snart som fogde på borgen Gälakvist. Greger går motsatt väg; han böjer sig för den andliga disciplinen, men blir inte vek och utslätad utan en rättfärdighetens försvarare.

MediaNr: P24340

Utanförskapet : en thriller i livets utkant

av Tomas Arvidsson

6 vol. (485 s. tryckt punktskrift)

Studierektor Bertilsson i Kalmar, en till synes stillsam och lugn person, visar sig vara en smart herre som sysslar med postgiro- och försäkringsbedrägeri. Förf. ger en träffsäker kritik av vår tid och dess otympliga byråkrati.

MediaNr: P24338

Tidigt en morgon sent på jorden : dikter 1976-1980

av Werner Aspenström

74 s. tryckt punktskrift

Dikter på ett mångsidigt och lättillgängligt språk i många olika miljöer - från samtida vardag till tibetansk legendhistoria från 1000-talet.

MediaNr: P24286

Ett sista farväl

av Viktor Astafjev

10 vol. (907 s. tryckt punktskrift)

Om en föräldralös pojkes uppväxt i en liten isolerad by vid Jenisej-floden i västra Sibirien. Vardagslivet är hårt och slitsamt, med få glädjeämnen, men hans älskade babusjka (mormor) finns alltid i hans närhet. Fina miljö- och naturskildringar. Viktor Astafjev född 1924 i Sibirien, växte upp på barnhem.

MediaNr: P24287

"Och är ej dikten den egentliga naturen?" : dikter

av Per Daniel Amadeus Atterbom

102 s. tryckt punktskrift

Ett personligt och originellt urval av skaldens lyrik med förord av utg. Bengt Emil Johnson. Bland dikterna: Rosen, Prolog till Phosphoros, Fridsrop.

MediaNr: P24296

När livet var ungt

av Margaret Atwood

9 vol. (849 s. tryckt punktskrift)

Om relationerna mellan tre akademiker i yngre medelåldern i 1970-talets Toronto. Man får följa utvecklingen från 3 håll, varje persons synvinkel återges i tur och ordning. Elisabeth är en hänsynslös maktmänniska, med förakt för den beskedlige äkta mannen Nate, som lämnar henne för den yngre, sårbara Lesje.

MediaNr: P24289

Missvisning

av Desmond Bagley

9 vol. (845 s. tryckt punktskrift)

Under ett rekordförsök försvann 1936 flyghjälten Peter Billson med sin maskin någonstans på sträckan Alger - Kapstaden. 40 år senare försvinner hans son, Paul...

MediaNr: P24292

Nattens skogar

av Djuna Barnes

5 vol. (384 s. tryckt punktskrift)

Skildring av fem aparta personer i mellankrigstidens Europa. Kärleken är bokens tema. Förtätat, poetiskt språk, inte lättläst i traditionell bemärkelse.

MediaNr: P24308

Sagan om enhörningen

av Peter S. Beagle

6 vol. (582 s. tryckt punktskrift)

Den sista enhörningen i världen letar efter sina försvunna medsystrar. Under sina äventyrliga vandringar träffar hon på flera mytiska figurer som trollkarlen Schmendrick och berättelsens skurk Kung Haggard. En lyrisk och humoristisk blandning av fantasi och fabel.

MediaNr: P24302

Sällskap

av Samuel Beckett

81 s. tryckt punktskrift

Kort prosaberättelse och filosofisk betraktelse. Författaren söker fastställa en punkt, från vilken tillvaron kan betraktas. Kompositionen är av experimentiell karaktär.

MediaNr: P24299

Nådatiden

av Mario Benedetti

5 vol. (458 s. tryckt punktskrift)

Benedetti, född 1920, är en av Uruguays främsta förf. Sedan militärkuppen 1973 är hans böcker förbjudna i hemlandet och han lever i landsflykt. Romanen skildrar en man i 50-årsåldern och hans förälskelse i en ung flicka. En fin bild av det latinamerikanska samhället med dess traditioner och förbud på kärlekens område.

MediaNr: P24329

Gräs och rötter : roman

av John Berger

5 vol. (484 s. tryckt punktskrift)

Berättelser och dikter med motiv från en fransk bondby, där förf. är bosatt. Tid: senare delen av 1900-talet.

MediaNr: P24324

Threnos : dikter

av Tobias Berggren

2 vol. (107 s. tryckt punktskrift)

Dikterna uttrycker författarens smärta över mänsklighetens tillstånd och tillvarons intighet men också försöken att med arbete, myter och kärlek hålla sig kvar i livet.

MediaNr: P24322

Swedenhielms : komedi i fyra akter

av Hjalmar Bergman

3 vol. (316 s. tryckt punktskrift)

Om ett sorglöst svenskt geni, uppfinnare, och hans familj inkl. hans svägerska och hushållerska Boman. Så småningom ett drama om hederskänsla.

MediaNr: P24317

Fanny och Alexander

av Ingmar Bergman

5 vol. (492 s. tryckt punktskrift)

Om en välbärgad teaterfamiljs öden runt 1910 i en idyllisk småstad (Uppsala). Fannys och Alexanders mor, skådespelerska, blir änka och gifter om sig med biskop Vergérus, en mesallians som lösgör destruktiva krafter. Alexander, 10 år, utlöser konflikterna och avslöjar vuxenvärldens förljugenhet.

MediaNr: P24316

Den heta sommaren

av Jenny Berthelius

4 vol. (337 s. tryckt punktskrift)

Några människor i ett hyreshus upplever, under några korta sommardagar, fruktan och ond bråd död.

MediaNr: P24305

Rösten är Jakobs

av Bo Beskow

5 vol. (448 s. tryckt punktskrift)

Roman på biblisk grund om patriarken Jakobs liv, skriven på ett mustigt och färgstarkt språk.

MediaNr: P24392

Gandonerna i Narva : roman

av Hans Björkegren

11 vol. (1008 s. tryckt punktskrift)

Om den svenska frivilligkåren i Estland 1919. En svensk-italiensk musiker döms olagligt till döden av en ståndrätt, kåren splittras och upplöses efter djupa inbördes motsättningar.

MediaNr: P24393

Gustaf V:s skål

av Hans Björkegren

8 vol. (740 s. tryckt punktskrift)

1817 dömde Svea hovrätt två män från Visby till döden för att ha skålat för den avsatte Gustav IV Adolfs son, "Gustav V". Festliga satiriska skildringar av opportunism och trångsynthet i 1810-talets Sverige.

MediaNr: P24394

En prästmans anteckningar

av August Blanche

7 vol. (666 s. tryckt punktskrift)

Författarens egna minnen från Stockholm med omgivningar, men även stoff från rättegångshandlingar och andras berättelser.

MediaNr: P24400

En skådespelares äventyr

av August Blanche

7 vol. (646 s. tryckt punktskrift)

Författaren, 1811-68, den främste stockhomsskildraren mellan Bellman och Strindberg, ville skildra verkligheten sådan den är. Ett 40-tal berättelser om småborgerligt liv i och kring Stockholm på 1800-talet.

MediaNr: P24401

Hyrkuskens berättelser

av August Blanche

7 vol. (646 s. tryckt punktskrift)

35 mästerligt utformade skisser och minnesbilder från livet i Stockholm med omnejd i mitten av 1800-talet.

MediaNr: P24402

Bristningspunkten : kriminalroman

av K. Arne Blom

7 vol. (671 s. tryckt punktskrift)

Thriller om vanligt folk under några ovanliga dagar i en småländsk stad.

MediaNr: P24403

Någon slog tillbaka : kriminalroman

av K. Arne Blom

6 vol. (495 s. tryckt punktskrift)

Kriminalroman med anknytning till lundensisk studentmiljö och -problem. Boken utkom första gången 1973.

MediaNr: P24405

Det brinner i snön : roman

av Harry Blomberg

6 vol. (598 s. tryckt punktskrift)

Roman om en ung prästs (påminnande om Lars Levi Laestadius') utvecklingsgång från bildningshögfärd och sårad fåfänga till ödmjukhet och tro. Av fattigdom tvingas han överge en bana som vetenskapsman och låter prästviga sig för att hamna i landets yttersta utpost mot den stora ödsligheten i norr. Harry Blomberg, 1893-1950.

MediaNr: P24406

Clownen

av Stig O. Blomberg

6 vol. (528 s. tryckt punktskrift)

I ett svenskt villaområde, bebott av välutbildade, förmögna människor, dyker en mystisk clown upp i olika sammanhang. Rysare och polisroman.

MediaNr: P24407

Den siste vikingen

av Johan Bojer

7 vol. (626 s. tryckt punktskrift)

En bok om lofotenfiskarna och -fisket sådant det gått till i århundraden, innan moderna fångstmetoder togs i bruk. I denna berömda roman har folk och bygd väl smält samman. Huvudpersoner: Kristoffer och Marja Myran samt sönerna Lars, Olof och Torsten. Boken utkom första gången på svenska 1923.

MediaNr: P24408

Trollsländan : roman om ett brott

av Jean Bolinder

6 vol. (479 s. tryckt punktskrift)

En nutidsskildring kring en författare i själsligt sönderfall varvas med en tiotalsnostalgisk brottshistoria, som författaren är ifärd med att skriva. Ett mord sker på en sörmländsk herrgård. En flygare är berättare, hans Bleriotmaskin heter Trollsländan.

MediaNr: P24410

Hummerkriget

av Heidi von Born

3 vol. (250 s. tryckt punktskrift)

Miljö: en svensk småstad våren 1938. I den borgerliga familjen Lieberman kretsar allt kring den dominerande fadern. Man lever mycket sparsamt, men så blir fadern sjuk och det uppdagas att han länge i hemlighet frossat i mat. Familjen finner sig inte längre i hans "tyranni"....

MediaNr: P24414

En bruten ros

av Christianna Brand

7 vol. (704 s. tryckt punktskrift)

Den vackra skådespelerskan Sari får en fantastisk ring av sin man, fursten av San Juan el Pirate. När de skiljs, är det många mer eller mindre ohederliga personer som vill ta hand om ringen. Miljö: London och Rom.

MediaNr: P24419

Ett litet välsignat folk : roman

av Runa Brar

5 vol. (446 s. tryckt punktskrift)

Författaren, kåsör i DN, skildrar i jagform en ung kvinnas utveckling från barndomen till vuxen ålder. Hon själv, hennes familj och övrig släkt hör till "det lilla välsignade folket". Huvudpersonen växer upp i en skyddad miljö och omges av starka, originella personligheter.

MediaNr: P24420

Familjen H*** : teckningar ur vardagslivet

av Fredrika Bremer

6 vol. (565 s. tryckt punktskrift)

Familje- och kärleksroman där fyra kärlekshistorier i högreståndsfamiljen H*** på 1820-talet skildras med en livfull stil, som växlar mellan vardaglighet och romantik.

MediaNr: P24422

Silvermannen

av Madeleine Brent

11 vol. (1009 s. tryckt punktskrift)

Tid: sent 1800-tal. Jani, en föräldralös flicka, växer upp i Himalayas bergsriken med en förrymd brittisk soldat som sällskap. Då denne dött, skickas Jani till England, där hon upplever diverse äventyr och där det uppdagas att hon i själva verket är dotter till en indisk maharani och arvtagerska till ett indiskt furstendöme.

MediaNr: P24425

Colorado

av Louis Bromfield

9 vol. (830 s. tryckt punktskrift)

Historisk berättelse om Silver City i staten Colorado och om familjen Meany. Äventyr, spänning, pengar och romantik finns med i lagom blandning och ger god underhållning.

MediaNr: P24673

Tidig höst : en berättelse om en dam

av Louis Bromfield

8 vol. (790 s. tryckt punktskrift)

I centrum den förmögna och anrika familjen Pentland i New England, en familj präglad av rikedomssjuka, konventionalism och anemi. Den varmblodiga och livsdugliga irländskan Olivia blir ingift i familjen men har svårt att anpassa sig till den, och när medelåldern närmar sig, gör hon ett försök till utbrytning.

MediaNr: P24674

Eldvakt

av Irja Browallius

12 vol. (1077 s. tryckt punktskrift)

Historisk roman från ett svenskt järnbruk på 1830-talet. Huvudpers. är springpojken, sedermera bokhållaren och förvaltaren Malcolm Hank. Tidigt inseende skillnaden i livsvillkor mellan hunsade arbetare och herrskapsfolk är han fast besluten att arbeta sig över till den rätta sidan.

MediaNr: P24675

Om sommaren sköna : roman

av Irja Browallius

9 vol. (866 s. tryckt punktskrift)

Del 3 i serien inledd med Paradisets dagg. Flickan Birgit växer upp i ett nytt fosterhem. Men hon drömmer fortfarande om sin tidigare fostermor, Sarhild, som övergav henne. Birgits begåvning leder till framgång i skolan och i sitt förhållande till en ung man finner hon äntligen den trygghet och det förtroende som hon alltid längtat efter.

MediaNr: P24676

Paradisets dagg : roman

av Irja Browallius

10 vol. (922 s. tryckt punktskrift)

Del 1 i en serie. Sivan är en fattig bondflicka som under sin stadsvistelse blir med barn och övergiven av sin gifta älskare. Hon återvänder till sin hembygd och kämpar för att få behålla sin flicka Birgit, med smeknamnet Sippa. Men hon tvingas lämna flickan till ett fosterhem. Irja Browallius, 1901-68.

MediaNr: P24677

Synden på Skruke : roman

av Irja Browallius

8 vol. (770 s. tryckt punktskrift)

Den första av författarens stora bonderomaner från sydöstra Närke. Äktenskapsbrott i två generationer leder till sorger och slitningar. Men till slut ser Agnes fädernegården räddad och den ärvda synden sonad.

MediaNr: P24678

Ut ur lustgården : roman

av Irja Browallius

13 vol. (1209 s. tryckt punktskrift)

En berättelse om människor på landsbygd i Närke i avfolkningens och de snabba förvandlingarnas tid. Några stretar emot utvecklingen, andra ger sig villigt iväg till staden. Joel stävar efter att bli storbonde, Evert dras till staden, den vackre Paul stannar hos sin farsgubbe. Banvaktardottern Lilly lockas att bryta upp, men den strängt hållna Edit blir kvar. Tid: 1940- och 50-talen. Irja Browallius, 1901-68.

MediaNr: P24679

Vårbräckning : roman

av Irja Browallius

10 vol. (925 s. tryckt punktskrift)

Del 2 i serien inledd med Paradisets dagg. Flickan Birgit tas ifrån sin ogifta mor, Sivan Karlsson, och flyttas runt i olika fosterhem. Hos den bohemiska fostermodern Sarhild finner hon trygghet och glädje, men överges och flyttas till ett nytt fosterhem.

MediaNr: P24680

Vänd ryggen åt Sivert : roman

av Irja Browallius

8 vol. (759 s. tryckt punktskrift)

En mogen och psykologiskt stark roman om en man, som orättvist dömts till straffarbete för mord och om hans svårigheter efter frigivningen.

MediaNr: P24681

Tone : epos

av Suzanne Brøgger

2 vol. (185 s. tryckt punktskrift)

Om en dansk "modersgudinna" handlar Brøggers långdikt, Tone. En fängslande kvinna som lever ett mycket vardagligt men ändå fascinerande liv. En vanlig men likväl ovanlig kvinna som i sitt liv räcker till för flera än sin egen familj.

MediaNr: P24446

Den goda jorden : en kinesisk folklivsskildring

av Pearl S. Buck

9 vol. (792 s. tryckt punktskrift)

MediaNr: P25535

Wang Lungs barnbarn : den nya tiden bryter in

av Pearl S. Buck

10 vol. (906 s. tryckt punktskrift)

Del 3 i trilogin skildrar 1930-talets Kina, där man brottas med motsättningen mellan den nedärvda inhemska kulturen och den importerade utländska Författarens mest kända verk, utkom åren 1931-35. Nobelpristagare i litteratur 1938.

MediaNr: P24450

Rapporterad saknad?

av John Buell

6 vol. (524 s. tryckt punktskrift)

En människa från det högteknologiska samhället ställs ensam mot vildmarken, berövad alla sina hjälpmedel.

MediaNr: P24451

Jordiska makter : roman

av Anthony Burgess

26 vol. (2498 s. tryckt punktskrift)

En 81-årig internationellt känd, homosexuell förf. ser tillbaka på sitt liv. Han har besökt hela världen och träffat prominenta personer. Om människans fria vilja att välja mellan det goda och det onda.

MediaNr: P24453

Öppet brev till en mördare

av William John Burley

5 vol. (435 s. tryckt punktskrift)

En tonårsflicka utsätts för pennalism på ett skolläger. Flera år senare blir de ansvariga kamraterna mördade, en efter en. Kommissarie Wycliff spårar upp brottslingen.

MediaNr: P24454

Erövraren

av Dan Buthler

11 vol. (1015 s. tryckt punktskrift)

Psykopaten och seriemördaren Christopher Silfverbielke har lyckats bli frigiven från den slutna psykiatriska vård han dömts till. I sinnet har han nu nya djävulska planer men i tv-rutan ler han och säger tack och förlåt till svenska folket. En ny mardröm kan börja med denne snygge, charmfulle, rike man som på samma gång är fullständigt hänsynslös, känslokall, sexfixerad och brutal.

MediaNr: P27237

De sjunkna skeppens vik

av Maj Bylock

3 vol. (244 s. tryckt punktskrift)

En allegori. Mänsklighetens eviga längtan efter paradiset är den ena, Kristusgestalten som vägledare den andra röda tråden. Boken är inte någon ensidig plädering för kristendomen. Kvinno-, ungdoms- och miljörörelserna antyds och har förf:s sympatier.

MediaNr: P24455

Ett liv för två : roman

av Marie Cardinal

7 vol. (671 s. tryckt punktskrift)

En kvinna i 40-årsåldern har nått en punkt i sitt liv, då hon känner att hon måste få klarhet i sin moders-, hustru-, kvinno-, människoroll. Under en semester på Irland reds de äktenskapliga konflikterna ut och hon finner sin egen väg.

MediaNr: P24458

Spalter : kåserier i urval

av Åke Cato

4 vol. (344 s. tryckt punktskrift)

Författaren, mest känd under signaturen Spalten, har här samlat 59 av sina kåserier från Aftonbladet.

MediaNr: P24467

Atala

av François-René de Chateaubriand

5 vol. (393 s. tryckt punktskrift)

Atala, indianhövdingens sköna dotter, blir förälskad i krigsfången Chactas och befriar honom. De flyr tillsammans genom vildmarken. Förf., fransk författare och politiker, 1768-1848.

MediaNr: P25523

Fader Browns hemlighet

av Gilbert Keith Chesterton

6 vol. (504 s. tryckt punktskrift)

10 detektivnoveller om den katolske prästen Fader Brown. De utkom på 1910- och 1920-talen.

MediaNr: P24538

En ficka full med råg

av Agatha Christie

6 vol. (592 s. tryckt punktskrift)

Mr Fortescue faller död ner på sitt kontor efter att någon har lagt gift i hans te. Kommissarie Neele lyckas inte reda ut de trassliga intrigerna i denna engelska överklassmiljö och snart sker ytterligare mord. Miss Marple blir inkopplad på fallen och med sitt skarpsinne upptäcker hon att morden har ett visst samband med en berömd barnramsa. Deckare med träffsäker personteckning och fin miljöskildring.

MediaNr: P24541

Flickan på tåget och andra mysterier

av Agatha Christie

6 vol. (479 s. tryckt punktskrift)

Kriminalnoveller från 1920- och 30-talen, präglade av författarens intresse för efterfreudiansk psykoanalys, "jazzålderns" ungdom och mondäna övernaturligheter; berättartonen är självironisk.

MediaNr: P24542

Konstiga huset

av Agatha Christie

6 vol. (504 s. tryckt punktskrift)

I en familj i ett konstigt hus blir familjens överhuvud, Aristide Leonides, giftmördad. Eftersom han var en bottenlöst rik man med mer eller mindre skumma affärer bakom sig, finns det gott om motiv att välja på för den mordundersökande polisen och ett flertal personer att misstänka. Christie-deckare med ovanlig intrig.

MediaNr: P24543

Mordet på Orientexpressen

av Agatha Christie

6 vol. (532 s. tryckt punktskrift)

En rysk prinsessa, en ungersk greve och en svensk skönhet reser tillsammans på den exklusiva Orientexpressen från Istanbul till Calais. För en av passagerarna på tåget blir den här resan den sista och när de fastnar i en snöstorm i bergen på Balkan finns det tolv resenärer i den luxuösa förstaklassvagnen: ett mordoffer, tio misstänkta och den semestrande Hercule Poirot. Klassisk deckare från 1934.

MediaNr: P24544

Sanningen och ingenting annat än

av Stig Claesson

4 vol. (361 s. tryckt punktskrift)

Peter Blodström är 43 år, gift, två barn, urstockholmare från Söder. Varje dag åker han till en nybyggd förort för att justera felinsatta fönster. Där träffar han Arabelle från Jamaica, tonåringen Olle, maskinisten Fred och andra som förtroendefullt ger honom inblickar i sina liv. En roman om miljonprogrammet, som skapade dessa förorter med landsbygdsbor som känner sig hemlösa. Utkom första gången 1970.

MediaNr: P24547

Horoskop

av Tucker Coe

5 vol. (466 s. tryckt punktskrift)

Polisroman där den avskedade polisen Tobin med stor tvekan åtar sig att forska i mordet på en homosexuell fotomodell. Miljö: New York.

MediaNr: P24549

Prima potatisar

av Joe Cottonwood

7 vol. (712 s. tryckt punktskrift)

En man, som lever ett ansvarslöst liv, blir plötsligt oskyldigt misstänkt för mord och måste ge sig ut på en äventyrlig färd genom USA. Frispråkig, surrealistisk thrillerfars.

MediaNr: P24586

Detta alltför fasta kött

av Edmund Crispin

10 vol. (894 s. tryckt punktskrift)

En bloddrypande berättelse (utan blod), och med farsinslag som påminner om "Tre män i en båt". Klassisk engelsk deckarmiljö: en liten by med säregna människor, från präst till värdshusvärd.

MediaNr: P24624

Sommarnattsresorna

av Ingvar Dahlström

5 vol. (478 s. tryckt punktskrift)

Om en gammal man och en ung pojke, om deras vardag och deras utflykter i fantasin och i verkligheten. En enkel berättelse om kamratskap och gemenskap mellan två ganska ensamma människor.

MediaNr: P24625

Fem timmar med Mario

av Miguel Delibes

7 vol. (660 s. tryckt punktskrift)

Roman om medelklassens liv i Spanien på 1950-60-talen. Titeln syftar på änkan Carmens likvaka hos den döde maken Mario. En bild av aningslöst religiöst och moraliskt hyckleri, intolerans, självbedrägeri och auktoritetstro.

MediaNr: P24632

Storbasens saga : roman

av Walter Dickson

6 vol. (576 s. tryckt punktskrift)

En gammal sprängarbas och rallare berättar om sitt liv. Han förmedlar något av det han upplevt, av glädje och sorg, av hårt arbete och slit. Orginalupplaga för boken 1951.

MediaNr: P24913

Janne Kubik : ett träsnitt i ord

av Elmer Diktonius

2 vol. (181 s. tryckt punktskrift)

Mustig, pittoresk, naken och frän arbetarskildring från 1932. Janne Kubik är en människa på drift för tidens vindar, den forne rödgardisten slutar son spritsmugglare och strejkbrytare.

MediaNr: P25011

Döda huset

av Fedor Michajlovitj Dostojevskij

10 vol. (938 s. tryckt punktskrift)

Halvt självbiografiskt verk om författarens tukthusår på 1850-talet i Omsk i västra Sibirien. Elände och förnedring beskrivs med stor människokännedom och iakttagelseförmåga. Otaliga förbrytartyper skildras med djupsinnig fantasi och dyster humor.

MediaNr: P24915

Kusin Rachel

av Daphne Du Maurier

6 vol. (573 s. tryckt punktskrift)

Lättsam underhållning med inslag av spänning och romantik om en hänsynslös och förslagen kvinna, som duperar sin omgivning.

MediaNr: P25012

Primadonna och andra berättelser

av Daphne Du Maurier

10 vol. (893 s. tryckt punktskrift)

Primadonna består av två delar: "Tidiga noveller" och "Minnesbilder", vilka innehåller ett 10-tal avsnitt vardera. Novellerna utspelar sig på olika ställen i Europa och handlar om teater, självmord, uppbrott, hat, förälskelser osv. De pendlar mellan glädje och sorg.

MediaNr: P24750

Medmänniskor

av Olav Duun

5 vol. (443 s. tryckt punktskrift)

En bonde spinner in gården, släkten, ja, hela bygden i ett nät av lögner, men faller till sist offer för sin sonhustrus hämnande hand, då hon inte ser någon annan utväg till räddning för sig och maken. Romanen utmärks av en kärv, egenartad stil.

MediaNr: P24919

Angela Teresas gäster

av Dagmar Edqvist

8 vol. (685 s. tryckt punktskrift)

Del 2, sista, i serien inledd med Penelope väntar inte. Den svenska förf. David Stockmar har brutit upp från sitt äktenskap och återförenas med sin franska förälskelse, Lucienne Marie. Han skyggar för ett nytt känslomässigt engagemang och det ansvar detta innebär. En kärlekshistoria som utspelas i Spanien på 1950-talet, där människor kämpar för politisk frihet. D.E., 1903-2000.

MediaNr: P24916

Penelope väntar inte

av Dagmar Edqvist

7 vol. (593 s. tryckt punktskrift)

En svensk författares kärlekshistorier i Frankrike och Spanien efter 2. världskriget. Hustrun, tandläkare, bor kvar i Stockholm. Dagmar Edqvist 1903-2000.

MediaNr: P25031

Varför kom du på ängen? : roman

av Dagmar Edqvist

8 vol. (736 s. tryckt punktskrift)

En kvinnlig arkeologistuderande blir etnolog med speciell inriktning på de gotländska barnmorskornas historia. Miljö: universitets- och konstnärskretsar i Stockholm samt Gotland. Dagmar Edqvist 1903-2000.

MediaNr: P24738

Hjärtats knytnävsslag : dikter 1976-1980

av Ylva Eggehorn

84 s. tryckt punktskrift

Gladkristen och vardagsrealistisk diktsamling där man hittar Jesus mitt i höghustillvaron. Både naturimpressioner och mera mångtydig lyrik.

MediaNr: P24642

Det luktar skämt

av Torsten Ehrenmark

4 vol. (327 s. tryckt punktskrift)

Cirka 40 kåserier. Bland ämnena: familjeskämt, nostalgiska minnesglimtar, olika födoämnens upp- eller nerskrivning, det engelska kynnet, mrs Thatchers politik.

MediaNr: P24636

Mannen i berget : detektivroman

av Jan Ekström

8 vol. (695 s. tryckt punktskrift)

Ute i bushen i Tanzania ligger en man skjuten med sitt gevär bredvid sig. Han heter Per Wallin och arbetar på ett svenskt kraftverksbygge i bergen. Den svenska firman ber om diskret hjälp hemifrån och kriminalkommissarie Bertil Durell reser inkognito till Afrika. Mord eller vådaskott är frågan. Durell möts av stor misstänksamhet och stöter på många problem. Deckare med god person- och miljöskildring.

MediaNr: P24773

Hon dansade en sommar

av Per Olof Ekström

7 vol. (596 s. tryckt punktskrift)

I denna landsbygdsroman flätas bygdens problem samman med kärlekssagan mellan en bondflicka och en student. Boken utkom första gången 1949.

MediaNr: P25015

Middlemarch

av George Eliot

30 vol. (2783 s. tryckt punktskrift)

Realistisk roman, utkom 1871-72, från engelsk småstadsmiljö på 1830-talet. Huvudpers., den unga Dorothea Brooke, är en eldsjäl som gifter sig med fel man. Hon genomgår en utveckling och kommer under tiden i kontakt med många människor.

MediaNr: P24779

Silas Marner

av George Eliot

7 vol. (581 s. tryckt punktskrift)

Silas Marner är vävare. Besviken på människorna har han dragit sig undan och lever bara för att arbeta och spara pengar. När han förlorar sina pengar bryter han samman. Men livet återfår sin mening i form av ett föräldralöst barn.

MediaNr: P24873

Bakom fasaden samt novellen Det blinda redskapet

av Stanley Ellin

6 vol. (516 s. tryckt punktskrift)

Kriminalroman. Spänningarna i en amerikansk småstadsfamilj leder till ett mord.

MediaNr: P25024

Mitt liv och leverne

av Albert Engström

8 vol. (698 s. tryckt punktskrift)

Bokens 1:a del - Memoarer - skildrar författarens barndom i Småland och ungdom i Norrköping. Vidare förekommer fina och lyhörda naturskildringar samt träffsäkra och kärleksfulla porträtt av mer eller mindre udda personer.

MediaNr: P24874

Judarnas konung

av Leslie Epstein

10 vol. (926 s. tryckt punktskrift)

Huvudpersonen, läkaren Trumpelman, utses till juderådets äldste i ett av de polska ghettona under 2. världskriget. Av somliga dyrkad som en Messias, av andra ansedd som en förrädare och bödel. En mångfacetterad person - och roman.

MediaNr: P24870

Den försynte döde

av Václav Erben

7 vol. (708 s. tryckt punktskrift)

Pusseldeckare i en något ovanlig miljö. En obemärkt medborgare har bragts om livet. Likfyndet i en park leder kapten Exner vid Pragpolisen att söka ledtrådar till brottets uppklarande vid stadens zoo. Men det är något som inte stämmer....

MediaNr: P24871

Stadens ljus : novellurval

av Gustaf Rune Eriks

4 vol. (316 s. tryckt punktskrift)

Noveller som utmärker sig genom finstämdhet och en knapp och säker stilkonst. Handlingen är ofta förlagd till författarens barndomsmiljö på Söder i Stockholm. Gustaf Rune Eriks, 1918-99.

MediaNr: P24804

Årsringen : roman

av Ing-Marie Eriksson

7 vol. (620 s. tryckt punktskrift)

Om en jämtländsk småbrukarfamiljs liv under ett år, krigsåret 1940. Vinterns kyla, det dagliga slitet samt de olika arbetsmomenten under året beskrivs åskådligt och livfullt. Främst skildras kvinnornas och barnens liv.

MediaNr: P24794

Giftkriget : roman

av Boris Ersson

12 vol. (1150 s. tryckt punktskrift)

Om Henrik och Johanna som 1930 skriver på ett kontrakt med Domänverket och blir kronotorpare. Bokens andra del handlar om sonen Allan som får cancer sedan han tvingats arbeta med hormoslyrbesprutning. Debattbok.

MediaNr: P24474

Björnskytten och två andra berättelser

av Johan Falkberget

4 vol. (367 s. tryckt punktskrift)

Dramatisk skildring från trakterna av Röros på 1600-talet. I centrum för handlingen står fjällbonden och björnjägaren Sjur Sjursen. Utkom på norska 1919. Boken avslutas med två fristående korta berättelser.

MediaNr: P24480

Brev till ett barn som aldrig föddes

av Oriana Fallaci

3 vol. (245 s. tryckt punktskrift)

Författaren skildrar en kvinnas tankar, fantasier och förhoppningar om det barn hon väntar. Kvinnan samtalar med den tänkta livskamraten, filosoferar lidelsefullt om livet och skildrar med smärta den svåra inre processen, när hon får veta att fostret är dött.

MediaNr: P24483

Arvet

av Howard Fast

14 vol. (1275 s. tryckt punktskrift)

Del 4 i serien inledd med Immigranterna. Tidsperioden är 1958-1968. Familjeklanens nestor Dan Lavette dör och det ankommer på den yngre generationen av Lavettes att förvalta hans livsverk.

MediaNr: P24485

De framgångsrika

av Howard Fast

14 vol. (1280 s. tryckt punktskrift)

Tredje delen i en amerikansk familjekrönika med miljö från de 10 åren efter andra världskriget. En väv av familjehändelser, intriger och affärstransaktioner familjer emellan. Framgång, skönhet, rikedom styr världen.

MediaNr: P24486

De obesegrade

av William Faulkner

6 vol. (558 s. tryckt punktskrift)

Romanen fångar de upplevelser Bayard Sartoris genomlevt under det amerikanska inbördeskriget 1861-65 och därefter. Läsaren möter Bayard som ung och hans äventyr under kriget tecknas både realistiskt och med glimten i ögat. Ytterst speglar romanen författarens kluvna hållning till Söderns uppror - att via en hård hållning mot de svarta försvara en livsstil. William Faulkner, 1897-1962, Nobelpriset 1949.

MediaNr: P24487

Jätte : roman

av Edna Ferber

10 vol. (957 s. tryckt punktskrift)

Roman. En stormrik familj från Texas får sin rikedom från oljekällor. Marken där oljan finns, är från början en boskapsranch. Det blir konflikter mellan ranchägare och oljebolag. Pengar och kärlek styr familjens öden.

MediaNr: P24489

Uppsåt att döda : noveller

av Elizabeth Ferrars

5 vol. (436 s. tryckt punktskrift)

Innehåller nio kriminalnoveller. Intrigerna utspelas nästan alltid i ombonade vardagsmiljöer. Svartsjukescener, arvstvister och slumpvis utförda brottshandlingar är mest förekommande i samlingen.

MediaNr: P24491

Sommaren med Monika

av Per Anders Fogelström

5 vol. (460 s. tryckt punktskrift)

Monika och Harry, brådmogna men osäkra söderungdomar, upplever i slutet av 1930-talet en trotsig och ansvarslös skärgårdssommar. Graviditet följer. Han mognar inför ansvaret, hon tröttnar och glider ut i storstaden. Skildring, med stark närvarokänsla, av både det gråa vardagslivet i staden med mycket tvång och många lockelser, och den svenska skärgården fylld av lust och solvärme. Per Anders Fogelström, 1917-98.

MediaNr: P24499

Lavinexpressen

av Colin Forbes

10 vol. (862 s. tryckt punktskrift)

Thriller om hur chefen för den hemliga ryska polisen, KGB, överlämnar sig i västmakternas händer. Han förs - jagad av sovjetiska spioner - med tåg från Rumänien via Milano och Schweiz till Amsterdam, en rad halsbrytande äventyr.

MediaNr: P24501

Hårdhandskar

av Dick Francis

8 vol. (756 s. tryckt punktskrift)

Spänningsfyllt om fiffel och fusk i den engelska kapplöpningsvärlden. Författaren var tidigare professionell tävlingsryttare.

MediaNr: P24504

Instrumentmakarna : roman

av Lars-Olof Franzén

8 vol. (679 s. tryckt punktskrift)

Om en familj i 1600-talets Italien. Alessandro är fiolbyggare ; hans son Andrea visar större fallenhet för att spela än att bygga instrument. Här skildras en ung konstnärs utveckling från barndomens trygghet, genom kriser, fram till mognad.

MediaNr: P24510

Vara någon

av Lennart Frick

2 vol. (144 s. tryckt punktskrift)

Om en hunsad alltiallo åt ett fotbollslag i division III. Hans dröm är att bli målvaktshjälte, för då skulle inte folk förakta honom.

MediaNr: P24514

Vägen heter smal

av Jan Fridegård

4 vol. (305 s. tryckt punktskrift)

Berättelse med självbiografisk bakgrund från 1930-talet och Klarakvarteren i Stockholm.

MediaNr: P24515

Äran och hjältarna

av Jan Fridegård

4 vol. (368 s. tryckt punktskrift)

Rättframt illusionsfri berättelse om en statarpojke, som tar värvning vid ett kavalleriregemente och blir nr 60 Stolt i hopp om ett yrke, kamratskap och en fin uniform. Tid: omkring 1915.

MediaNr: P24516

Peter

av Folke Fridell

4 vol. (346 s. tryckt punktskrift)

Om hur en ung pojke oförskyllt blir betraktad som brottsling. Han reagerar med tystnad och trots men vinner till slut kampen mot de destruktiva krafterna.

MediaNr: P24518

Härliga dårar

av Rickard Fuchs

3 vol. (318 s. tryckt punktskrift)

Ett tiotal humoristiska berättelser. Med titelns "dårar" avses personer som är fantaster av något slag eller har fastnat i en fix idé. De korta novellerna balanserar mellan det glatt absurda och det tragikomiska, för det mesta utan att överskrida gränsen.

MediaNr: P24521

Den onda timmen

av Gabriel García Márquez

5 vol. (430 s. tryckt punktskrift)

Författaren låter en liten by i Colombia bli en spegling av det större samhället och skildrar maktens olika strukturer i form av jordägaren, borgmästaren, politikern m. fl. Korruptionen och repressionen blottläggs och leder till väpnade strider. Boken utkom första gången 1962.

MediaNr: P24525

Krönika om ett förebådat dödsfall

av Gabriel García Márquez

3 vol. (219 s. tryckt punktskrift)

Klassiskt rak och lakonisk roman av nobelpristagaren i litt. 1982. Miljö: en by nära Karibiska havet i Colombia. En man blir mördad av två bröder, vars syster förskjutits på sin bröllopsdag, då hon inte var oskuld. Realistisk skildring.

MediaNr: P24526

Mord på myren : detektivroman

av Andrew Garve

5 vol. (419 s. tryckt punktskrift)

Detektivroman som spelar med öppna kort: det är från början klart vem mördaren är. Hans intellektuella match mot polisen ger spänningen i denna engelska deckare, som bland annat utspelar sig på en ö vid Norges västkust.

MediaNr: P24527

Pappersdrakar : roman

av Romain Gary

9 vol. (811 s. tryckt punktskrift)

Handlingen är förlagd till Normandie under mellankrigstiden och 2:a världskriget med de allierades invasion som slutpunkt. Huvudpers. Ludovic växer upp hos sin farbror, lantbrevbärare och byggare av berömda pappersdrakar, blir frikallad från det militära pga påstådd galenskap men deltar i kriget som motståndsman från första stund. Personskildring med stor humor.

MediaNr: P24528

Falleri, fallera, falleralla : [en ny kriminalroman om Hammarbypolisen]

av Carin Gerhardsen

11 vol. (1030 s. tryckt punktskrift)

Den åttonde boken om Hammarbypolisen. Kriminalkommissarie Conny Sjöberg sitter uppgiven i baksätet på en civil polisbil. Han funderar över de människofientliga vindar som blåser över landet. Hela teamet är för övrigt ur form när de kliver av och får se den mest fasanfulla brottsplats de någonsin upplevt. En medelålders kvinna och en liten pojke är brutalt nedklubbade med en hammare, på öppen gata i centrala Stockholm.

MediaNr: P27262

Den fantastiska Mrs Pollifax

av Dorothy Gilman

6 vol. (509 s. tryckt punktskrift)

Plutonium, tillräckligt för att tillverka en atombomb, stjäls i olika länder. Nätet dras samman kring ett konvalescenthem i Schweiz. Mrs Pollifax sänds från USA för att bistå agenter i jakten på plutoniet.

MediaNr: P24553

Pincher Martin : roman

av William Golding

5 vol. (445 s. tryckt punktskrift)

En sjöofficer klamrar sig, som enda överlevande efter ett skeppsbrott, fast vid en kal vattenöverspolad klippa. Under hans kamp för att överleva berättas, i tillbakablickar, hans livs historia, berättelsen om en människa som levt ensam och egoistisk. Författaren erhöll 1983 Nobelpriset i litteratur.

MediaNr: P24556

Främmande fågel

av Jascha Golowanjuk

11 vol. (1058 s. tryckt punktskrift)

Del 3 i serien inledd med Paraplymakarens barn. Josef färdas via Berlin och Paris till Köpenhamn. Genom umbäranden och fattigdom utvecklas en konstnärssjäl, som förmår hålla sitt innersta obesmittat av smuts och fasor.

MediaNr: P27264

Jag minns min blåa Donau

av Jascha Golowanjuk

6 vol. (860 s. tryckt punktskrift)

I boken skildras en rysk ynglings upplevelser i Wien efter det att han lyckats fly från Ryssland under första världskrigets slutfas. Han kommer i kontakt med alla sorters människor och lär sig anpassningens svåra konst, utan att ge avkall på sina drömmar. Del 2 i en serie inledd med Silverpopplarna.

MediaNr: P24557

Silverpopplarna

av Jascha Golowanjuk

7 vol. (641 s. tryckt punktskrift)

En ömsint och fin berättelse om en kärlekshungrande, fattig rysk pojke och hans drömmar om silverpopplarna, som för honom representerar paradiset på andra sidan den ryska gränsen, vilken han så småningom tar sig över. Jascha Golowanjuk 1905-74, född i Ryssland, kom till Sverige 1929.

MediaNr: P24558

Hundår : roman

av Günter Grass

19 vol. (1890 s. tryckt punktskrift)

Romanen är en uppgörelse med det förflutna, med perspektiv underifrån. Världen betraktas från en hundkoja med en svart schäfer, en avkomling från der Führers älsklingshund. Här finns våldsamma utbrott av ohämmat ordflöde, spexartade och groteska inslag, fantastiska separatberättelser osv. En påträngande, men fascinerande bok. Nobelpris i litteratur 1999.

MediaNr: P24562

Giftmordet på Rue Murillo

av Richard Grayson

6 vol. (485 s. tryckt punktskrift)

Deckare med handlingen förlagd till Frankrike omkring år 1900. En skådespelerska dör av förgiftade praliner och innan fallet är utrett har man fått många inblickar i artistkretsar och förnäma salonger.

MediaNr: P24563

Leva

av Henry Green

6 vol. (579 s. tryckt punktskrift)

Roman. Utkom första gången 1928. Handlingen kretsar kring en handfull personer ur olika samhällsklasser - alla med anknytning till ett järngjuteri i Birmingham - under 1920-talets slut. Fängslande, skiftningsrik dialog.

MediaNr: P24564

Son till låns

av Joanne Greenberg

8 vol. (682 s. tryckt punktskrift)

Amerikansk småstadsmiljö på 1970-talet. Grace arbetar inom en ideell "räddningstjänst" och får därigenom insyn i människors sociala och mänskliga problem. Sonens avhopp till Hare Krishna tar hårt. Äktenskapet, präglat av judiska seder och bruk, kommer i kläm.

MediaNr: P24567

Slutet på historien

av Graham Greene

6 vol. (560 s. tryckt punktskrift)

Författaren Bendrix tänker tillbaka på sin avbrutna kärlekshistoria. I kvinnans dagbok ges en version av händelseförloppet. Ett samvetsdrama om två människors väg genom kärlek och hat fram till en gudstro.

MediaNr: P24569

Det blåser från Dödingfjäll

av Trygve Gulbranssen

6 vol. (571 s. tryckt punktskrift)

Del 2 i serien inledd med Och bortom sjunga skogarna. Om den norska skogsbygden på 1800-talet. Berättelsen fortsätter om de två männen, Gammel-Dag och Dag, på gården Björndal och om de glädjeämnen och motgångar de råkar ut för. Dan gifter sig med den kvinnliga och förfinade Adelheid Barre. Storslagen skildring med mycket inslag av romantik och äventyr om människornas kamp i skuggan av den isiga nordanvinden som sveper över dem från Dödingfjäll.

MediaNr: P24577

Och bortom sjunga skogarna : några historier från 1760-talet fram till 1810

av Trygve Gulbranssen

20 vol. (1940 s. tryckt punktskrift)

Del 1 i serie på tre delar. Roman, som utkom i original 1933, från den norska skogsbygden på början av 1800-talet. Det är en mycket romantisk släktkrönika om de starka männen och de vackra kvinnorna på skogsgården Björndal. Trygve Gulbranssen, norsk författare, 1894-1962.

MediaNr: P24578

Hotell Mylinge : roman

av Gösta Gustaf-Janson

7 vol. (667 s. tryckt punktskrift)

Tid: 1960-tal. På ett småländskt landsortshotell samlas några människor: en avdankad schlagersångare, den bullrande hotellchefen och hans unga fru med flera. Alla på kant med tillvaron. Ett psykologisk drama.

MediaNr: P24581

En biodlares död

av Lars Gustafsson

3 vol. (264 s. tryckt punktskrift)

Om en ca 40-årig före detta folkskollärare, Lars Lennart Westin, den vår han dör i cancer. Kom ut första gången 1978.

MediaNr: P24582

Familjefesten : roman

av Lars Gustafsson

7 vol. (580 s. tryckt punktskrift)

Lars Troäng har gjort karriär inom ett departement. Sanningen om en fruktansvärd bakteriologisk "krigföring" kommer i dagen. Makthavarna lägger dimridåer och offrar Troäng för att rädda ansiktet.

MediaNr: P24583

De vandrande stövlarna

av Pentti Haanpää

4 vol. (320 s. tryckt punktskrift)

Haanpää (1905-55) är mest känd för noveller och historier om timmerflottare, skogshuggare och andra i den nordfinska ödemarken. Det sammanhållande elementet i denna satiriska krigsroman är ett par stövlar, vars olika ägare vi får följa under fortsättningskriget mot Sovjet 1941-44.

MediaNr: P24591

Myren brinner : en sommarfantasi

av Axel Hambræus

4 vol. (328 s. tryckt punktskrift)

Om Hans Vasenius' sommarupplevelser i en isolerad stuga i Bergslagen. Varm mänsklighet, fin naturskildring.

MediaNr: P24604

Barfotamiljonärer

av Eino Hanski

6 vol. (564 s. tryckt punktskrift)

Del 3 i serien inledd med Revolutionens barn. Här skildras NEP-tidens Leningrad under första hälften av 1920-talet. Landet håller på att återhämta sig efter revolutionstidens oro, en ny ekonomisk politik införs. Masha Krestova gifter sig med finnen Matti och flyttar in i en primitiv lägenhet i ett proletärkvarter.

MediaNr: P24615

Revolutionens barn

av Eino Hanski

6 vol. (524 s. tryckt punktskrift)

Berättelse om småfolk och arbetare i Sankt Petersburg, den miljö ur vilken 1917 års revolution växte fram. Inleds med "Den blodiga söndagen" 1905 och slutar med stormningen av Vinterpalatset i oktober 1917. Huvudperson är den unga flickan Masha Krestova.

MediaNr: P24616

Timmar av frihet

av Eino Hanski

5 vol. (474 s. tryckt punktskrift)

Del 2 i serien inledd med Revolutionens barn. Om Masha Krestovas liv som arbeterska i Leningrad och som kvinnlig rödgardist under tiden 1919-1921. Författaren har realistiskt fångat den oroliga tidens anda, framförallt de enkla människornas oerhörda lidanden och försakelser. I sista kapitlet skildras upproret i Kronstadt, där drömmen om en sann och humanistisk socialism krossades.

MediaNr: P24617

Dan före dan : roman

av Olle Hedberg

6 vol. (566 s. tryckt punktskrift)

En ung flicka på väg att bli kvinna skildras - tillsammans med ett galleri beundrare - under sina gymnasieår och sin första studentsommar.

MediaNr: P24640

Då bleknar bruden : roman

av Olle Hedberg

7 vol. (654 s. tryckt punktskrift)

Del 4 i serien inledd med Dan före dan. Blenda och Hans Hasseldahl reser på kombinerad studie- och bröllopsresa till en liten sydfransk stad med originella och charmfulla människor. Men lyckan bryts av att Hans insjuknar och dör. Blenda är dock beredd att leva vidare ensam, trygg i sin gudsförtröstan.

MediaNr: P24641

Häxan i pepparkakshuset : roman

av Olle Hedberg

6 vol. (600 s. tryckt punktskrift)

Del 3 i serien inledd med Dan före dan. Blendas och Hans kärleksförhållande och dragkampen mellan Hans och "häxan", fru Thimlin, om Blenda.

MediaNr: P24644

Silverskogen sydväst om månen

av Gustav Hedenvind-Eriksson

6 vol. (465 s. tryckt punktskrift)

Arbetarskildring från 1850-talets Jämtland. Bonden och gästgivaren Joel Hansa upptäcker att man kan tjäna förmögenheter på att köpa och sälja skogsmarker som förut ansetts värdelösa. De utfattiga skogsbönderna som lurats, emigrerar till Amerika.

MediaNr: P24646

Folkungaträdet

av Verner von Heidenstam

12 vol. (1059 s. tryckt punktskrift)

Historisk roman om Folkungaättens historia, från den halvt mytiske Folke Filbyter, som levde under övergångstiden mellan forn- och medeltid, till brödrastriden mellan kung Birger Jarls söner på 1270-talet. Anses som en av de främsta historiska romanerna, där dramatiska scener skapar såväl yttre som inre spänning.

MediaNr: P24655

Heliga Birgittas pilgrimsfärd

av Verner von Heidenstam

4 vol. (338 s. tryckt punktskrift)

Historisk roman om den heliga Birgitta (1303-1373). Förf. koncentrerar sig främst på hennes religiösa kamp, hennes konfrontation med sin Gud.

MediaNr: P24656

Kejsarens gamla kläder : roman

av Frank Heller

7 vol. (616 s. tryckt punktskrift)

Svensken Rikard Hegel gör "av ideella skäl" inbrott i ett mystiskt hus i Köpenhamn och detta leder till förvecklingar, värre än han kunde ana. Men med hjälp av professor Pelotard med flera löser sig det hela.

MediaNr: P24662

Solo

av Jack Higgins

7 vol. (613 s. tryckt punktskrift)

Om en framgångsrik pianist som samtidigt är yrkesmördare. Men så råkar han döda en ung engelsk flicka, vars far är hög militär. Och fadern blir besatt av tanken på hämnd.

MediaNr: P24729

Mord för Annabelle

av Patricia Highsmith

8 vol. (778 s. tryckt punktskrift)

En begåvad ung man, med eget hus i en medelstor amerikansk stad är hopplöst förälskad i en kvinna. Kärleken driver honom till identitetsbyte och mord...

MediaNr: P24733

Adjö, Mr Chips

av James Hilton

2 vol. (151 s. tryckt punktskrift)

En äldre man blickar tillbaka på sitt liv och sin mångåriga verksamhet som latinlärare vid en engelsk internatskola. En fin och känslig teckning av en världsfrånvänd lärares liv. Utkom 1934.

MediaNr: P24742

Det fördolda : kriminalroman

av Michael Hjorth

13 vol. (1177 s. tryckt punktskrift)

Sextonårige Roger är försvunnen. Polisen i Västerås tror att han rymt till Stockholm, men han återfinns snart i ett kärr norr om stan med hjärtat utskuret ur kroppen. Alla ledtrådar pekar mot Rogers skola, Palmlövska gymnasiet. En till synes felfri miljö, som visar sig gömma hemligheter i det fördolda. Den första boken i en planerad serie om kriminalpsykologen Sebastian Bergman.

MediaNr: P27221

Lärjungen : kriminalroman

av Michael Hjorth

15 vol. (1422 s. tryckt punktskrift)

Den andra boken om kriminalpsykologen Sebastian Bergman. En rad brutala mord begås i Stockholmstrakten. Riksmordkommissionen med Torkel Höglund i spetsen kommer ingenvart. Morden påminner om en rad tidigare mord som begicks av en seriemördare som Sebastian en gång fick fast. Han tvingar sig in i utredningen fast han egentligen lämnat polisen. Snart upptäcker han att morden hänger ihop på ett sätt han inte kunnat föreställa sig.

MediaNr: P27261

Ödemarksjungfrun

av Harald Hornborg

8 vol. (707 s. tryckt punktskrift)

Del 2 i serien inledd med Ödemarksprästen. Prästens fosterdotter vill komma ifrån den vilda gränsmarksmiljön och ser sin chans, då en elegant officer kommer på besök.

MediaNr: P24761

Rektorn som gick upp i rök : en kriminell komedi

av Jan Håkansson

4 vol. (345 s. tryckt punktskrift)

Ett mellanting mellan deckare, thriller och humoristisk roman. Erik, adjunkt och hans vän kriminalinspektör letar efter en försvunnen rektor, som visar sig vara mördad.

MediaNr: P24686

Det finns inga änglar : Martin Skoogs barndom

av Björn-Erik Höijer

5 vol. (399 s. tryckt punktskrift)

Martin har börjat genomskåda vuxenvärlden. Året är 1914 - hans tankar rör sig om kriget. Skolan och fröken hatar han. Till föräldrarna, främst fadern, är hans förhållande inte längre odelat harmoniskt.

MediaNr: P24690

Martin går i gräset : Martin Skoogs barndom

av Björn-Erik Höijer

6 vol. (546 s. tryckt punktskrift)

Roman med självbiografiskt motiv. Minnen från "sista leksommaren", sommaren före 1. världskriget och sommaren innan Martin började skolan. Om en 6-årings reaktioner inför ensamheten, kärleken och döden.

MediaNr: P24691

Resa till sommaren : en berättelse från barndomen

av Björn-Erik Höijer

6 vol. (523 s. tryckt punktskrift)

Sommaren 1919 vistas Martin med familjen på landet, hos mormodern och bönderna i släkten. Martin står på gränsen till vuxenvärlden.

MediaNr: P24692

Solvargen : Martin Skoogs barndom

av Björn-Erik Höijer

7 vol. (613 s. tryckt punktskrift)

Martin är nu 10 år. 1. världskriget är slut och Martin går ut i arbetslivet.

MediaNr: P24693

Landet Gud gav Kain : roman

av Hammond Innes

8 vol. (765 s. tryckt punktskrift)

Thrillerartad berättelse om spaningen efter en guldsökarexpedition till Labradors vildmarker under ledning av geologen Ferguson, som rapporterats försvunnen.

MediaNr: P24700

Ytterst i havet : roman

av Ulla Isaksson

6 vol. (538 s. tryckt punktskrift)

Frikyrkopastorn Erik Fasth, verksam långt ute i den västsvenska skärgården, är en man på flykt undan Gud. Men han förändras av en kärleksupplevelse och förmår komma i en ny gemenskap med sina medmänniskor och sin Gud.

MediaNr: P24704

När skruven dras åt

av Henry James

4 vol. (354 s. tryckt punktskrift)

Anglosaxisk skräckklassiker från 1898. En ung guvernant kommer till det ensliga godset Bly utanför London för att undervisa två föräldralösa barn. Där möts hon av en stämning av iskall och stirrande övernaturlighet, de skyddslösa barnen och en mystisk husföreståndarinna. Alltmer osäker försöker hon ringa in fasans egentliga källa. Nyöversättning av Ola Klingberg med förord av Mattias Fyhr. H.J., 1843-1916.

MediaNr: P27277

Washington Square

av Henry James

6 vol. (553 s. tryckt punktskrift)

Originaluppl. 1881. Miljö: Manhattan i New York. Tid: 1830-talet. Huvudpersonen är en ung arvtagerska, hennes far är en firad läkare, auktoritär och egocentrisk. Dottern för en kamp för frigörelse och självständighet.

MediaNr: P24709

Den ärliga bedragaren

av Tove Jansson

4 vol. (322 s. tryckt punktskrift)

En mörk saga för vuxna - en klarsynt analys av människans tillvaro, en medryckande gestaltning av ärlighetens mångtydiga karaktär och den nödvändiga (livs-) lögnen. Miljön: en finsk fiskarby i modern tid. Anna, konstnärinna, tror att världen och människorna är goda. Katri med bror och hund är hennes motsats.

MediaNr: P24711

Ett anständigt liv

av Stefan Jarl

3 vol. (235 s. tryckt punktskrift)

Manuskriptet till filmen "Ett anständigt liv", en skildring av det svenska samhällets tillstånd på 1970-talet, av utslagningsmekanismer och av narkomanernas liv mitt i svensk vardag. Vidare ingår brev från publiken med mera.

MediaNr: P24713

Djävulens anhang : roman

av Nine Christine Jönsson

8 vol. (747 s. tryckt punktskrift)

Om 2 fattiga torpar- och lantarbetarfamiljer åren 1880-1940 i Skåne och Blekinge. Om hur det gick för dem som anslöt sig till socialismen, "djävulens anhang". Dokumentär skildring, själva dialogen på dialekt.

MediaNr: P24792

Gunghäst

av Yoram Kaniuk

13 vol. (1177 s. tryckt punktskrift)

Tid: 1960-tal. Miljö: New York och Tel Aviv. En amerikansk-judisk konstnär lämnar hustru och barn i USA för att resa tillbaka till Israel, där han är född. Medan hans far ligger för döden där, börjar han göra en film om sin uppväxt. Mycket inre dialog.

MediaNr: P24796

På jaktstigen

av Kar de Mumma

3 vol. (254 s. tryckt punktskrift)

Historietter innehållande självupplevda och/eller påhittade äventyr bland jägare och jakthundar.

MediaNr: P24798

Olivkusten

av Barbro Karabuda

4 vol. (321 s. tryckt punktskrift)

Realistisk berättelse där händelserna utspelar sig under några dagar i ett fingerat u-land. Huvudpersoner är några fattiga kvinnor och deras män, en vänsterintellektuell journalist och några lokala makthavare. I periferin finns några turister och inhemska sommargäster.

MediaNr: P24799

Som om ingenting har hänt

av Sandro Key-Åberg

5 vol. (423 s. tryckt punktskrift)

Fem noveller om föraktet för svaga och gamla, och om döden, den påtvingade eller självvalda. Novellerna är gastkramande spännande.

MediaNr: P25022

Skeppar Worse

av Alexander L. Kielland

5 vol. (440 s. tryckt punktskrift)

Historien om den duktige skepparen Worse och hans stränga och frireligiösa hustru Sara utspelar sig i Stavanger i början på 1800-talet. Boken utkom första gången på svenska 1882.

MediaNr: P25023

Dyre prins

av Christer Kihlman

9 vol. (804 s. tryckt punktskrift)

En medelålders affärsman, uppkomling-kapitalist, försöker överblicka sitt liv. Hans stora yttre framgångar ställs mot hans misslyckande på det personliga planet.

MediaNr: P25029

Daglönarna : roman

av Hans Kirk

8 vol. (796 s. tryckt punktskrift)

Roman om hur en grupp småbönder förvandlas till industriarbetare. Bönderna är en färgstark skara, som lever i ständig kamp mot den karga jorden. I cementfabriken ser man en möjlighet till tryggad utkomst.

MediaNr: P25036

Sju bröder : roman

av Aleksis Kivi

9 vol. (854 s. tryckt punktskrift)

Den första roman som skrevs på finska, utkom 1870. En mustig bygderoman om 7 tavastländska bondpojkar. Efter en tid i ödemarken anpassar de sig till fredligt odlingsliv. Tid: 1800-talets mitt.

MediaNr: P25038

Arbetsbiens kärlek

av Aleksandra Kollontaj

7 vol. (668 s. tryckt punktskrift)

Författaren, som tillhörde den första centralkommittén efter revolutionen 1917, skildrar i tre noveller några kvinnors kärleksförhållanden. Hon tar upp komplikationer i kärleken mellan man och kvinna samt mellan parti- och arbetskamrater i den unga sovjetstaten.

MediaNr: P25043

Förloraren : roman

av György Konrád

12 vol. (1129 s. tryckt punktskrift)

Romanens bakgrund: Ungerns politiska och historiska utveckling från andra världskriget till idag. Berättaren har deltagit i den nya statens uppbyggnad, varit både makthavare och politisk fånge, nu sitter han på sinnessjukhus och summerar sitt liv.

MediaNr: P25045

I dimman då sommaren dör

av Alex La Guma

5 vol. (450 s. tryckt punktskrift)

Roman med dokumentär prägel från Sydafrika 1972. Författaren, svart sydafrikan, numera landsflyktig, skildrar motståndsrörelsen mot apartheidregimen. Huvudpersonerna sprider flygblad, skapar kontakter, smugglar folk ur landet. De upplever rädsla, ångest och tortyr.

MediaNr: P24810

Ett fall för en kvinna

av Lynda La Plante

8 vol. (681 s. tryckt punktskrift)

Jane Tennison, medelålders kriminalöverkommissarie i London, könsdiskrimineras av sina kolleger på mordroteln. När hon tilldelas en viktig utredning av ett mord på en prostituerad kvinna uppbjuder hon alla krafter för att få revansch och respekt. Trots svåra motgångar lyckas hon lösa fallet. Men hennes sambo Peter känner sig förbigången och gör slut på förhållandet.

MediaNr: P27265

Barabbas

av Pär Lagerkvist

4 vol. (287 s. tryckt punktskrift)

Pär Lagerkvist, 1891-1974, nobelpristagare i litteratur 1951, skildrar i denna gripande roman Barabbas. Han är en karl på omkring tretti år som står och oavlåtligt iakttar Jesus på korset, följer hans dödskamp ända från dess början till dess slut. Barabbas, som själv blivit dömd till döden men sedan frisläppt, är en sökande och tvivlande människa, instängd i sin egen verklighet. Han vill tro men han har inte någon Gud att tro på och bedja till.

MediaNr: P24815

Kristuslegender

av Selma Lagerlöf

5 vol. (405 s. tryckt punktskrift)

Författarens personliga återdiktning av legenderna om timmermannens lille son. Bl.a. Den heliga natten, Flykten till Egypten, Fågel Rödbröst. Utkom första gången 1904.

MediaNr: P25590

Körkarlen : berättelse

av Selma Lagerlöf

5 vol. (484 s. tryckt punktskrift)

Berättelsen om den förfallne David Holm och hur han förs på frälsningens väg genom körkarlen och en ung frälsningssoldat. - Författaren tar upp den gamla legenden om dödens körkarl, som far omkring och samlar upp de dödas själar. - Utkom 1912.

MediaNr: P25591

Tjärdalen

av Sara Lidman

3 vol. (374 s. tryckt punktskrift)

I en by i Västerbotten bränner Nils en tjärdal. Men ett illdåd utförs och tjärdalen förstörs, vilket leder till stora konflikter i byn. I centrum står Petrus, en man som försöker driva igenom en högre moral än byns primitiva men som själv ställs inför svårigheter att leva efter den. På ett kärvt och samtidigt känsligt språk, där dialekt effektfullt används, berättas om hat, vedergällning och förlåtelse. Förf:s debutverk från 1953.

MediaNr: P24844

Svedjefolket

av Helmer Linderholm

5 vol. (428 s. tryckt punktskrift)

Först skildrar författaren det blodiga "klubbekriget", en bonderesning i Österbotten vid 1500-talets slut mot den grymme ståthållaren Klas Fleming. Sedan skildras några av de finska böndernas liv som emigranter i Mellansveriges skogsbygder.

MediaNr: P24860

Eld upphör! : thriller

av Jan Linders

4 vol. (420 s. tryckt punktskrift)

Tid och miljö: en luftvärnspostering i Sverige under andra världskriget. Ett tyskt flygplan skjuts ned av romanens huvudperson. En jakt på nazister och norska motståndsmän börjar.

MediaNr: P24861

Jag minns min gröna dal

av Richard Llewellyn

13 vol. (1332 s. tryckt punktskrift)

En social roman från ett kolgruvedistrikt i Wales under åren kring 1900 om gruvarbetarfamiljen Morgan. Poetiskt realistiskt skildras familjens liv i helg och söcken.

MediaNr: P24882

Under de gröna ekarna i Sörmland : berättelser från ett landskap

av Ivar Lo-Johansson

5 vol. (532 s. tryckt punktskrift)

12 berättelser hämtade ur författarens produktion mellan 1968-74. Landskapet Södermanland utgör den sammanhållande ramen kring novellerna, som sträcker sig från vikingatiden fram till våra dagar.

MediaNr: P24886

Martin Eden

av Jack London

12 vol. (1136 s. tryckt punktskrift)

Delvis självbiografisk roman, utkom 1909, om en sjöman med författarambitioner. Han förlorar sin sociala samhörighet och därmed också livsmodet, så att självmordet blir enda utvägen. Jack London, 1876-1916, amerikansk författare.

MediaNr: P24887

Varghunden

av Jack London

6 vol. (558 s. tryckt punktskrift)

Om varghunden Vitkäft, född i vildmarken och lärd dess lag "döda eller dödas". Så småningom försonas emellertid Vitkäft med omvärlden och upptäcker att människan kan vara en vän. - Utkom 1906.

MediaNr: P24888

Adelsmärket : roman

av Anna Lorentz

5 vol. (469 s. tryckt punktskrift)

Historisk roman från 1690-talet. Handlingen tilldrar sig dels i Burseryd i Småland dels i svenskstyrda Pommern. Huvudpersoner är burserydsprästen, fältväbeln Anton Roos, kommenderad till Stettin, och köpmansdottern Anna. Författaren har efter grundlig forskning levandegjort en epok av fattigdom och missväxt, föräldra- och adelsförtryck, vilket senare slutade med Karl XI:s reduktion.

MediaNr: P24890

Den falske kommissarie Dew

av Peter Lovesey

8 vol. (685 s. tryckt punktskrift)

Deckare där handlingen är förlagd till 1920-talet och en atlantkryssare. Kärlek och död framställs i välavvägda proportioner av romantik, komik och tragik. Anspelningar på fartygskatastrofer som Lusitania och Titanic ger autenticitet åt intrigen.

MediaNr: P24892

Vaxdockan

av Peter Lovesey

5 vol. (481 s. tryckt punktskrift)

Författaren låter sin deckare utspelas i det victorianska England. En ung kvinna bekänner att hon mördat sin makes medhjälpare. Hon döms till döden, men det upptäcks sedan att en detalj inte stämmer. Medan avrättningsdagen närmar sig, får läsaren följa överkonstapel Cribbs sökande efter sanningen.

MediaNr: P24893

Kyssen : roman

av Ulf Lundell

11 vol. (978 s. tryckt punktskrift)

Från ett mentalsjukhus berättar Kenneth om sommaren, då allt ställdes på sin spets och världen rasade samman. En humorfylld pikareskroman som även innehåller mörka stråk och skarpsynt samhällskritik. Tid: 1980-talet och miljöerna innefolkets vattenhål i bl. a. Stockholm, Berlin, Falkenberg, Helsingfors och Grisslehamn. Utkom första gången 1981.

MediaNr: P24897

Simson

av Arne Lundgren

7 vol. (674 s. tryckt punktskrift)

Del 2 i serien inledd med Gloria Deo. Historisk bygdeskildring om den legendariske prästen Simson, som höll folket på Käringön i Bohuslän i Herrans tukt och förmaning på 1800-talets senare del. Levande bild av liv, tänkesätt och natur.

MediaNr: P24899

Gudaberget

av Åke Lundgren

5 vol. (426 s. tryckt punktskrift)

Historisk roman om hårda konflikter mellan förtryckta lappar och fogdar under fr. a. 1500-talet. Huvudpersonen, samen Aslak, går till sist ett grymt öde till mötes. Förf. skriver med stor kunskap om dåtida seder och bruk.

MediaNr: P24906

Babylon, gudarnas sköka

av Artur Lundkvist

7 vol. (578 s. tryckt punktskrift)

Boken bygger delvis på Daniels bok - han uppträder också som person i boken - delvis på annat material som kilskriftstolkningar. Huvudhandlingen beskriver Lilida, som rövats bort från en bergsstam, och hennes möten med den åldrige Nebukadnesar II, vars bädd hon värmer om nätterna.

MediaNr: P24907

Den gudomliga ön : roman om svensktiden på Saint Barthélemy

av Evert Lundström

8 vol. (700 s. tryckt punktskrift)

Den västindiska ön S:t B. tillhörde Sverige 1785-1878. Här skildrar bokhållaren Niclas Junggren sitt och läkaren Samuel Fahlbergs liv på ön. En levande beskrivning av den koloniala miljön med febersjukdomar, orkaner, slavhandel med mera.

MediaNr: P24909

Det är dit vi längtar : roman

av Alice Lyttkens

6 vol. (537 s. tryckt punktskrift)

Del 3 i en trilogi inledd med Det är inte sant. Romanserie om Ann Ranmark, advokat. Hennes problem i yrkes- och familjeliv bildar underlag för handlingen. Tid och plats: 1930-talets Stockholm.

MediaNr: P24922

Himlabröd

av Alice Lyttkens

9 vol. (804 s. tryckt punktskrift)

Den så kallade Hedda Skoot-serien utspelar sig i 1700-talets Sverige. Då berättelsen börjar är den vackra och bortskämda Hedda 17 år. Hon gifter sig förmöget och lever socitetsliv i Stockholm. Efter att ha blivit änka dras hon in i politiska intriger och flera kärleksaffärer. Ensam styr hon ett företag och kämpar mot tidens fördomar.

MediaNr: P24926

De rikas värld

av Malcolm Macdonald

12 vol. (1124 s. tryckt punktskrift)

Del 2 i serien inledd med Världen bortom dalen. Om järnvägsbyggarfamiljen Stevensons fortsatta öden och äventyr i 1840-talets England. Genom Johns affärsgeni och Noras sinne för pengar skapar de sig en jättelik förmögenhet.

MediaNr: P24941

Lyckans söner

av Malcolm Macdonald

12 vol. (1096 s. tryckt punktskrift)

Del 3 om familjen Stevenson. Flera av barnen bryter med fadern. Sönerna sätts i internatskola med mycket hårda villkor.

MediaNr: P24943

Världen bortom dalen

av Malcolm Macdonald

15 vol. (1386 s. tryckt punktskrift)

Miljö: England på 1840-talet, då de första järnvägarna byggdes. Rallarbasen John Stevenson möter den vackra Nora. De beslutar sig för att bli rika, till varje pris.

MediaNr: P24944

Hokuspokus

av William Marshall

5 vol. (461 s. tryckt punktskrift)

Ett skelett driver i land på en flotte. En skarpsynt rättsläkare noterar en egendomlighet i den dödes kranium och en polisutredning dras igång. En farsartad och hårdkokt polisroman i Hongkong-miljö.

MediaNr: P24956

Vedergällning

av William Marshall

5 vol. (462 s. tryckt punktskrift)

Polisroman, som utspelas i exotisk miljö, Hongkong. Man får parallellt följa en mentalsjuk mördare, som skjuter ner folk på biografer, och polisens arbete att spåra honom.

MediaNr: P24925

Gräsen i Thule : dikter

av Harry Martinson

4 vol. (95 s. tryckt punktskrift)

Författarens intresse för naturvetenskap och hans djupa skepsis mot människornas sätt att utnyttja tekniska framgångar kommer fram i dikterna.

MediaNr: P24933

Kap Farväl!

av Harry Martinson

4 vol. (384 s. tryckt punktskrift)

Minnen från författarens liv som eldare och däckspojke ombord på S/S Ionopolis, på väg till Indien och Latinamerika. Associationsrikedom, leklynne, medlidande och språklig magi finns i dessa reseskisser från tiden närmast efter 1:a världskriget.

MediaNr: P25779

Resor utan mål

av Harry Martinson

4 vol. (313 s. tryckt punktskrift)

Lyriska och originella reseskisser från förf:s sjömansår på 1920-talet. Boken utkom första gången 1932.

MediaNr: P25780

Spoon River

av Edgar Lee Masters

5 vol. (398 s. tryckt punktskrift)

Dessa dikter, som utkom 1915, räknas till de klassiska verken i den nordamerikanska litteraturen. Invånarna i en diktad stad i Mellersta Västern kommer till tals genom en rad gravdikter, över 200 korta monologer, som lagts i munnen på de döda, där de vilar på stadens kyrkogård.

MediaNr: P24940

Sommarens korta blomning

av Olle Mattson

4 vol. (360 s. tryckt punktskrift)

Om 1600-talets Bohuslän, då svenskarna blev herrar i stället för danskar och norrman. Olof Svartheden bildar tillsammans med några likasinnade en gerillagrupp. Skildringar av tortyr av fångar, av kvinnor dömda som häxor och av svält och umbäranden återges med kylig realism. Kargt språk.

MediaNr: P24945

Spöken

av Ed McBain

6 vol. (496 s. tryckt punktskrift)

Deckare som skildrar det slitsamma och hårdföra polisarbetet i 87:e vaktdistriktet i storstaden Isola. Steve Carella och hans kollegor drabbas av ockultism, ett kvinnligt medium visar sig ha en slutledningsförmåga som vida överträffar detektivernas. Det dyker också upp några riktiga spöken som skrämmer upp dem alla...

MediaNr: P24961

Frestelsen

av Colleen McCullough

9 vol. (836 s. tryckt punktskrift)

På ett mentalsjukhus på en söderhavsö arbetar syster Honour Langtry. I slutet av 2:a världskriget får hennes avdelning en ny patient, sergeant Michael Wilson, som hon tar sig an. En roman om kärlek, ansvar och pliktkänsla.

MediaNr: P14963

Törnfåglarna

av Colleen McCullough

21 vol. (1927 s. tryckt punktskrift)

Släktroman från Australien. Irländaren Paddy Cleary kommer till storgodset Drogheda med sin familj omkring 1920. Han känner glädje och hopp inför det nya livet, hustrun Fee erfar en känsla av ödslighet inför anblicken av de vida, solgulnade fälten och barnen är nyfikna, men också skrämda av det nya okända. Vi får följa familjen i tre generationer. Kärleken mellan Paddys dotter Meggie och en katolsk präst är ett av bokens många teman.

MediaNr: P27228

Maktövertagandet : roman

av Czeslaw Milosz

6 vol. (497 s. tryckt punktskrift)

Författarens debutroman från 1953. Miljön är Polen vid tiden för det sovjetiska maktövertagandet under 2:a världskrigets slutskede. De krigströtta och villrådiga människorna ställs inför kravet att välja rätt sida: att sluta sig till segrarna, kommunismen, ärkefienden Sovjet. Den som inte accepterar den nya ordningen råkar illa ut.

MediaNr: P24974

Brudarnas källa : en legend om de bofasta ; Det gamla riket

av Vilhelm Moberg

8 vol. (771 s. tryckt punktskrift)

Brudarnas källa: Perspektiv genom tidsåldrarna ända bort till hedenhös. Forntidsavsnitt med människooffer och kultbröllop, rikedom på kulturhistoriska detaljer, berättelser om spelmansöden i Värend m. m. Det gamla riket: Reseberättelse från kungariket Idyllien, styrt av den åldrige landsfadern Alexander XVI. Landet kan utan svårigheter identifieras som det av rättsskandaler skakade Sverige från 1950-talet.

MediaNr: P24978

Förrädarland : en berättelse om människor som historien har glömt

av Vilhelm Moberg

7 vol. (625 s. tryckt punktskrift)

Historisk roman från 1520-talet förlagd till gränsbygderna mellan Värend och det då danska Blekinge. Bygdens problem med släkt- och grannförbindelser över gränsen ställs i motsats till de svenska riksintressena och Gustav Vasas politik.

MediaNr: P24981

Mans kvinna : roman från Värend på 1790-talet

av Vilhelm Moberg

6 vol. (515 s. tryckt punktskrift)

Kärleksroman om den unga bondhustrun Märit, sliten mellan Påvel och Håkan, mellan plikt och instinkt. Miljö: Värend på 1790-talet. Boken utkom första gången 1933.

MediaNr: P24982

Bomben

av Lars Molin

8 vol. (705 s. tryckt punktskrift)

Säkerhetschefen vid Forsmarks kärnkraftverk tillverkar en egen atombomb. Med bomben apterad i fontänen vid Sergels torg börjar han ställa krav....

MediaNr: P24985

Desideria

av Alberto Moravia

11 vol. (1013 s. tryckt punktskrift)

Desideria är från början en tjock, osäker, olycklig tonåring, men under berättelsens gång utvecklas hon till en fullfjädrad skönhet, beredd att kasta sig in i den politiska terrorismen i våld. Romanen är en intervju som Desideria ger författaren.

MediaNr: P24987

Mozart på resa till Prag och andra berättelser

av Eduard Mörike

3 vol. (276 s. tryckt punktskrift)

Eduard Mörike, 1804-75, hade den folkliga poesin, naturen och framför allt musiken som sina stora inspirationskällor. Mozart var den komponist som betydde mest för honom. Titelnovellen skildrar Mozarts resa till Prag 1786 för uppförandet av operan Don Juan. Det är ingen levnadsteckning, snarare en personlig, intuitiv karaktäristik av Mozart, en musikalisk upplevelse återgiven i ord.

MediaNr: P24995

Djävulen på korset

av Ngugi Wa Thiong'o

9 vol. (480 s. tryckt punktskrift)

Jacinta avskedades från sitt arbete, vräktes från sin lägenhet och övergavs av sin pojkvän - allt på samma dag - den dag hon fick en inbjudan till "djävulens fest". Lättläst politisk roman om 1970/80-talets Kenya, skriven i fångenskap av en förf. man försökt tysta...

MediaNr: P25005

Om icke vetekornet

av Ngugi Wa Thiong'o

7 vol. (730 s. tryckt punktskrift)

Roman som utspelar sig i Kenya inför självständighetsdagen 1963. Huvudpers. är några byinvånare. Återblickar ger en bild av byns, landets och de enskildas insatser i frihetskampen.

MediaNr: P25006

Levande bilder och andra berättelser

av Fritiof Nilsson Piraten

5 vol. (449 s. tryckt punktskrift)

Tolv berättelser från fem av förf:s novelsamlingar. Den äldsta av dem är "Småländsk tragedi" från 1936 och den senaste "Millionären och andra berättelser" från 1965. Urvalet vetter mest åt det lättsamt lustiga och bitvis också det burleskt komiska.

MediaNr: P25538

Hjältar och hjältar

av Macke Nilsson

5 vol. (391 s. tryckt punktskrift)

Krigsroman från norra Finland vid tiden för tyskarnas reträtt under 2:a världskriget (1944). Tyskarna tillämpade då den brända jordens taktik och utplånade hela städer och byar. Huvudpersoner: en finsk prästdotter och en tysk ordonnans.

MediaNr: P25310

Venusbarn : erotiska noveller

av Anaïs Nin

4 vol. (280 s. tryckt punktskrift)

Andra samlingen av Nins erotiska noveller. De formar sig till en veritabel katalog över sexualitetens - inte kärlekens - olika uttrycksformer och manifestationer.

MediaNr: P25318

Den röda mården

av Peter Nisser

9 vol. (825 s. tryckt punktskrift)

Livet i en värmländsk socken i början av 1700-talet ställs här mot skildringar av blodiga strider i Karl XII:s krig, sedda från soldatens eller kompanichefens synpunkt. Huvudperson är storbondesonen Simon Wessel.

MediaNr: P25319

Slaget

av Peter Nisser

8 vol. (733 s. tryckt punktskrift)

Del 3 i serien inledd med Den röda mården. Ryttmästaren Simon Wessel drar tillsammans med Karl XII:s segerrika armé österut mot strider och umbäranden, i kamp mot köld och moskoviternas hugg. I Värmland sitter Marie-Louise på sin gård, utan nyheter från Simon, belägrad av friare. Kriget har förändrat mycket även för människorna hemma, men livets kärna har ändå inte förstörts.

MediaNr: P25320

Botany Bay

av Charles Nordhoff

11 vol. (981 s. tryckt punktskrift)

Äventyrsroman från Australiens första kolonisation 1787-88 och deporteringen av tusentalet straffångar till Botany Bay.

MediaNr: P25322

Myteri!

av Charles Nordhoff

9 vol. (902 s. tryckt punktskrift)

Del 1 i en serie. Den hårde och småaktige kapten Bligh på engelska flottans expeditionsfartyg Bounty driver sin besättning till myteri. Bounty befinner sig i Söderhavet 1789 och myteristerna drömmer om ett nytt liv på de idylliska öarna.

MediaNr: P25324

Myteristernas ö

av Charles Nordhoff

9 vol. (894 s. tryckt punktskrift)

Del 3 i en serie inledd med Myteri! De överlevande myteristerna från myteriet på Bounty försöker skapa sig en ny tillvaro på en söderhavsö.

MediaNr: P25327

Solens barn : roman

av Karl Rune Nordkvist

6 vol. (506 s. tryckt punktskrift)

Barndomsskildring från en norrländsk by vid 1930-talets början. I centrum en 11-årig pojke, "oäkta" son till en kvinna som hushållar åt en banvakt. Byns delvis hårda och inskränkta liv skildras genom pojkens ögon. Hans liv förändras, då en ny lärare kommer till byn.

MediaNr: P25527

Noveller : 1969-1978

av Birger Norman

3 vol. (280 s. tryckt punktskrift)

Urvalet är hämtat ur Mannen i backspegeln (1969), Löken (1972) och Sista natten på Nordstjernan (1958). Med ironi och humor gisslar förf. byråkratins absurdism, berättar om det grå, vardagliga politiska och fackliga arbetet bakom kulisserna.

MediaNr: P25530

Träskfolket : jakt och fiske under stenåldern

av Bert Olls

2 vol. (117 s. tryckt punktskrift)

Liv och föreställningsvärld hos en koloni grottmänniskor, som lever av fångst och jakt i mellansverige under stenåldern.

MediaNr: P25556

Blomsterkungen

av Rune Pär Olofsson

8 vol. (711 s. tryckt punktskrift)

Romantiserad biografi om Carl von Linné i 1760-talets Uppsala, en akademisk ankdamm, som av Mästaren förvandlats till en vallfartsort för studenter från hela världen.

MediaNr: P25560

Lejonet från Norden : en roman kring Trettioåriga kriget

av Rune Pär Olofsson

11 vol. (982 s. tryckt punktskrift)

Historisk roman om Gustav II Adolfs framgångsrika fälttåg i det tyska riket åren 1629-32. Intriger och fältslag avlöser varandra och läsaren får möta många av stormaktstidens kända svenskar.

MediaNr: P25561

Min hjärtans aller käraste fränka : roman om Ebba Brahe och Gustaf II Adolf

av Rune Pär Olofsson

7 vol. (622 s. tryckt punktskrift)

Historisk roman från stormaktstidens Sverige om kärlekshistorien mellan Ebba Brahe och Gustaf II Adolf. Av dynastiska skäl fick de inte gifta sig med varandra. Författaren skildrar även Ebbas äktenskap med krigaren Jacob de la Gardie samt ger respektlösa beskrivningar av aristokratins snedsprång och kärleksaffärer.

MediaNr: P25578

Stormens skördar : en roman kring Trettioåriga kriget

av Rune Pär Olofsson

10 vol. (941 s. tryckt punktskrift)

Del 2 i serien inledd med Lejonet från Norden. Gustaf II Adolf är död, krigslyckan vänder. Handlingen centreras kring Johan Banér och hans kärlekshistoria med den katolska Ursula. Berättelsen utspelas åren 1633-37.

MediaNr: P25562

Ge mig en gåta

av Tillie Olsen

3 vol. (265 s. tryckt punktskrift)

Fyra enkla vardagsnära berättelser. I den första ger förf. ett intensivt porträtt av en mor och hennes funderingar om sin dotter. Den andra handlar om en alkoholiserad sjöman som möter trygghet och vänskap hos en familj. I "O ja" skildras vänskap mellan en svart och en vit flicka. "Ge mig en gåta" beskriver samlivet mellan två makar i ett nästan 50-årigt äktenskap.

MediaNr: P25566

Kanelträdet

av Elsa Maria Otto

7 vol. (637 s. tryckt punktskrift)

Roman med självbiografiska drag om det karga livet i en by på landsbygden under 1930-talet. Huvudperson är en flicka. De vuxna menar att hon är en odåga, själv tycker Sara Sofia att hon bara gör det som är riktigt. Även för ungdom.

MediaNr: P25573

Vänner emellan

av Amos Oz

3 vol. (275 s. tryckt punktskrift)

Åtta berättelser med bakgrund i författarens egna erfarenheter av livet på en kibbutz i slutet av 1950-talet. Det är historier om människor som alla bär på sitt eget öde. De handlar om ensamhet på det enda stället man inte ska kunna känna sig ensam, på kibbutzen. Tillsammans bildar berättelserna en bok om en tid, en plats och en idé om hur helt olika människor kan leva och arbeta tillsammans i humanismens namn.

MediaNr: P26186

Liten Ida

av Marit Paulsen

3 vol. (287 s. tryckt punktskrift)

Bokens huvudperson är Ida, en liten norsk flicka som under ockupationen får uppleva kriget på nära håll i ett litet fiskesamhälle. Hennes far är död, och modern kallas för "tyskhoran".

MediaNr: P25081

Ödesresan

av Bente Pedersen

8 vol. (700 s. tryckt punktskrift)

Del 5 i serien om Huset Arent. Inte långt efter att Wanda återvänder från kärleksturen till Madeira händer något oväntat. Hon får Lukas till att segla henne och barnen till hemstaden Arkhangelsk, där familjen väntar. Men inte heller där slipper hon undan dramatik. Vanda förstår att det opassande förhållandet till Spanjoren måste ta slut, men gruvar sig för att ta farväl av mannen som stulit hennes hjärta.

MediaNr: P27153

Det svarta berget : roman

av Martin Perne

6 vol. (574 s. tryckt punktskrift)

Tid: 1700-talets början. En ung soldat flyr från spillrorna av Karl XII:s här i Duved. Han vandrar norrut tillsammans med en kvinna mot Kirunavaara.

MediaNr: P25088

Tackling till döds : roman

av Lennart Pernestrand

5 vol (441 s. tryckt punktskrift)

Gunnar, stjärnämne i ishockeylaget, tacklar för hårt och motståndaren dör. Var det hans fel eller måste man acceptera att en viss brutalitet är en del av "spelets regler"?.

MediaNr: P25091

Biljett till härligheten : roman

av Ingvar Persson

6 vol. (503 s. tryckt punktskrift)

Roman från svenska landsbygden vid 1930-talets slut. Huvudpersonen, en ung kuschad bondson, får egenvärde och ökad självkänsla genom sin skicklighet på dragspel.

MediaNr: P25094

Den store Gargantuas förskräckliga leverne

av François Rabelais

6 vol. (582 s. tryckt punktskrift)

En av världslitteraturens klassiker. Förf. berättar om jätten Gargantuas uppväxt, uppfostran och leverne. Det är en satir mot det medeltida samhällets rigida synsätt i moraliska och religiösa frågor. Tiden är brytningen mellan medeltid och renässans och förf.:s ideal är den goda och bildade människan. Inte helt lättläst.

MediaNr: P25132

Kamrater

av Erich Maria Remarque

98 vol. (873 s. tryckt punktskrift)

Roman från Tyskland, 1930-talets början. Tre veteraner från 1:a världskriget har en bilverkstad tillsammans. Äventyr i bilbranschen och bitterljuva kärlekshistorier uppfyller deras liv. Första svenska upplaga för boken 1937.

MediaNr: P25142

Du bor i ditt namn

av Jørn Riel

10 vol. (911 s. tryckt punktskrift)

En trilogi, här samlad i ett band. Handlingen spänner tidsmässigt över en knapp mansålder. Personerna är tre barndomsvänner, en kvinna och två män. Kvinnan är gift med den ene mannen men dras till den andre.

MediaNr: P25147

Före morgondagen

av Jørn Riel

3 vol. (283 s. tryckt punktskrift)

Under en vistelse på Nordostgrönland hittade författaren skelettrester av en vuxen kvinna och ett barn. Fynden väckte författarens fantasi. Kanske var dessa de sista av den utdöda nordostgrönländska befolkningen.

MediaNr: P25148

Duinoelegier

av Rainer Maria Rilke

2 vol. (102 s. tryckt punktskrift)

Författaren skrev Duinoelegierna på slottet Duino utanför Trieste i början av 1900-talet. De präglas av ett pregnant bildspråk och förkunnar livets och dödens samhörighet. Rainer Maria Rilke, 1875-1926, österrikisk författare och poet.

MediaNr: P25151

Jag den högste

av Augusto Roa Bastos

17 vol. (1455 s. tryckt punktskrift)

José Gaspar Rodriguez de Francia, dr Francia, var diktator i Paraguay 1814-40. Han betraktas som den nationella självständighetens fader. Han styrde republiken med absolut makt och genomförde revolutionen under sin ämbetstid som "Ständig Diktator", vald av folket. Med hjälp av fiktivt dokumentära dagboksanteckningar gör författaren en furiös studie i hur den absoluta makten går över i vanmakt och groteskt deformerar sin utövare. Augusto Roa Bastos, 1917-2005, paraguyansk författare.

MediaNr: P25153

Ols Barbro

av Runa

6 vol. (565 s. tryckt punktskrift)

Del 2 i serien inledd med Skalunga. Prästdottern Barbro har flyttat till Stockholm med sin mor. Efter studentexamen börjar Barbro, som är djupt religiös, utbilda sig till sjuksköterska men inser så småningom att det är läkarkallet hon bör göra till sitt. Kom ut första gången 1921.

MediaNr: P25179

När morgonvinden blåser : roman

av Elsi Rydsjö

7 vol. (642 s. tryckt punktskrift)

Historisk underhållningsroman med motiv från sydöstra Skåne vid mitten av 1800-talet. Huvudpersonen är en förmögen bonddotter.

MediaNr: P25187

Röd är ryttarens häst : roman

av Elsi Rydsjö

7 vol. (640 s. tryckt punktskrift)

Del 1 i en serie. Två skånska herrskapsfamiljers öden sammanflätas i romanen som börjar under skånska kriget 1675 och slutar vid Poltava 1709. En familj är dansk, den andra inflyttad svensk. Livfulla kvinnoporträtt, färgrik historisk skildring.

MediaNr: P25188

Död bland de döda

av Hans-Krister Rönblom

6 vol. (544 s. tryckt punktskrift)

Ett dödsfall har inträffat bland gästerna på ett gammalt herrgårdspensionat. En nyanländ gäst, historikern och läraren Paul Kennet, finner omständigheterna kring dödsfallet mystiska och börjar göra egna efterforskningar.

MediaNr: P25189

Främlingsvägen

av Irmelin Sandman Lilius

8 vol. (669 s. tryckt punktskrift)

Del 2 i serien inledd med Främlingsstjärnan. Historisk roman från 1870-talets Finland och Italien. Ellen, konststuderande, lämnar i protest mot sin mor Helsingfors och beger sig till morfar utanför Viborg för att måla där. Hennes älskade, poeten Rudolf Aronius, råkar ut för rövaräventyr i Italien. Dröm och verklighet vävs samman.

MediaNr: P25196

Källan eller Brevet om fiskaren Markus

av Gabriel Scott

4 vol. (297 s. tryckt punktskrift)

Fiskaren Markus är en "enkel" fiskare som trots allt slit året om är helt nöjd med sitt liv och gläds åt skönheten i livet. Han har en enkel och trygg tro. Realistisk yrkesbeskrivning.

MediaNr: P25141

Midlothians hjärta

av Walter Scott

18 vol. (1774 s. tryckt punktskrift)

Historisk roman från 1700-talets Skottland, som bygger på en sann historia om en kvinna, som lyckades rädda sin syster från galgen. Originalupplagan kom år 1818.

MediaNr: P25314

Döden och danserskan

av Juanita Sheridan

7 vol. (607 s. tryckt punktskrift)

I denna äventyrsroman är miljön Hawaii och temat jakten efter ett försvunnet dokumentskrin.

MediaNr: P25209

Hemligt uppdrag

av Nevil Shute

10 vol. (922 s. tryckt punktskrift)

Äventyrs- och kärleksroman från andra världskriget. Huvudpersonen får tillsammans med tre andra utvalda i uppdrag att utföra raider mot tyskarna i en liten fransk hamnstad i Bretagne.

MediaNr: P25210

Kung Kol

av Upton Sinclair

10 vol. (1024 s. tryckt punktskrift)

En av medkänsla fylld skildring av amerikanska kolgruvearbetares liv i början av 1900-talet.

MediaNr: P24217

Mälarpirater

av Sigfrid Siwertz

3 vol. (273 s. tryckt punktskrift)

Tre pojkar Georg, Erik och Fabian, ger sig ut på sjön Mälaren i en stulen båt och lever sjörövarliv en hel sommar. Det är en förälskad skildring av sjö och segling, av den svenska sommarens poesi och av ett kamratskap som är fyllt med både humor och allvar. Frisk äventyrsbok, från 1911, som hyllar modet och viljan att våga kasta sig ut i det okända.

MediaNr: P25218

Linus och vägvisarna : roman

av Vilgot Sjöman

10 vol. (966 s. tryckt punktskrift)

Fristående fortsättning på Linus och Blenda. Förf. skildrar tonåringen Linus under åren 1938-41. Miljö: ett barnrikehus i arbetarkvarter på Söder i Stockholm.

MediaNr: P25300

Dikter

av Östen Sjöstrand

4 vol. (352 s. tryckt punktskrift)

Här finns inte bara dikter om mystik och världsgåtor utan också om naturen, resor och kärlek. Urval ur samlingar från Unio 1949 till Strömöverföring 1977.

MediaNr: P25599

Kung Märthas döttrar

av Anna Sparre

6 vol. (542 s. tryckt punktskrift)

Historisk roman som är en fristående fortsättning på "Jag i siden du i vadmal" som handlar om den bittra maktkampen mellan Vasakungarna inbördes och mellan dem och högadeln. Kung Märtha, dvs. Märtha Leijonhufvud, Svante Sture och deras fem döttrar står i blickfånget.

MediaNr: P25423

Stackars lilla drottning

av Anna Sparre

6 vol. (499 s. tryckt punktskrift)

Del 4 i en serie inledd med Farväl amiral. Gunilla Bielke tvingas 17 år gammal att överge sin trolovade och gifta sig med den åldrande Johan III. Författaren ger initierade inblickar i de högadliga släkternas familjeliv och giftermålspolitik samt i den intrigfyllda kampen mellan kungligheter och adel i 1500-talets Sverige.

MediaNr: P25425

Heta låga : roman

av Sture Stamming

9 vol. (813 s. tryckt punktskrift)

Historisk roman från Småland 1868. Bonden Johan tänder en brasa i ett utfallsdike trots strängt eldningsförbud. Elden sprider sig och ödelägger hela socknen. Sedan följer hungersnöd.

MediaNr: P25431

Den tibetanska masken

av Helle Stangerup

4 vol. (312 s. tryckt punktskrift)

Fyra resenärer, två äkta par, gör en resa från Danmark till bortre Indien. En spännande färd i ett exotiskt land med djungel, gerillakrigare, sällsamma djur och sedvänjor. En mystisk amulett figurerar. Deckare och psykologiskt drama.

MediaNr: P25432

Tyst stolthet

av Danielle Steel

9 vol. (866 s. tryckt punktskrift)

Hiroko Takashimaya kommer till USA som 18-åring i augusti 1941 för att studera. Hon har släktingar i USA som blivit amerikaniserade japaner. Efter en tid börjar Hiroko anpassa sig till det nya livet och inleder ett hemligt förhållande med sin farbrors assistent. När sedan Pearl Harbor bombas av Japan och kriget bryter ut blir Hiroko och hennes släktingar fiender i ett främmande land.

MediaNr: P27252

Månen har gått ned

av John Steinbeck

3 vol. (294 s. tryckt punktskrift)

Om ockuperandet av ett litet land och en liten stad vid polcirkeln. Invånarna kämpar i okuvligt hat mot övermakten och tror bergfast på en slutlig seger över inkräktarna.

MediaNr: P25436

Skärkarlsliv : berättelser

av August Strindberg

6 vol. (531 s. tryckt punktskrift)

Berättelser skrivna 1888. Innehållet växlar från humoristiska folklivsbilder till mörka brottmålshistorier. Boken inleds med en beskrivning av Stockholms skärgård. Vidare ingår en lång berättelse om den romantiske klockaren på Rånö och en imponerande skildring av orgeln i Jakobs kyrka vid Kungsträdgården i Stockholm.

MediaNr: P25447

Storfräsarna

av Lasse Strömstedt

5 vol. (443 s. tryckt punktskrift)

Med hjälp av en nerknarkad kemist startar Lill-Janne, Svenne och Lunkan en amfetaminfabrik i en öde sommarstuga. De ger sig emellertid in på en marknad, som drivs av betydelsefullare herrar... En skakande samhällsskildring men också en spännande bok om Stockholms undre värld vid 1970-talets mitt.

MediaNr: P25453

Martin Bircks ungdom : berättelse

av Hjalmar Söderberg

4 vol. (327 s. tryckt punktskrift)

Denna självbiografiska roman om en ung mans utveckling blev en hel ungdomsgenerations "ofromma andaktsbok". Från barndomens idyll över ungdomstidens drömmar om ett kall går Martin in i en vardag av arbete och billiga äventyr, men också av hemlös kärlek till en ung kvinna.

MediaNr: P25231

Bärgad skörd

av Margit Söderholm

7 vol. (652 s. tryckt punktskrift)

Del 3 i serien inledd med Driver dagg, faller regn. Bygde- och släktkrönika från 1800-talets Hälsingland. Huvudperson i denna del är den föräldralöse Anders och man får följa hans öden som lilldräng hos länsman på Ivarsgården. Vältecknad skildring av helgdagsbestyr och vardagsslit under olika årstider.

MediaNr: P25235

Livets krona

av Margit Söderholm

7 vol. (629 s. tryckt punktskrift)

Del 4 i serien inledd med Driver dagg, faller regn. Den unge bonden Anders anklagas i smyg för ett dråp. Det ryktas att den dödes änka, den sköna Margret, kastar sina ögon på honom. Men vid sin sida har han som sin unga hustru den blida Gölin. Romantisk bygdeskildring från 1800-talets Hälsingland.

MediaNr: P25237

Förmyndarberättelser

av Villy Sørensen

7 vol. (645 s. tryckt punktskrift)

Noveller där författaren i allegorins form behandlar existensiella problem. Gott och ont, frihet och slaveri. Novellerna är ofta fyllda av en underfundig humor.

MediaNr: P25240

Ett sista leende : en thriller

av Sven Sörmark

5 vol. (400 s. tryckt punktskrift)

En för fadermord misstänkt son till en berömd konstnär i Stockholm måste friges i brist på bevis. Han reser till den karga vulkanön Lanzarote, där en förförisk blondin blir hans öde. Psykologisk thriller.

MediaNr: P25241

I morgon din fiende : en kriminalroman

av Sven Sörmark

5 vol. (395 s. tryckt punktskrift)

Ett klassiskt tema: rik äldre man, ung hustru, som vill ärva, ung förälskad vän, som mördar för att få hustrun. Miljö: ett "nordiskt land" vid Sundet. En multinationell läkemedelsindustri spelar en väsentlig roll.

MediaNr: P25242

Vita hotellet

av Donald Michael Thomas

7 vol. (623 s. tryckt punktskrift)

Lisa Erdman, sångerska med ryskt/judiskt påbrå är huvudperson i romanens 6 delar. Hon går efter 1:a världskriget i analys hos Freud i Wien. Hon skildras först genom en egen, mycket erotisk hallucinatorisk långdikt, sedan genom en lika intensiv prosaberättelse över samma ämne, följd av en freudiansk fallbeskrivning, en episod berättad ur förf:s perspektiv, en iskall skräckskildring av nazistisk judeutrotning och slutligen en märklig epilog.

MediaNr: P25251

Efter hjältedöden

av Henrik Tikkanen

2 vol. (185 s. tryckt punktskrift)

Del 2 i serien inledd med 30-åriga kriget. Den död- och hjälteförklarade soldaten Viktor Käppärä återvänder från ett krig, som utan hans vetskap avslutats 30 år tidigare, till ett samhälle präglat av förljugenhet och kommersialism.

MediaNr: P25258

Meteorerna

av Michel Tournier

14 vol. (1352 s. tryckt punktskrift)

En roman om tvillingproblemet. Tid: 1930-tal till 60-talet. Den ene tvillingbrodern försöker bryta sig loss, den andre söker honom jorden runt. Berättelsen är rik på bisarra och ibland frånstötande händelser, ingen lättläst bok.

MediaNr: P25273

Istvillingar

av S. K. Tremayne

9 vol. (810 s. tryckt punktskrift)

En annorlunda deckare om Lydia och Kristie som är enäggstvillingar. När de är sex år faller Lydia från en balkong och dör. För att komma bort från de svåra minnena flyttar familjen till en isolerad ö. Föräldrarnas äktenskap är dock i upplösning. Kristie mår allt sämre, hon har inga kamrater och påstår att hon förväxlats med den döda systern. S.K. Tremayne är pseudonym för Sean Thomas, 1969-, som också givit ut böcker under namnet Tom Knox.

MediaNr: P27314

Döda rummet : detektivroman

av Ulla Trenter

5 vol. (471 s. tryckt punktskrift)

I tidningskvarteren i Marieberg i Stockholm och med interiörer från den akademiska världen återknyter vi bekantskapen med Harry Friberg, här som alert problemlösare och fotograf. Fina skildringar av stockholmska miljöer.

MediaNr: P25274

Innerstaden : roman

av Dea Trier Mørch

7 vol. (632 s. tryckt punktskrift)

Lulu, 36 år, hemmafru med två barn och gift med den politiskt aktive Danny, är huvudperson i denna roman i Köpenhamnsmiljö. Parallellt med henne skildras hennes väninna Mari, ensamstående mamma med gift älskare.

MediaNr: P25275

Ett annat liv

av Jurij Trifonov

5 vol. (520 s. tryckt punktskrift)

Olga, i 40-årsåldern, lever ensam med sin svärmor och tonårsdottern Irina, sedan maken Sergej dött. Olga går i minnet igenom sitt äktenskap med Sergej. Romanen utkom i Sovjet 1975.

MediaNr: P25276

Snälla gossar och stygga

av Mark Twain

8 vol. (780 s. tryckt punktskrift)

Ett urval av författarens humoresker och noveller från 1860-talet fram till hans sista tid.

MediaNr: P25282

Olav Audunsson i Hästviken

av Sigrid Undset

17 vol. (1617 s. tryckt punktskrift)

Den egensinnige storbondens starka känslor, kärlek såväl till Gud som det jordiska, skildras i detta norska medeltidsepos. Med tidstrogen stil och skarp psykologisk analys beskrivs livet längs Oslofjorden under sena 1200-talet. Första svenska upplaga för boken 1925.

MediaNr: P25328

Rakt i ansiktet

av Ingemar Unge

3 vol. (262 s. tryckt punktskrift)

Korta kåserier i skilda ämnen. Förf. är kåsör i Dagens Nyheter.

MediaNr: P25329

Bilder I-XXVI

av Karl Vennberg

70 s. tryckt punktskrift

Dikter. Ur innehållet: 26 bilder, miniatyrer i känd vennbergsk stil. Dikterna kretsar mycket kring förgängelse och död. Även kärleksdiktningen är nedtonad.

MediaNr: P25369

Stor-Nils : roman

av Albert Viksten

6 vol. (568 s. tryckt punktskrift)

Bygderoman från mellannorrländsk inlandsbygd. Tid: 1800-talets senare hälft. Bonden Stor-Nils tyranniserar sin familj, tills pigan ger hemmasonen råg i ryggen.

MediaNr: P25407

Trygghetens byar

av Sven Viksten

9 vol. (867 s. tryckt punktskrift)

Om livet i en by i Hälsingland omkring år 1350. Människorna har både en rigorös kristendom och allsköns grov vidskepelse att känna oro och rädsla inför. I slutet av boken kommer den största olyckan av alla - pesten.

MediaNr: P25410

Svart krabba : roman

av Jerker Virdborg

6 vol. (574 s. tryckt punktskrift)

Soldat Edh får order om att infinna sig på en plats vid landets västra kust. Ett nordligt land befinner sig i krig, tiden är obestämbar nutid och fienden är på offensiven. Edh och tre andra soldater ska på skridskor föra varsin kapsel med okänt innehåll bakom fiendens linjer till en sambandscentral. De får kämpa mot vädrets makter, utmattning, fienden och mot varandra. Existentiella frågor skildras på ett spännande sätt.

MediaNr: P27216

"Kan doktorn komma?"

av Einar Wallquist

4 vol. (366 s. tryckt punktskrift)

Läkarhistorier från Lappmarken, författarens debutbok från 1935, om strapatsrika sjukbud i Norrbotten, om det skiftande landskapet och de karga människorna. Berättelser med humor och tragik och med ett socialt budskap.

MediaNr: P25355

Mikael Hakim : nio böcker om Mikael Ludenfots eller Mikael el-Hakims liv åren 1527-38 sedan han bekänt sig till den ende guden och trätt i Höga Portens tjänst

av Mika Waltari

26 vol. (2458 s. tryckt punktskrift)

Del 2 i serien inledd med Mikael Ludenfot. Mikael Hakim blir indragen i en mängd skickelsedigra händelser: Han bidrar till att erövra Alger åt sultanen, deltar i det stora fälttåget mot kristenheten och den ryktbara belägringen av Wien etc. Spännande, dramatisk och humoristisk roman. Mika Waltari, 1908-79, finsk författare.

MediaNr: P25357

Shimonoffs längtan : roman

av Jacques Werup

8 vol. (776 s. tryckt punktskrift)

Den bulgariske judepojken Elias Shimonoff rymmer hemifrån. Vad han egentligen vill med sitt liv vet han inte, och han förs av ödet än hit och än dit, är smugglare, fåraherde, tiggare, innan han slutar som den välbeställde matthandlaren Alain B. Simon i Malmö. Handlingen utspelas under åren 1900-45.

MediaNr: P25374

Vem är Nora Prentiss?

av Jacques Werup

3 vol. (261 s. tryckt punktskrift)

Övergiven av sin fru sitter den framgångsrike direktören Aron i sin lägenhet och tänker tillbaka på sitt äktenskap med den bohemiska Nora. Av en slump slår han på TVn och får möta sitt eget öde i en schablonfylld B-film.

MediaNr: P25372

En tavla för mycket

av Donald E. Westlake

6 vol. (557 s. tryckt punktskrift)

Dortmunder och hans kumpaner får i uppdrag att iscensätta ett försäkringsbedrägeri genom att fingera en stöld i New York av en värdefull tavla.

MediaNr: P25378

Då tystnar sången : en småstadskrönika

av Lars Widding

9 vol. (788 s. tryckt punktskrift)

Del 4 i småstadskrönikan om Umeå omfattar tiden 1940-1945. Personerna från de tidigare romanerna i Umeåserien går i denna del mot skiftande öden.

MediaNr: P25397

Herrskapet och evigheten : en småstadskrönika

av Lars Widding

10 vol. (905 s. tryckt punktskrift)

Del 2 i serien inledd med Pigan och härligheten. Förf. följer växelvis olika personer i skilda socialskikt och skildrar både tragiska och komiska händelser i stadens liv. Året är 1936, Berlinolympiadens år.

MediaNr: P25399

Lycksökarna : en äventyrsroman

av Lars Widding

8 vol. (770 s. tryckt punktskrift)

Historisk roman. F d sjöofficeren Mikael Flodstrand återvänder på 1840-talet med eget skepp till Sverige från Kalifornien där han hittat guld. Han värvar kolonisatörer, tar dem med på sitt skepp runt Kap Horn och når San Francisco. Men guldrushen har börjat och allt är kaos.

MediaNr: P25400

Längesen förbi : en småstadskrönika

av Lars Widding

8 vol. (737 s. tryckt punktskrift)

Fortsättning på småstadskrönikan från Norrland. Tid: andra världskriget. Personer: stadsfiskalen, missionärsänkan Siri Juvelin, patron Sullivan med flera.

MediaNr: P25401

Din vredes dag

av Barbara Winckelmann

8 vol. (757 s. tryckt punktskrift)

Helsingfors på 1740-talet: en stad som delvis hade nybyggarsamhällets karaktär. Vardagen var ofta kärv och vintrarna hårda. Det ryska hotet låg i luften. Boken slutar med ryska truppers intåg efter en snöplig svensk kapitulation.

MediaNr: P25424

Dödens udde

av Margaret Yorke

5 vol. (431 s. tryckt punktskrift)

En färglös, plikttrogen, av sin mor hårt tyranniserad kvinna, flyr sin trista verklighet över en weekend då och då. Hon förvandlar sig till en attraktiv välklädd dam och tar in på ett bra hotell, där hon även träffar sin älskare. Utan att ana det blir hon det farliga enda vittnet till ett dråp.

MediaNr: P25352

Damernas paradis

av Émile Zola

14 vol. (1303 s. tryckt punktskrift)

Romanen är en fängslande skildring av ett (ca 1880) modernt varuhus i Paris, vars expansion krossar småhandlarna. Varuhuset utvecklar sig till ett monopolföretag, ett underverk i effektivitet och rationellt handlande. Men de anställda lever under ett ständigt hot om att mista sina arbeten. Kärlekshistorien mellan chefen och ett fattigt biträde är den röda tråden.

MediaNr: P25375

Facklitteratur

Allsång : alla de välkända allsångerna

5 vol. (402 s. tryckt punktskrift)

Den svenska allsångsrepertoaren består av pärlor ur den svenska populärmusiken från 1940-talet och framåt. Gemensamt för dessa sånger är att melodierna är lättsjungna och har positiva sångtexter som man blir glad av. Boken innehåller texten till 140 av dessa sångklassiker, de flesta har svenskt ursprung men en del är också utländska evergreens.

MediaNr: P27226

Bang - klipp ur nuets historia

av Barbro Alving

11 vol. (976 s. tryckt punktskrift)

Ett urval reportage från signaturen Bangs långa journalistbana, tagna ur Dagens Nyheter och Vecko-Journalen. Hon levandegör viktiga händelser under 1900-talet: Bland annat Berlinolympiaden 1935, folkresningen i Budapest 1956, invasionen i Prag 1968.

MediaNr: P24354

Det okända landet : tre studier om svenska utopister

av Ronny Ambjörnsson

8 vol. (644 s. tryckt punktskrift)

Idéhistoriska studier över tre upproriska tänkare: Anders Kempe från 1600-talet, August Nordenskjöld från 1700-talet och Nils Herman Quiding från 1800-talet.

MediaNr: P24355

Krigen efter kriget

av Gidske Anderson

9 vol. (818 s. tryckt punktskrift)

En översikt över världen efter 1945. Kriser och konflikter skildras utförligt. Politiska sammanhang analyseras. Författaren, norsk journalist, berättar om sina personliga upplevelser av händelserna.

MediaNr: P24374

I kärlekens tjänst

av Aron Andersson

6 vol. (513 s. tryckt punktskrift)

Författaren, baptist och verksam som läkarmissionär i Kongo både före och efter andra världskriget, skildrar hur han på cykel med medicinlåda och gevär reste runt i Basakata i dåvarande Belgiska Kongo.

MediaNr: P24373

På Per Albins tid

av Sven Andersson

9 vol. (860 s. tryckt punktskrift)

Minnesbok om den långa färden från arbetarkvarteren i Göteborg till kanslihuset. Språket är rakt och göteborgskt och noterar arbetarrörelsens, såväl den politiska som den fackliga, vardag in i detalj under arbetslöshetens och de politiska krisernas svåra tid.

MediaNr: P24381

Satchmo : mitt liv i New Orleans

av Louis Armstrong

6 vol. (500 s. tryckt punktskrift)

L. A. (Satchmo), 1900-71, trumpetare, var en av jazzvärldens största personligheter. Denna självbiografi fr. 1954 skildrar livfullt hans uppväxt i New Orleans fram till dess han 1922 far till Chicago för att bli musiker hos orkesterledaren King Oliver.

MediaNr: P24389

Taavavuoma : myr och tundra i nordligaste Sverige

av Björn Arvidsson

3 vol. (214 s. tryckt punktskrift)

Taavavuoma i Torne lappmark är ett av landets stora myrområden. Författaren har fotvandrat genom detta myrland längst i norr. Han berättar här om sina strövtåg på "den eviga frostens ängar", lättläst och informativt.

MediaNr: P24339

Fantastiska fakta

av Isaac Asimov

6 vol. (515 s. tryckt punktskrift)

I.A.,1920-1992, rysk-amerikansk författare känd för sina science fiction-romaner och pupulärvetenskapliga verk. Han har samlat mer eller mindre kuriösa fakta från livets och världens alla hörn och ordnat dem i ämnesgrupper. Några ämnesgrupper är: Om drottningar, Antikens folk, Katastrofer, Excentriciteter, Fjälligt och fenigt, Snillen med mera.

MediaNr: P24337

En kille från Hornstull

av Erik Asklund

5 vol. (445 s. tryckt punktskrift)

Barn- och ungdomsminnen från Stockholm, speciellt Söder, under 1900-talets början. Författaren ställer dagens Stockholm i kontrast mot dåtidens, och blandar "skir romantik med verklighetens dunster".

MediaNr: P24336

Leve Bretagne!

av Sven Aurén

4 vol. (279 s. tryckt punktskrift)

Aurén berättar om gammalt och nytt i Bretagne med tyngdpunkt på kulturhistoria. Denna del av Frankrike har länge ansett sig illa behandlad av centralmakten, vilket lett till uppvaknande kulturella ambitioner och krav på självständighet.

MediaNr: P24290

Fredsboken

av Bernard Benson

2 vol. (112 s. tryckt punktskrift)

En saga om den lille gossen som, genom att säga sanningen om krigets fasor, får folken och världens mäktige att tänka om. Författaren har själv varit en känd vetenskapsman inom rustningsindustrin.

MediaNr: P24327

Fästmansbreven : Hjalmar Bergmans brev till Stina Lindberg åren 1905-1908

av Hjalmar Bergman

6 vol. (531 s. tryckt punktskrift)

Författarens brev till sin blivande hustru är skrivna utan tanke på publicering. De är därför inte "litterära" utan speglar på ett öppet sätt Hjalmar Bergmans personlighet. Tidsmässigt sträcker sig breven från 1905 till 1908, då Hjalmar och Stina ingick äktenskap. I breven möter vi den unge författarens ambitioner och drömmar, men även besvikelser och svartsjuka.

MediaNr: P24318

Ingrid Bergman, mitt liv

av Ingrid Bergman

17 vol. (1563 s. tryckt punktskrift)

Om den berömda svenska skådespelerskans arbete och framgångar samt om priset för framgång. Debut i svensk film, åren i Hollywood, samarbetet med Rossellini, teaterframgång i USA och Europa.

MediaNr: P24315

Isvandring med Nordenskiöld : dagbok 10 maj - 6 september 1980

av Lars Bergquist

5 vol. (438 s. tryckt punktskrift)

En beskrivning i dagboksform av författarens resor på Grönland sommaren 1980. Han följer Adolf Nordenskiöld i spåren; jämför sina egna förberedelser, sin egen isvandring, sina egna upplevelser med Nordenskiölds.

MediaNr: P24312

Puttes liv

av Arnold Bergström

2 vol. (90 s. tryckt punktskrift)

Putte, 49 år, är sedan födseln CP-skadad, han är rörelsehindrad och har stora talsvårigheter. För att kunna skriva den här boken, hans självbiografi, har han tillverkat en platta med bokstäver och siffror. Med den framför sig bildar han ord genom att peka på tecknen.

MediaNr: P24311

Bottenhavskust

av Lars Bergström

2 vol. (136 s. tryckt punktskrift)

En segling längs Gästriklands, Hälsinglands, Medelpads, Ångermanlands och Västerbottens kuster. Tips om intressanta strandhugg. Möten med historiska gestalter och nutida kustbor, som vägrar att flytta.

MediaNr: P24307

Prins Bertil berättar

av Bertil

4 vol. (349 s. tryckt punktskrift)

Prins Bertil, född 1912, berättar i kåserande stil om sitt liv. De mest framträdande avsnitten handlar om hans favoritområden idrotten och motorsporten, hans insatser som sjöofficer och som "flygande ambassadör" för svensk exportindustri.

MediaNr: P24303

De gamla egyptierna

av Gun Björkman

5 vol. (446 s. tryckt punktskrift)

Enkel och lättfattlig beskrivning av faraonernas Egypten, som bygger på en serie föredrag i radions "Värt att veta". Om historien från 5500 till 332 f Kr., livet före och efter döden samt egyptologi som vetenskap.

MediaNr: P24395

Sjung dig själv en sång : en bok om Sven Edvin Salje

av Karl-Fredrik Björn

6 vol. (477 s. tryckt punktskrift)

Karl-Fredrik Björn berättar initierat om Blekingeförf. Salje, om Jämshögsmiljön och släkten samt om hans många romaner. Förf. betonar också det grundliga forskningsarbete som ligger bakom böckernas historiska skildringar.

MediaNr: P24396

En ring till Maria

av Lillie Björnstrand

4 vol. (305 s. tryckt punktskrift)

Författaren skildrar ett långt livs sorger och glädjeämnen i familje- och yrkesliv. Hon har kommit fram till en kristen övertygelse och konverterat till katolicismen, och på senare år nått fram till en kristet inspirerad demokratisk socialism.

MediaNr: P24398

Är du rädd? : för att bli gammal, för att tappas bort som människa, för att dö

av Gert Borgenstierna

2 vol. (133 s. tryckt punktskrift)

Författaren, biskop emeritus i Karlstad, tar här upp åtskilliga frågor och problem inför åldrandet.

MediaNr: P24413

Kroppslinjer : kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering

av Signe Bremer

9 vol. (774 s. tryckt punktskrift)

Avhandling i Etnologi. S.B. analyserar transsexualism under ett könskorrigerande förlopp utifrån 18 personliga berättelser. 1972 lagstiftade Sverige om statsfinansierad vård till transsexuella. En utredning från Socialstyrelsen fyrtio år senare visar att vården är ojämlik och otidsenlig. Författaren menar också att vården är ett könskonservativt förtryckande system som vållar transsexuella personer lidande, bland annat genom steriliseringskrav.

MediaNr: P27301

Matkultur i Skåne

av Nils-Arvid Bringéus

4 vol. (336 s. tryckt punktskrift)

Faktaspäckad populärvetenskaplig framställning av förutsättningarna för den skånska matkulturen. Mest uppehåller sig författaren, Lundaprofessor, vid äldre tiders matseder, men också moderna inslag i matliv och festseder berörs.

MediaNr: P24426

Carl Michael Bellman : hans liv, hans miljö, hans verk

av Paul Britten Austin

7 vol. (612 s. tryckt punktskrift)

En i bästa mening populär beskrivning av frihetstidens och Gustaf III:s Stockholm och av Bellmans person.

MediaNr: P24671

Upplevelser av 1900-talet : första kvartseklet

av Sten Broman

11 vol. (1032 s. tryckt punktskrift)

Sten Bromans(1902-1983), memoarer omfattar hans första 25 år. Broman berättar om ungdomsåren i Lund, studierna utomlands, han ger porträtt av familjemedlemmar, vänner m. fl., anekdotiskt utan djupsinnigheter. Musikupplevelserna upptar en betydande del i boken.

MediaNr: P24672

Arktisk sommar : med Ymer genom Ishavet

av Gunnar Brusewitz

5 vol. (424 s. tryckt punktskrift)

Intryck från forskningsfärden 1980. En personlig skildring av landskap, djur, människor och forskning med särskild inriktning på ekologi och hotade arter.

MediaNr: P24682

Strandspegling : naturupplevelser i tid och rum

av Gunnar Brusewitz

5 vol. (452 s. tryckt punktskrift)

Utflykter i tid och rum till Köpenhamn och Londons smog bl.a. En kombination av kunskap, kultur, historia och humorns krydda eller indignationens patos. Boken utkom första gången 1979.

MediaNr: P24683

Rösterna i Marrakesh : anteckningar efter en resa

av Elias Canetti

3 vol. (225 s. tryckt punktskrift)

Författaren skildrar en resa till Marocko. Fascinerad insuper han den orientaliska atmosfären kring basarer och gatuförsäljare i Marrakesh. Han besöker stadens judiska kvarter och kyrkogård och hör de muntliga sagoberättarna fängsla en folkmassa.

MediaNr: P24457

Glömda testamentet

av Jan Carlquist

5 vol. (454 s. tryckt punktskrift)

Författaren levandegör livsöden ur Gamla testamentet, som ofta är Glömda testamentet. Han återberättar bibeltexten och gör personliga kommentarer.

MediaNr: P24460

Kosmisk gryning

av Eric Chaisson

9 vol. (882 s. tryckt punktskrift)

Skildring av hur gradvisa förändringar i materiens sammansättning och uppbyggnad har givit upphov till galaxer, stjärnor, planeter och liv.

MediaNr: P24470

Minnen från andra sidan graven

av François-René de Chateaubriand

8 vol. (706 s. tryckt punktskrift)

Ett urval ur ett verk omfattande hela 12 band och skrivet 1809-48. Författaren skildrar de viktigaste händelserna i sitt omväxlande liv. Det var en tid av stora omvälvningar; historiska scenerier omväxlar med porträtt av förgrundsgestalterna, främst Napoleon.

MediaNr: P25522

Renässansen

av Flavio Conti

89 s. tryckt punktskrift

MediaNr: P24584

Rokoko

av Flavio Conti

2 vol. (101 s. tryckt punktskrift)

Om rokokon inom arkitektur, skulptur och måleri med kort sammanfattning av idéer och tankar, som präglat stilen. Om utgångspunkt och utformning i framför allt Frankrike och Tyskland med utblickar till Spanien, England och Italien.

MediaNr: P24585

Det här med sex

av Jane Cousins

4 vol. (279 s. tryckt punktskrift)

Praktiskt uppställd, informativ bok om sex. Grundläggande avsnitt om bland annat sexualorganens anatomi, preventivmedel inklusive graviditet och abort. Sist en litteraturlista.

MediaNr: P24587

Språkets enhet och mångfald

av Östen Dahl

8 vol. (784 s. tryckt punktskrift)

Den språkliga mångfalden i världen är större än man kan tro, men den hotas idag av snabba förändringsprocesser. Ö.D., professor i allmän språkvetenskap, redogör här för det talade språkets enhet och mångfald. Han tar bland annat upp språk i olika världsdelar, språks släktskap, språkförändring och språkdöd, språkens arkitektur, språklig mångfald inom samhällen, språktillägnande hos barn och vuxna samt attityder till språk.

MediaNr: P27256

Vättern

av Folke Dahlberg

3 vol. (258 s. tryckt punktskrift)

Denna bok utkom första gången 1949. Författaren bodde ofta på en ö i Vättern och gjorde strövtåg i den omgivande skärgården.

MediaNr: P24622

I Sverige under 2:a världskriget

av Hans Dahlberg

7 vol. (698 s. tryckt punktskrift)

Krigsåren 1939-45 innebar en radikal förändring av det svenska samhället på nästan alla områden, socialt, ekonomiskt och inte minst ifråga om attityder och föreställningar. Förf. ger en lättillgänglig och faktafylld skildring av denna tid, då gengasbilar, fältsport och mörkläggning var en självklar del av verkligheten.

MediaNr: P25598

Dagen är din : ett samtal om harmoni, helhet och glädje

av Erik Dammann

5 vol. (427 s. tryckt punktskrift)

En fortsättning på förf:s tidigare böcker om förhållandet i världen och vår framtid. Här ges konkreta förslag till vad den enskilde kan göra både åt sig själv och åt samhället i stort.

MediaNr: P24630

Fallet Raoul Wallenberg

av Jacques Derogy

8 vol. (713 s. tryckt punktskrift)

Författaren är en berömd fransk-judisk journalist och historiker. Han ger en god sammanfattning av de olika vittnesmålen om Raoul Wallenberg, särskilt från senare år.

MediaNr: P24743

Stalin : en politisk biografi

av Isaac Deutscher

26 vol. (2384 s. tryckt punktskrift)

Omfattande men lättillgänglig biografi över Stalin. Boken kom ut 1949, denna översättning grundar sig på den av förf. bearbetade uppl. från 1961. Utom levnadsteckningen får vi ett stort stycke rysk och europeisk 1900-talshistoria.

MediaNr: P24914

Tito : en kritisk biografi

av Milovan Djilas

7 vol. (632 s. tryckt punktskrift)

Biografi över Jugoslaviens president Tito (1892-1980). Författaren är en före detta stridskamrat i gerillakampen. Personligt hållen beskrivning av Tito.

MediaNr: P24745

Den svenska tomten

av Ulla Ehrensvärd

3 vol. (258 s. tryckt punktskrift)

Folktrons och julsedernas tomtegestalter skildras både ur litteratur- och konsthistorisk synvinkel.

MediaNr: P24635

Regnbåge och vita lakan : en medicinsk reseskildring

av Christman Ehrström

7 vol. (590 s. tryckt punktskrift)

Självbiografisk bok av en förlossningsläkare. Förf. berättar om släktens historia, om sin ungdom och studietid, och om läkartjänstgöring i Sverige och i u-länder. En spännande skildring av en läkares upplevelser.

MediaNr: P24727

Alla dessa olympiader : Aten 1896 till Moskva 1980

av Sven Ekström

6 vol. (543 s. tryckt punktskrift)

Alla spelen får var sitt kapitel. Tävlingar, sportstjärnor, mindre kända episoder. Även politikens intrång på OS-arenorna berörs. Lättläst.

MediaNr: P24778

Örnarnas fall : [Habsburg, Romanov, Hohenzollern] : de stora europeiska dynastiernas slut

av John Elliot

5 vol. (496 s. tryckt punktskrift)

Författaren skildrar Europas historia under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet till 1:a världskrigets slut." Örnarna" är de tre kejsarna Frans Josef av Österrike, Nikolaj av Ryssland och Wilhelm av Tyskland.

MediaNr: P24780

Harry Martinson och vägen ut

av Sonja Erfurth

6 vol. (478 s. tryckt punktskrift)

Del 2 om M:s upplevelser 1917-1920. Arbete på betfält och torvmossar, vid skeppsgossekåren i Karlskrona och på Jonsereds bruk vid Gbg, rymningar och luffarvandringar. Vidare två avsnitt om M:s mors och systrars upplevelser i Amerika och Sverige.

MediaNr: P24872

Martall och plommonträd i Nämdö

av Maj-Britt Eriksson

3 vol. (233 s. tryckt punktskrift)

Författaren återger vad 87-årige Knut Sandström berättat för henne om gångna tider i skärgården. Mest handlar berättelserna om jakt och fiske.

MediaNr: P24791

Dårad av göken : skrock och folktro om djur och natur

av Ruhne Eriksson

2 vol. (97 s. tryckt punktskrift)

Lättsam bok om vidskepelse knuten till djur och natur. Förutom gök och fladdermus behandlas morkulla, uggla, spillkråka, hare, räv och snok. Skrock kring jul och julvädret får också ett kapitel.

MediaNr: P24789

1940-1949

av Tage Erlander

11 vol. (1020 s. tryckt punktskrift)

Memoardel 2. Så följde 1940-talet med krig, flyktingar och ransonering, men även med fred och reformarbete. Bland ämnena: säkerhetstjänst, flyktingpolitik, maktskiftet, valet 1948.

MediaNr: P25033

1949-1954

av Tage Erlander

11 vol. (950 s. tryckt punktskrift)

Memoardel 3 handlar om svåra år för en statsminister. Inom perioden: tronskiftet 1950, rättsrötedebatten, koalitionen med centerledaren, Catalina-affären m.m. Landsfaderprofilen tonar fram med harpsundsdemokratin.

MediaNr: P25034

1955-1960

av Tage Erlander

10 vol. (892 s. tryckt punktskrift)

Memoardel 4. Här behandlas en betydelsefull 5-årsperiod, med ATP-strid, regeringskriser och utrikespolitisk spännning.

MediaNr: P25035

1960-talet : samtal med Arvid Lagercrantz

av Tage Erlander

8 vol. (682 s. tryckt punktskrift)

Del 5 av Erlanders memoarer. Behandlade ämnen är bl. a. bostadskrisen, reformarbeten inom skolan, miljöproblem, författningsarbete och EEC-frågan.

MediaNr: P24472

Sjuttiotal

av Tage Erlander

4 vol. (348 s. tryckt punktskrift)

Boken bygger på tal och föredrag under 1970-talet. Bl. a. behandlas Per Albin Hanssons socialism och Erik Gustaf Geijers radikalism.

MediaNr: P24473

På gröna vägar i Europa

av Valter Ersson

6 vol. (528 s. tryckt punktskrift)

Författarparet har rest genom natursköna och intressanta trakter i Danmark, Västtyskland, Frankrike och Schweiz. Färgstarka upplevelser skildrade med humor.

MediaNr: P24475

Spill inte på Göring! : gastronomisk gesällvandring i trettiotalets Europa

av Carl Falkman

4 vol. (293 s. tryckt punktskrift)

Författaren - före detta intendent vid Svenska Turistfören. - arbetade i sin ungdom på 1930-talet på en berömd restaurant i Berlin, en mötesplats för de mera framträdande nazikoryféerna. Roande skildring av livet vid bankettborden och i köksregionerna, men också en intressant bakgrund åt världshändelserna.

MediaNr: P24481

Fiberrik mat

2 vol. (155 s. tryckt punktskrift)

Om kokkonst med starkt inslag av fiberrik mat, utan att för den skull kosten blir helt vegetarisk - många och trevliga recept.

MediaNr: P25466

Undan stormen : Sverige under första världskriget

av Nils-Olof Franzén

10 vol. (913 s. tryckt punktskrift)

En populärt skriven krönika över händelserna i Sverige under 1:a världskriget. Det politiska skeendet får främsta platsen, men också litteratur, konst, film och utställningar finns med i skildringen.

MediaNr: P27064

Stora boken om livet förr : bilder och minnen från svenska folkets liv i vardag och fest

av Jane Fredlund

6 vol. (474 s. tryckt punktskrift)

Om livet i Sverige på 1800-talet "i slott och koja". Främst behandlas livet och miljön på landet, men även stadslivet under den senare delen av 1800-talet berörs. Författaren placerar in bruksting och pynt i sina kulturhistoriska sammanhang och berättar om gångna tiders levnadsvillkor, vardagsmöda och högtidsseder. Underhållande och intressant. Jane Fredlund, journalist och kulturhistoriker.

MediaNr: P24512

Statarnas ombudsman i dikten : en bok om Ivar Lo-Johansson

av Lars Furuland

7 vol. (575 s. tryckt punktskrift)

Behandlar främst Lo-Johanssons "tolv år för statarna", från Godnatt jord 1933 till statsystemets avskaffande 1945. I centrum står de litterära texterna, som analyseras främst ur socialhistoriskt perspektiv. Lättillgänglig.

MediaNr: P24509

Författarnas musikbok

10 vol. (984 s. tryckt punktskrift)

Innehåller ett 30-tal artiklar, varav flera är litterära konstverk, om olika tonsättares verk och om deras liv och värld. Bl. a. om Sibelius, Brahms, Mozarts Trollflöjten, Charles Ives och Satie. En mycket annorlunda musikbok.

MediaNr: P25473

Sjöresa

av Arne Gadd

4 vol. (324 s. tryckt punktskrift)

En resa mellan Genua och Gävle bildar underlag för en berättelse om sjöfolk, moderna handelsfartyg och utflykter i historiens värld eller in i framtiden.

MediaNr: P24508

Lite gullregn

av Karl Gerhard

9 vol. (814 s. tryckt punktskrift)

Del 3 i serien inledd med Om jag inte minns fel. Festligt och kvickt skriven. Här finns bl.a. funderingar om skådespelarlivet, kärleken och arbetet; författarens last.

MediaNr: P24535

Partisandagbok

av Ada Gobetti

4 vol. (408 s. tryckt punktskrift)

Författaren tillhörde den italienska motståndsrörelsen under andra världskriget. I sin dagbok skildrar hon kampen mot de tyska ockupanterna och Mussolini.

MediaNr: P24554

God vård av vuxna med könsdysfori : nationellt kunskapsstöd

5 vol. (435 s. tryckt punktskrift)

Socialstyrelsens rekommendationer till hälso- och sjukvårdens professioner och beslutsfattare vad gäller vård och behandling av vuxna personer med könsdysfori. Rekommendationerna omfattar sådant som utredning av könsdysfori, samtalsbehandling och psykosocialt stöd, hormonbehandling, kirurgisk behandling, sexuell och reproduktiv hälsa, röst- och kommunikationsbehandling, ekonomiska frågor och mycket mer.

MediaNr: P27247

Mina universitet

av Maksim Gorkij

4 vol. (408 s. tryckt punktskrift)

Del 3 i serien inledd med Min barndom. Aleksej beger sig till universitetet i Kazan men upptäcker snart att drömmen om en vetenskaplig bana bara är en dröm. Hans universitet består i stället av olika sorters arbeten och i kontakten med människor. Han kommer med i en revolutionär studiecirkel och uppfylls av längtan att förändra livsvillkoren för folket i Ryssland. Självbiografisk skildring av den ryske författaren Maksim Gorkij, 1868-1936.

MediaNr: P24559

Nya krukväxtboken

av Sven Gréen

5 vol. (434 s. tryckt punktskrift)

Boken presenterar 250 krukväxter från palmer och kaktéer till långlivade rumsväxter med blomning. Här berättas om varje växts speciella egenskaper och olika krav på omvårdnad.

MediaNr: P24565

Flyktvägar

av Graham Greene

8 vol. (750 s. tryckt punktskrift)

Den engelske författaren, född 1904, ger här en bild av den politiska o. sociala bakgrundsmiljön till sina romaner, vars motiv hämtats fr. skilda hörn av världen, bl. a. Sverige ("De skeppsbrutna"). Vidare glimtar av verksamheten som filmförf. - bl. a. "Den tredje mannen". Privatlivet berörs dock inte.

MediaNr: P24568

Frihet och liv är ett : reportage från två krig

av Nordahl Grieg

5 vol. (476 s. tryckt punktskrift)

En sammanställning av den norske förf. Nordahl Griegs (1902-1943) reportage från Spanska inbördeskriget, invasionen i Norge och 2:a världskrigets första år. Texterna är ett kraftfullt försvar för demokrati och nationellt oberoende. I ett dramatiskt avsnitt skildrar förf. hur den norska guldreserven smugglas till Storbritannien.

MediaNr: P24570

Artister : intervjuer och porträtt

av Jan Guillou

5 vol. (467 s. tryckt punktskrift)

12 av våra främsta artister intervjuas: Hans Alfredson, Birgitta Andersson, Olof Buckard, Tage Danielsson, Gösta Ekman, Stig Järrel, Jarl Kulle, Carl-Gustaf Lindstedt, Lena Nyman, Povel Ramel, Sif Ruud, Cornelis Vreeswijk.

MediaNr: P24576

Guldet från stäppen : skytisk

3 vol. (245 s. tryckt punktskrift)

Eremitaget i Leningrad lånade ut ca 150 föremål till Historiska museets i Stockholm utställning hösten 1979. Ryska historiker och arkeologer skildrar i fristående artiklar skytisk-sibirisk kultur, utgrävningar med mera.

MediaNr: P25489

Roms ansikten : möten och minnen

av Edvard Robert Gummerus

5 vol. (478 s. tryckt punktskrift)

Minnen och möten med romerska kvarter, kyrkor, gränder och människor. Förf. har bott större delen av sitt liv i Italien och ger intressanta inblickar i gångna tiders liv och leverne, varvade med nutida upplevelser.

MediaNr: P24579

Att vända åter : memoarer 1902-1921

av Gösta Gustaf-Janson

8 vol. (687 s. tryckt punktskrift)

Författaren skildrar barn- och ungdomstiden fram till studenten i Djursholm. Tid: 1902-1921. Han ger ett fint porträtt av fadern, författaren Gustaf Janson.

MediaNr: P24580

Ungen är sjuk - vad skall jag göra?

av Lars H. Gustafsson

3 vol. (278 s. tryckt punktskrift)

Boken utgår mer från symtomen än själva sjukdomarna. Skrikattacker, huvudvärk, magbesvär, eksem och snuva är några av rubrikerna, där de vanligaste barnsjukdomarna behandlas. Vidare kapitel om hur man förbereder ett sjukhusbesök och hur man bemästrar sin egen oro, när ungarna blir sjuka.

MediaNr: P24588

Liv och död i universum : blå planeter, svarta hål

av Åke Hallgren

4 vol. (362 s. tryckt punktskrift)

Om universums och livets skapelse samt om frågan huruvida det finns liv ute i universum.

MediaNr: P24601

Morgonens flod : Mao Tse-tung och den kinesiska revolutionen 1893-1953

av Suyin Han

19 vol. (1942 s. tryckt punktskrift)

Författaren skildrar Maos liv från födelsen 1893 till 1953: barndom och skolår, den gradvisa utvecklingen av hans idéer. Den långa marschen, Yenanperioden, inbördeskriget och segern över Kuomintang 1949.

MediaNr: P24608

Vinden kring tornet : Mao Tse-tung och den kinesiska revolutionen 1949-1975

av Suyin Han

17 vol. (1439 s. tryckt punktskrift)

Här redogörs för uppgörelsen med Sovjetunionen, det Stora språnget, Kulturrevolutionen, Kinas inträde i FN, kontakterna med USA o.s.v.

MediaNr: P24609

Gudar & faraoner i den egyptiska mytologin

av Geraldine Harris

6 vol. (520 s. tryckt punktskrift)

Skapelsemyter, gudamyter och legender från det gamla Egyptens storhetstid, 2600 till 1000 f. Kr., återberättas i förenklad stil. Med kommentarer till innehållet, ett par kap. med fakta och en resumé över skriftspråket får man även en bild av Egyptens kultur och dess utforskande.

MediaNr: P24618

Den blå hjorten

av John Hedberg

3 vol. (314 s. tryckt punktskrift)

Reseskildring grundad på dagboksanteckningar från huicholindianerna i Mexico. Förf. har lyckats med något så sällsynt som att gestalta något av de specifika indianska stämningar och förhållningssätt, som de vita har så svårt att förstå och förmedla. Han rör sig i ständiga gränsöverskridningar mellan indianskt och västerländskt.

MediaNr: P24639

Mina hundar i Asien

av Sven Hedin

6 vol. (547 s. tryckt punktskrift)

Författaren berättar om sina resor i Asien och om olika hundar, som han lärde känna där. Sven Hedin 1865-1952.

MediaNr: P24649

För Guds skull

av John Hedlund

8 vol. (723 s. tryckt punktskrift)

Författaren, evangelist inom Svenska Missionsförbundet, fortsätter sina memoarer inledda med Med Gud i hågen, som här omfattar tiden från 1951 till 1970-talet. Huvudvikten ligger vid skildringen av väckelsemöten, s. k. korståg, som författaren varit ledare för.

MediaNr: P24650

Da capo!

av Oscar Hedlund

11 vol. (960 s. tryckt punktskrift)

Här skildras en samling kända profiler inom svenskt musikliv, alltifrån jazzmusiker som Monica Zetterlund och Charlie Norman till dirigenter som Johannes Norrby och solister som Franz Helmersson (cello) och Hans Leygraf (piano).

MediaNr: P24652

När kastanjerna blommade : minnen från Olshammar

av Verner von Heidenstam

4 vol. (299 s. tryckt punktskrift)

En samling minnen från skaldens uppväxt på familjegården Olshammar. Vi får möta såväl föräldrar som representanter för de äldre generationerna. (Heidenstam 1859-1940).

MediaNr: P24657

Vägen till Rebella

av Helga Henschen

6 vol. (524 s. tryckt punktskrift)

Helga Henschen, bildkonstnär, berättar om sitt liv från seklets början i Sthlm till våra dagar. Bland annat om äktenskapet med Ralf Parland, engagementet inom arbetarrörelsen och arbetet med penna och lera.

MediaNr: P24669

Den flygande veterinären

av James Herriot

8 vol. (706 s. tryckt punktskrift)

Den unge veterinären har måst lämna gravid hustru, hem och arbete för utbildning till stridsflygare i andra världskriget. Under den mycket hårda träningen före flygskolan drömmer han sig ständigt tillbaka till den svunna vardagstillvaron och episoder från den dyker upp i hans minne.

MediaNr: P24717

I vår Herres hage

av James Herriot

8 vol. (751 s. tryckt punktskrift)

Hjälten är nygift och månas om av hustrun Helen. Tristan är färdig veterinär och tjänstgör på sitt eget speciella sätt. Ny i kretsen är kirurgen Granville Bennet, ett original.

MediaNr: P24718

Om dom bara kunde tala

av James Herriot

7 vol. (666 s. tryckt punktskrift)

Om en nylegitimerad veterinärs första tjänst hos en mycket originell kollega i Yorkshire på 1930-talet. Humoristiska, men också tragiska episoder.

MediaNr: P24719

De sanna riddersmännens stat : politiska tankar i det gamla Kina

av Carl Arvid Hessler

9 vol. (800 s. tryckt punktskrift)

Författaren behandlar den kinesiska idétraditionen under mer än 2000 år, från 1000-talet f. Kr. Författaren beskriver olika filosofiska skolor och den roll de spelat ekonomiskt, socialt och politiskt.

MediaNr: P24725

Tigris : på spaning efter vårt ursprung

av Thor Heyerdahl

13 vol. (1262 s. tryckt punktskrift)

Med "förhistorisk" vassbåt i sumerernas kölvatten. Med sin multinationella besättning seglade förf. genom Persiska viken till floden Indus mynning och vidare över Indiska Oceanen mot Röda Havet.

MediaNr: P24728

Mozart

av Wolfgang Hildesheimer

13 vol. (1185 s. tryckt punktskrift)

Inte en biografi, utan snarare en väldig, 400-sidig essä om fenomenet Mozart. Förf. har skrivit med målsättningen att "rensa" Mozartbilden från den ännu kvardröjande 1800-talsforskningens idealisering av Mozart.

MediaNr: P24734

En stockholmsflickas dagbok

av Anny Holm

7 vol. (646 s. tryckt punktskrift)

Författaren, född 1899, började skriva dagbok som 14-åring. Här ett urval anteckningar från tiden 1913-36 som kretsar kring familj och barndomshem - fadern var vaktmästare vid Patentverket. Vidare om skolgång, utbildning och A. H:s första år som lärarinna, giftermål o.s.v. Ett tidsdokument om vardagsliv i ett svunnet Stockholm.

MediaNr: P24749

Godnattbitar : ut- och inblickar rörande naturen och oss själva - att sova på!

av Bengt Hubendick

4 vol. (292 s. tryckt punktskrift)

Små tankekrumelurer om 2-4 sidor vardera kring naturens storhet och vår mänskliga enfald. Kapitlen är delvis omarbetade artiklar, publicerade 1960-79 bl.a. i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Bland annat om: kontinentförskjutningen, intryck från utlandsresor, synpunkter på det ekologiska kretsloppet. I kåseriets lätta form men sakligt korrekt.

MediaNr: P24685

Engelsk krönika : om England och engelsmännen under tusen år

av Knut Hæger

18 vol. (1800 s. tryckt punktskrift)

En omfångsrik krönika om England från vikingatiden till 2:a världskrigets slut. Det är en subjektiv beskrivning,fylld av anekdoter och kuriositeter, drastisk, humoristisk och lärd. Nöjesläsning på allra högsta nivå.

MediaNr: P24593

Skotsk krönika : om Skottland och skottar från romarnas erövring till vår egen tid

av Knut Hæger

7 vol. (648 s. tryckt punktskrift)

Överskådligt och lättläst om den dramatiska skotska historien. Skildringen börjar med den romerska eran och sträcker sig fram till 1900-talet, även om tyngdpunkten är förlagd till utvecklingen från medeltiden fram till 1700-talets slut. Ett avsnitt om konst och litteratur i Skottland under 1700- och 1800-talen ingår.

MediaNr: P24594

Jordemor : barnmorskor och barnaföderskor i Sverige : [ett stycke gömd kvinnohistoria]

av Pia Höjeberg

10 vol. (836 s. tryckt punktskrift)

Författaren, själv barnmorska, beskriver den svenska barnmorskans och barnsängskvinnans situation från medeltiden till omkring 1940. Om äldre tiders föreställningar, seder och bruk kring barnafödandet.

MediaNr: P24695

Indien- men också Indien

3 vol. (278 s. tryckt punktskrift)

Här redogörs för en svensk biståndsförenings samarbete med en indisk skola. Undervisningen och olika praktiska problem belyses.

MediaNr: P25494

Öriken : en bok om Shetland och Orkney

av Olov Isaksson

6 vol. (540 s. tryckt punktskrift)

Kulturhistorisk skildring av Shetland och Orkney, där rester av nordisk kultur lever kvar. Bokens andra halva består av en geografisk beskrivning av sevärdheterna, ö för ö.

MediaNr: P24703

Historiebok : ur min framfart

av Sven B. F. Jansson

5 vol. (402 s. tryckt punktskrift)

"Run-Jannes" essäistiska, intresseväckande memoarstycken. Runprofessorn är känd långt utanför akademiska kretsar för sina roliga föredrag, tal och berättelser från Island. Han skriver småroligt om ridturer, fjällturer, ejdrar, segelturer, böcker - och naturligtvis om runstenar.

MediaNr: P24710

Memoarer 1939-1952

av Gunnar Jarring

6 vol. (555 s. tryckt punktskrift)

I memoardel 2 skildrar författaren sitt vetenskapliga arbete i Lund, beredskapsåren och hur han från 1940 kom att verka inom utrikesförvaltningen. Han var under perioden 1940-1952 verksam i Turkiet, Iran, Etiopien, Indien och Mellersta Östern på olika poster. Levande och läsvärd.

MediaNr: P24714

Åter till Kashgar : memoarer i nuet

av Gunnar Jarring

6 vol. (549 s. tryckt punktskrift)

Minnesbilder från två besök i Östturkestan. Mellan besöken ligger nära 50 år. Efter att som ung språkforskare ha uppehållit sig i Östturkestan åren 1929-30 återvänder Jarring på inbjudan av den kinesiska regeringen.

MediaNr: P24715

Mitt liv i Sverige och Amerika och i det stora kriget

av Anders Johansson

5 vol. (451 s. tryckt punktskrift)

Einar Eklöf berättar om sin fattiga barndom på Öland vid sekelskiftet, sina år som skogsarbetare i Seattletrakten, som värvad soldat i första världskriget och som bonde efter hemkomsten.

MediaNr: P24764

Pälle Nävers saga

av Sven Arne Jones

5 vol. (394 s. tryckt punktskrift)

Biografi över folkdiktaren och naturmänniskan Pälle Näver (eg. Josef Högstedt). Framställningen är genomförd i sagoton. Poeten berättar om sitt händelserika liv för två besökande barn.

MediaNr: P24776

En otrolig seglats

av Tristan Jones

11 vol. (1013 s. tryckt punktskrift)

Tristan Jones presterar det ingen annan gjort : han seglar sina båtar på Döda havet och Titicacasjön - jordens lägst resp. högst belägna vatten, en resa om hela 5 år.

MediaNr: P24777

Ung mellan backar och böljor : minnen av människor och landskap

av Gabriel Jönsson

4 vol. (376 s. tryckt punkskrift)

En minnesbok. Vi får bland annat följa författarens bildningsgång före och under första världskriget. Utsökta naturskildringar och ett omsorgsfullt tecknat porträtt av föräldrarna.

MediaNr: P24790

Fridhem - Småland - Sverige

av Sandro Key-Åberg

5 vol. (440 s. tryckt punktskrift)

Fridhem, en nedlagd skola i Lönneberga socken, Småland, är sommarbostad för paret Sandro och Gudrun Key-Åberg. Vi möter färgstarka sockenbor, soldater, hantverkare och lärare som paret lär känna som "bygdehistoria", allteftersom de blir mer och mer inlemmade i bygdens liv.

MediaNr: P25021

Den nya moralen ...

av Aleksandra Kollontaj

5 vol. (413 s. tryckt punktskrift)

Är de nuvarande äktenskapsformerna en källa till psykets utveckling, solidaritet och kamratskap? Förf. menar att lösningen på "Kärlekens gåta" är väsentlig för människan och således också för samhällsutvecklingen. Författaren avfärdar "männens rättigheter" som endast de borgerliga klassernas sanningar. Av stort intresse för historie- och kvinnopolitiskt intresserade.

MediaNr: P25044

Kuba på riktigt

4 vol. (335 s. tryckt punktskrift)

Femton svenskar, de flesta unga människor engagerade i arbetarrörelsen, berättar i denna antologi om sina upplevelser av Kuba. Det land som här porträtteras ger en bild annorlunda den som presenteras i resemagasin och dylikt. Både positiva och negativa aspekter av den kubanska samhällsstrukturen tas upp. Bland författarna märks bland andra Ali Esbati och Daniel Suhonen..

MediaNr: P27289

Jag Kulle

av Jarl Kulle

7 vol. (591 s. tryckt punktskrift)

Delvis i samtalsform berättas om Kulles uppväxt, om hans teater-, musical-, operett- och filmroller et cetera.

MediaNr: P25051

Eftertankar om Strindberg

av Olof Lagercrantz

2 vol. (143 s. tryckt punktskrift)

Tankar, funderingar, infall om Strindberg som inte fick plats i den stora Strindbergbiografin samt om den kritik som boken fick, när den kom ut. Boken utkom första gången 1980.

MediaNr: P24811

Min första krets

av Olof Lagercrantz

4 vol. (343 s. tryckt punktskrift)

Med anspelning på första kretsen i Dantes Inferno berättar Olof Lagercrantz här om den av själslig ohälsa och tragik drabbade familjekrets ur vilken han själv utgått. Avsnitt ges även ur förf:s egen ungdomsbiografi: frihetslängtan, svår lungsjukdom, hektisk kärlek. Utkom första gången 1982.

MediaNr: P24812

Bernadotternas drottningar

av Lars O. Lagerqvist

5 vol. (406 s. tryckt punktskrift)

Faktarikt, sakligt och kritiskt porträtteras drottningarna Bernadotte och deras gemåler.

MediaNr: P24817

Kaos i Budapest

av Nina Langlet

5 vol. (436 s. tryckt punktskrift)

Svensken Valdemar Langlet och hans hustru, förf., gjorde en stor räddningsinsats i Budapest under den fasans tid, som föregick ryssarnas inmarsch 1945. Sedan nazisterna och pilkorsarna tagit makten i Ungern, inledde Valdemar Langlet den hjälpaktion som blev räddningen för 1000-tals människor, som drabbats av de nya makthavarnas misshag.

MediaNr: P24822

Brinner Paris? : Adolf Hitler 25 augusti 1944

av Dominique Lapierre

8 vol. (824 s. tryckt punktskrift)

Dramatisk skildring av Paris' befrielse från tyskarna i augusti 1944, då den svenske generalkonsuln Raoul Nordling spelade en ganska viktig roll.

MediaNr: P24824

Jag : en bok om och på både gott och ont

av Carl Larsson

7 vol. (720 s. tryckt punktskrift)

Carl Larssons memoarer, skrivna kort före hans död 1919, innehåller inte bara skildringar från den skandinaviska konstnärskolonins liv i Paris på 1880-talet och bilder ur det lyckliga familjelivet på konstnärens gård i Dalarna. Hårda barndomsår och inslag av bitterhet från de senare åren står i kontrast till solskensbilderna. Carl Larsson 1853-1919.

MediaNr: P24827

Människans ursprung

av Richard E. Leakey

9 vol. (828 s. tryckt punktskrift)

Människans utvecklingshistoria beskrivs med hjälp av de fossil, som hittats i Östafrika och på andra platser i världen.

MediaNr: P24837

Resa i Tibet

av Christer Leopold

6 vol. (566 s. tryckt punktskrift)

Om en resa till Tibet sommaren -77. Författaren besöker fabriker, tempel m.m., och intervjuar människor av olika slag. En beskrivning av Tibets historia ingår också.

MediaNr: P24840

Det gula ögat : om djuren hemmavid

av Hans Lidman

3 vol. (225 s. tryckt punktskrift)

En skildring av djurlivet runt en gård i Hälsingland.

MediaNr: P24842

Jerusalemsfararna : den siste överlevande berättar om utvandringen från Nås år 1896 och livet i Den heliga staden

av Lars E. Lind

6 vol. (554 s. tryckt punktskrift)

Om de 37 människorna från Nås i Dalarna och deras liv i Palestina, den bittra verkligheten. Om Det heliga landet under 50 års tid, från 1896. En kunnig och levande framställning. Författaren, 90 år, lever nu i USA. - (Selma Lagerlöf ger i "Jerusalem" en romantiserad bild av Dalaböndernas utvandring och liv.).

MediaNr: P24849

Djungelbokens värld

av Jan Lindblad

7 vol. (597 s. tryckt punktskrift)

Författaren har vänt sökaren mot Indien och Sri Lanka. Här berättar han om TV-filmning av noshörning, leopard, fåglar, lejon, tigrar med mera.

MediaNr: P24851

Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult

av Astrid Lindgren

3 vol. (220 s. tryckt punktskrift)

En kärleksförklaring till Småland och det gamla bondesamhället med dess drängar och pigor, luffare och hästkarlar, kalas och marknader. Titelberättelsen är en både rörande och rolig historia om föräldrarnas livslånga kärlek. I denna upplaga ingår också två andra berättelser: om Andrew Peterson, en märklig svensk invandrare i Minnesota, och om Luise Mejers tragiska livsöde i 1700-talets Tyskland.

MediaNr: P24863

En gift mans dagbok

av Sven Lindqvist

9 vol. (862 s. tryckt punktskrift)

Del 2 i serien inledd med En älskares dagbok. Med utgångspunkt från sina dagböcker berättar författaren, född 1932, om de första 7 åren av sitt äktenskap. Förhållandet till hustrun liksom till vänner detaljgranskas. Det är en mycket privat bok.

MediaNr: P24877

En älskares dagbok

av Sven Lindqvist

5 vol. (466 s. tryckt punktskrift)

Författaren som i mer än 30 år älskat en och samma kvinna, har under långa perioder fört dagbok. Här berättar den om hans möte med och kärlek till hustrun Cecilia åren omkring 1950 - i minnesbilder, dagboksanteckningar och brev.

MediaNr: P24878

Gustav Hedenvind-Eriksson

av Artur Lundkvist

2 vol. (181 s. tryckt punktskrift)

Den originelle proletärförfattaren Gustav Hedenvind-Eriksson, (1880-1967), porträtteras i helfigur. Innehåller såväl analyser av H:s texter som en levnadsbeskrivning. H., en i ordets verkliga betydelse självlärd förf, försörjde sig i unga år som rallare, sjöman och skogsarbetare.

MediaNr: P24908

Och det blev ljus

av Jacques Lusseyran

8 vol. (731 s. tryckt punktskrift)

Författaren, blind vid 8 år, lärde sig snart att se "på ett annat sätt" - genom ett inre ljus. 17 år gammal var han en av ledarna för motståndsrörelsen i Frankrike men blev senare arresterad och förd till koncentrationslägret i Buchenwald. Som blind var han ytligt sett mer prisgiven åt lägrets fasor än någon annan. Men han var en av de få som överlevde mycket tack vare sin förmåga att hämta kraft inifrån.

MediaNr: P24920

Dalen där Buddha dör : reseskildring från Ladakh

av Tomas Löfström

6 vol. (564 s. tryckt punktskrift)

Om berglandet Ladakh, "Lilla Tibet", västligaste Himalaya. Rikliga fakta om Ladakhs historia och nutid, baserade på förf:s egna erfarenheter och på tidigare resenärers. Mahayanabuddhismen och dess betydelse skildras ingående.

MediaNr: P24931

Agent Zigzag : en sann historia om kontraspionage, kärlek och svek

av Ben Macintyre

11 vol. (1070 s. tryckt punktskrift)

Eddie Chapman, 1914-1997, var kvinnotjusare och en av andra världskrigets mest osannolika dubbelagenter. Efter att ha utbildats till tysk spion i det ockuperade Frankrike, släpptes han med fallskärm över England 1941 med uppdrag att spränga en flygplansfabrik. Istället kontaktade han MI5, den brittiska underrättelsetjänsten och erbjöd sina tjänster. Här berättas för första gången historien om agent Zig Zag.

MediaNr: P26855

El Camino : en inre resa

av Shirley MacLaine

6 vol. (558 s. tryckt punktskrift)

Författaren, filmstjärna i Hollywood, berättar om sin nästan åtta mil långa vandring vid drygt 60 års ålder på den legendariska pilgrimsvägen i norra Spanien till aposteln Jakobs grav i Santiago. Författaren, new age-inspirerad, gör även en inre självprövande resa, där hon söker svar på djupt existentiella frågor.

MediaNr: P27227

Kapten Cook

av Alistair MacLean

4 vol. (319 s. tryckt punktskrift)

En lättläst redogörelse för upptäcktsresande James Cooks liv och hans tre jordenruntseglingar åren 1768-1779.

MediaNr: P24947

Vikingarna i öst och väst

av Magnus Magnusson

11 vol. (946 s. tryckt punktskrift)

Populärt skriven bok om vikingarnas liv, kultur och resor. Författaren har byggt sin beskrivning dels på de gamla isländska sagorna, dels på de senaste, fram till 1980, arkeologiska fynden.

MediaNr: P24949

Skriverier i det gröna

av Anders Erik Malm

5 vol. (466 s. tryckt punktskrift)

En kåserisamling med djur och natur som sammanbindande tema. Funderingar kring jakt och fiske.

MediaNr: P24951

Marco Polos resor eller världens beskrivning

av Marco Polo

8 vol. (806 s. tryckt punktskrift)

Den venetianske köpmannen Marco Polo (1254-1325) dikterade som krigsfånge i Genua berättelsen om sina upplevelser i Fjärran Östern och Kina åren 1271-95. Då avslöjades en för västerlandet okänd värld med överlägsen kultur och rik handel.

MediaNr: P24953

Dagbok från naturen

av Janet Marsh

3 vol. (245 s. tryckt punktskrift)

Om naturens växlingar under ett år i en dal i England, en bit orörd natur med en enorm rikedom av växter, fåglar och insekter. Dalen hotas av en motorväg, och författaren vill föreviga dalen.

MediaNr: P24955

Mera om kärlekens nöjen : hur man utvecklas i konsten att älska

4 vol. (384 s. tryckt punktskrift)

Tonvikten här ligger på hur man med hjälp av sexualiteten använder den för att utveckla sig själv som människa. Vikten av att lära känna sin kropp betonas och skillnaden i sexuella upplevelser, miljöbetingade och biologiska skillnader diskuteras.

MediaNr: P25501

Han som blev Aleksis Kivi

av Veijo Meri

4 vol. (379 s. tryckt punktskrift)

Biografi över den finländske författaren Aleksis Kivi, 1834-1874. Biografin ger en modern relief till ett märkligt diktaröde. Meri drar framför allt nya och djärva slutsatser och infogar skickligt Kivi i dåtidens politiska situation.

MediaNr: P24970

Mount Everest : till toppen utan syrgas

av Reinhold Messner

5 vol. (482 s. tryckt punktskrift)

Författaren, känd alpinist, var tillsammans med Peter Habeler den förste som besteg Mount Everest utan att använda syrgas. Den expeditionen, med även andra i området genom tiderna skildras i denna bok.

MediaNr: P24971

Boken om San Michele

av Axel Munthe

13 vol. (1106 s. tryckt punktskrift)

Drottning Viktorias livmedikus berättar på sitt fantasifulla och originella sätt om sina patienter och sina vänner bland djur och människor. A. M. 1857-1949, svensk läkare, verksam i Paris, sedan i Rom och på Capri.

MediaNr: P24991

Generalsekreteraren : en biografi om Dag Hammarskjöld

av Gunnar Möllerstedt

9 vol. (736 s. tryckt punktskrift)

Författaren koncentrerar sig på några storpolitiska kriser under Hammarskjölds FN-tid samt behandlar Hammarskjölds personlighet sådan den uttryckte sig i till exempel läsvanor, författarskap och naturkärlek. Positiv men inte okritisk värdering.

MediaNr: P24994

Jag var en självmordspilot

av Ryuji Nagatsuka

7 vol. (690 s. tryckt punktskrift)

Författaren, snabbutbildad till jaktflygare i Japan under 2:a världskriget, berättar om utbildning och kamratliv. Som en av de få överlevande efter ett självmordsanfall mot amerikanska hangarfartyg ger han en ögonvittnesskildring därifrån.

MediaNr: P24996

Golden retriever

av Marianne Nielsen

3 vol. (298 s. tryckt punktskrift)

Boken vänder sig till den som ämnar skaffa en hund av denna ras och vill lära sig så mycket som möjligt om rasen. Goda råd om utfodring, uppfostran, skötsel av tik och valpar med mera.

MediaNr: P25009

Cypern - dramatisk ö

av Günther Niemeyer

4 vol. (342 s. tryckt punktskrift)

Lättläst och användbar (som guide) bok, som ger en god översikt av Cyperns geografi och historia samt sociala, ekonomiska, politiska och religiösa utveckling. Städer och områden som Famagusta, Kyreniabergen, Larnaca, Paphos och Troodosmassivet beskrivs närmare.

MediaNr: P25010

Åter Vietnam : memoarer och reportage

av Torsten Nilsson

7 vol. (660 s. tryckt punktskrift)

F. utrikesministern sysslar här nästan helt med Vietnams befrielsekrig och återuppbyggnad. Vietnam-tiden ägnas en dokumentär grundlighet och följs upp med ett återbesök, som ger läsaren en helhetsanalys av den senare, punktvis så tragiska situationen.

MediaNr: P25313

Musikant med brutet gehör

av Charlie Norman

8 vol. (720 s. tryckt punktskrift)

Med en blandning av vardagssvenska och mera finurligt komponerade fraser beskriver författaren en rad episoder ur sitt liv. Med en ungdomsrevolutionärs friskhet och en erfaren människas förnuft delar han ut rallarsvingar åt skilda håll. En diskografi över författarens nära 200 skivinspelningar avslutar.

MediaNr: P25532

Svenska krönikan : vår kulturhistoria

av Åke Ohlmarks

26 vol. (2618 s. tryckt punktskrift)

Handbok i svensk historia från forntiden fram till 1980. Tyngdpunkten ligger på kulturhistorien. Varje århundrade har ett eget kapitel. Framställningen är populärt hållen.

MediaNr: P25577

Trådrullen : Stig Olins memoarer

av Stig Olin

6 vol. (486 s. tryckt punktskrift)

Författaren berättar om sitt liv i underhållningsbranschen, där han sysslat med både teater, film, radio och musik. Memoarerna omspänner åren 1920-80.

MediaNr: P25555

Österut : människor, resor, historia

av Jan Olof Olsson

5 vol. (403 s. tryckt punktskrift)

En samling berättelser och kåserier från Östeuropa, dels intryck från egna resor i öst, dels mer historiska reflektioner.

MediaNr: P25570

Svenska landskapsblommor

av Maud Reuterswärd

2 vol. (162 s. tryckt punktskrift)

Botaniska och kulturhistoriska notiser blandade med minnen av svensk sommar.

MediaNr: P25145

Fastnetstormen : havskappseglingen Fastnet Race 1979

av John Rousmaniere

6 vol. (588 s. tryckt punktskrift)

En av de mest dramatiska havskappseglingar som ägt rum. 15 man fick sätta livet till vid en storm på 35 m/s. och vågor upp till 18 m höga. En gripande skildring av människans litenhet inför havets krafter.

MediaNr: P25169

Hantverkaregatan

av Sven Edvin Salje

4 vol. (314 s. tryckt punktskrift)

Författaren berättar barndomsminnen från Jämshög i Blekinge. Hantverkaregatans alla olika yrkesutövare porträtteras (fadern var snickare).

MediaNr: P25192

Gustav Mahler

av Wolfgang Schreiber

5 vol. (425 s. tryckt punktskrift)

Gustav Mahler, 1860-1911, är en av senromantikens ledande tonsättare och en förmedlare mellan romantiken och 1900-talets radikala musikströmningar. Här berättas om hans liv och verksamhet, bl. a. som dirigent vid Hamburg- och Wien-operorna. Till sist verkförteckning och kronologi.

MediaNr: P25203

Jan Fridegård : proletärdiktaren och folkkulturen

av Ebbe Schön

9 vol. (653 s. tryckt punktskrift)

En genomgång av Jan Fridegårds verk mot bakgrunden av statarmiljön och de folkliga föreställningar, värderingar och traditioner som dominerade hans uppväxt. Schön som personligen kände Fridegård framlägger okända fakta om hans författarskap. Även Fridegårds omdiskuterade spiritualism får en ny förklaring.

MediaNr: P25205

Väderbok för alla

av Artturi Similä

2 vol. (218 s. tryckt punktskrift)

En väderbok främst för båtfolk. Den behandlar vårt klimat och vårt väder och vill lära oss både att förstå och att umgås med vädret.

MediaNr: P25216

Rep utan knutar : Victoria Benedictsson - en levnadsteckning

av Margareta Sjögren

5 vol. (502 s. tryckt punktskrift)

En populär livsskildring mer än en litterär analys, skriven med sympati men också med den osentimentala kärlek till sanningen, som författaren själv (pseud. Ernst Ahlgren), 1850-88, satte så högt.

MediaNr: P25296

Dagligt liv hos aztekerna i det gamla Mexico

av Jacques Soustelle

9 vol. (918 s. tryckt punktskrift)

Detaljrik och fängslande skildring av aztekernas dagliga liv, deras föreställningsvärld och statsskick vid tiden för den spanska invasionen 1521.

MediaNr: P25421

Judendomen : idéer och trosföreställningar

av Milton Steinberg

5 vol. (402 s. tryckt punktskrift)

Presentation av den judiska religionen, av trosföreställningar, ideal och bruk. Citat från de heliga skrifterna, rabbinska skrifter samt legender åskådliggör framställningen. Författaren var själv bekännande jude.

MediaNr: P25437

Kring ett äktenskap

av Marika Stiernstedt

16 vol. (1362 s. tryckt punktskrift)

Memoarer som handlar om författarinnans äktenskap 1909-38 med författaren Ludvig Nordström. Bilden av Ludvig Nordström är tecknad med en blandning av bitterhet och kärlek. Brev och dagböcker citeras.

MediaNr: P25439

40 svenska författare

av Sven Stolpe

8 vol. (684 s. tryckt punktskrift)

Personligt skrivna författarbiografier över 40 namnkunniga svenskar från den heliga Birgitta till Erik Lindegren. Stolpe redovisar såväl anti- som sympatier öppet och kryddar sin framställning med anekdotiskt material.

MediaNr: P25442

Kejsaren : en bok om Wilhelm II

av Ragnar Svanström

8 vol. (727 s. tryckt punktskrift)

Inte en regelrätt biografi utan författaren visar hur samtiden, press, karikatyrtecknare, författare etc., uppfattade den tyske kejsaren Wilhelm II, 1858-1941.

MediaNr: P25223

Den snillrika människan : teknik under miljoner år

av Sten Söderberg

21 vol. (1944 s. tryckt punktskrift)

Teknikens utveckling genom tiderna från stenåldern och framåt beskriven informativt och fängslande.

MediaNr: P25232

Darling Daisy : en bok om kronprinsessan Margareta av Sverige

av Staffan Tjerneld

4 vol. (361 s. tryckt punktskrift)

MediaNr: P25263

Peter den store

av Henri Troyat

12 vol. (995 s. tryckt punktskrift)

Biografi över Peter den store av Ryssland (1682-1725).

MediaNr: P25278

Sova gott : om sömn och sömnstörningar

av Richard Trubo

6 vol. (472 s. tryckt punktskrift)

Om den normala sömnens fysiologi och olika typer av sömnlöshet samt en överblick av gamla huskurer och mer professionella behandlingsformer.

MediaNr: P25279

Victorias bönbok

2 vol. (115 s. tryckt punktskrift)

Ett stort antal böner för olika tillfällen, även på andra språk och från gångna tider.

MediaNr: P25516

Katanga : svensk FN-trupp i Kongo 1961-62

av Jonas Wærn

6 vol. (479 s. tryckt punktskrift)

Skildring av läget och striderna i Kongo 1961-62. Förf. var svensk bataljonschef i FN:s militärdistrikt i södra Katanga. FN-operationen föranleddes av att det kopparrika Katanga bröt sig ur det nyss frigjorda Kongo. Under långa tider var det öppna strider mellan FN-styrkorna och Katangas legosoldater. Ett intressant dokument.

MediaNr: P25334

Dokument från norra Frankrike

av Marguerite Yourcenar

8 vol. (760 s. tryckt punktskrift)

Författaren fortsätter sin släktkrönika från 1981, där hon porträtterade sin mor och hennes förfäder. I 2:a delen skildrar hon faderns släkt från urminnes tider fram till 1903, då M. Y. föddes. Fadern, av förnäm familj, var en orolig ande, militär, roulettspelare, ofta stadd på resande fot.

MediaNr: P25356

Levande litteratur : från Gilgamesj till Bob Dylan

av Tore Zetterholm

11 vol. (978 s. tryckt punktskrift)

Litteraturens världshistoria från Gilgamesj-eposet till Bob Dylan. Gilgamesj-e.: diktverk från ca 2000 f. Kr. B. Dylan: f. 1941. Framställningen är koncentrerad men lyckas ändå ge en bild av de olika strömningar, som lett fram till våra dagars formexperiment och politiska litt. Många av de största förf:na porträtteras individuellt.

MediaNr: P25367

Ängens fågel : visor och låtar i Norrbottens finnbygder 1677-1984

8 vol. (695 s. tryckt punktskrift)

Bred presentation av den tornedalsfinska spelmans- och vistraditionen under 300 år - en kulturskatt som funnits i Sverige lika länge som konungariket existerat, och som överlevt ända in i vår tid. Musikaliskt klingande exempel, sång samt svenska översättningar ges på 152 medeltida ballader, barn-, skämt- och nyhetsvisor, liksom presentationer av spelmän och vissångare. Den tryckta bokens CD-bilaga ingår inte i punktskriftsboken.

MediaNr: P27205

Litteratur för barn

Skönlitteratur

Blommig falukorv och andra bitar för barn

av Hans Alfredson

67 s. tryckt punktskrift

En samling barnvisor som har en ramberättelse, kort och småhumoristisk. Mycket är tidstypiskt från 1960-talet med kiss- och bajsvisa och nerramlade byxor. Sångerna är från skivan med samma namn.

MediaNr: P24349

Niklas och Figuren

av Bengt Anderberg

3 vol. (221 s. tryckt punktskrift)

Niklas, ett ensamt barn, har en fantasikamrat. Tillsammans letar de efter en försvunnen hund och upplever äventyr av ovanligare slag. En varm bok full av infall och spralligheter. Boken utgavs första gången 1950.

MediaNr: P24360

Kungens bäste man

av Leif Esper Andersen

60 s. tryckt punktskrift

Om slaget vid Svolder, där den norske kungen Olav Tryggvason på sitt vikingaskepp Ormen Långe möter den danske kungen Sven Tveskägg och förlorar striden.

MediaNr: P24370

Prinsen som ville arbeta

av Leif Esper Andersen

32 s. tryckt punktskrift

Peter är prins på slottet, där det fanns pigor och tjänare som gör allt. Men Peter vill gärna arbeta och helst vill han vara i stallet och hjälpa till.

MediaNr: P24371

Liten i Lund

av Karin Ingegerd Berg

2 vol. (140 s. tryckt punktskrift)

Tor, 6 år, bor med sin familj i Lund på 1800-talet. Hans far är målare och här berättas om familjens liv och om Tors vardag, där han får hjälpa till med allehanda arbete i hemmet. Både sorgligt och lustigt händer honom och boken är ett stycke kulturhistoria för barn och vuxna.

MediaNr: P24326

De tysta stegen bakom

av Jonna Björnstjerna

4 vol. (402 s. tryckt punktskrift)

11-åriga Elsa flyttar med sin familj till den gamla herrgården Ellesbo för att starta ett pensionat. Elsa känner snart en ryslig närvaro av någon som vill henne illa och ställer till saker. Ellesbo är mycket riktigt hemsökt, flera av de tidigare ägarna har råkat illa ut. Men Elsas föräldrar vill inte alls lyssna, utan skyller alla olyckor som uppstår på Elsa. Då söker hon hjälp på ett andligt centrum och berättelsen tar en ny läskig vändning.

MediaNr: P27215

Dockskelettet

av Holly Black

5 vol. (421 s. tryckt punktskrift)

Zach har varit bästis med Poppy och Alice så länge han kan minnas, men slutar träffa dem när hans pappa tycker att har blivit för gammal för att leka med dockor. En natt söker flickorna upp honom. Poppy är förföljd av en levande porslinsdocka, gjord av skelettet från en mördad flicka och fylld med askan från flickans brända kropp. Nu måste vännerna föra dockan tillbaka till henens gamla hem och begrava den där. Annars blir de för evigt fördömda.

MediaNr: P27282

Plupp

av Inga Borg

96 s. tryckt punktskrift

Plupp är en liten fantasifigur, som bor uppe i Lappland bland vilda djur som björnar, lämlar och hermeliner. Han umgås inte med människor utan lever och talar med djuren och fåglarna.

MediaNr: P24412

Släppa taget

av Katarina von Bredow

5 vol. (422 s. tryckt punktskrift)

Tvillingarna Elsa och Stella står varandra nära men är ändå väldigt olika. Stella är utåtriktad medan Elsa är mer blygsam. Hela tiden tävlar de mot varandra, både om prestationer och om kärlek. Nu, sista terminen i nian, får klassen en ny lärare i drama. Stella är entusiastisk men Elsa vill inte visa sina känslor, speciellt inte för Elliot som hon är hemligt förälskad i. Flickornas gemenskap sätts på hårda prov.

MediaNr: P27270

Hej, hello!

av Helena Bross

23 s .tryckt punktskrift

Glestryck

Fristående del i serien Klass 1B. Siris kusiner bor i USA och nu ska de hälsa på i Sverige. Siri är jätteglad och pirrig. Hon tittar på bilder och har många funderingar inför mötet. Kusin Ben följer med Siri till skolan och det blir en kul dag då barnen pratar både svenska och engelska med varandra. Boken presenterar en rad enkla vardagsfraser på engelska. Lättläst.

MediaNr: P27217

En pojke och hans hund

av Carol Carrick

22 s. tryckt punktskrift

Christopher mister sin hund Bojen. Han sörjer mycket. Men till slut hittar han en herrelös hundvalp, som han tar hand om.

MediaNr: P24463

Grisen som ville bli ren

av Siv Cedering

2 vol. (136 s. tryckt punktskrift)

Är man grisig, är man lik en gris och är man renlig, är man lik en ren, tror sagans lilla gris och ger sig av mot Lappland. Det är många besvärligheter för den lilla matglada, sjungande och tänkande grisen, innan han accepterar sig själv som han är.

MediaNr: P24469

Sagor : för barn och vuxna

av Stig Claesson

3 vol. (220 s. tryckt punktskrift)

20 sagor som alla utspelar sig i en förgången tid, då berättelsernas jag var mycket liten och upplevde de mest märkliga saker.

MediaNr: P24546

Sadako och de tusen papperstranorna

av Eleanor Coerr

20 s. tryckt punktskrift

I Hiroshima i Japan bor Sadako, 12 år. Hon drabbas av en obotlig form av blodsjukdomen leukemi. Från sjukhuset skriver hon brev ända till slutet.

MediaNr: P24550

Matilda

av Roald Dahl

4 vol. (363 s. tryckt punktskrift)

Matilda är en högst ovanlig flicka som redan vid 5 års ålder läser klassiker och löser invecklade tal. Men hennes föräldrar hunsar henne och i skolan har hon en rektor som avskyr barn. Men med hjälp av sin intelligens och magi triumferar Matilda över både föräldrar och rektor samt räddar skolan och sin egen underbara klasslärare. Rysansvärd, men rysligt rolig historia.

MediaNr: P27220

Hej då farfar, viskade jag

av Elfie Donnelly

3 vol. (221 s. tryckt punktskrift)

Goda vänner är Micki, 10 år, och hans 79-årige farfar, som har obotlig cancer och är döende. Miljö: Österrike.

MediaNr: P24721

De tre musketörerna

av Alexandre Dumas

Briljant äventyrsbok, serie i 3 delar från 1600-talets Frankrike, Richelieus tid. Med sin tidsfärg, sin rappa dialog och sina spännande förvecklingar kring den oförvägne d'Artagnan och hans kumpaner Athos, Porthos och Aramis är den en klassiker i sin genre.

MediaNr: P25013

Snyting

av Lasse Ekholm

68 s. tryckt punktskrift

Om högstadiegrabben Micke, hans klasskamrat Sofi och hennes bror Putte. Putte misshandlas, rymmer hemifrån och hittas till slut av Micke.

MediaNr: P24771

Vildhästarna

av Mel Ellis

4 vol. (327 s. tryckt punktskrift)

Då Sandra förstår att vildhästarna på den amerikanska västerns slättland är utrotningshotade, bestämmer hon sig för att försöka driva vildhästflocken till ett reservat.

MediaNr: P24781

Den svarta hingsten

av Walter Farley

5 vol. (438 s. tryckt punktskrift)

Del 1 i Svarta hingsten-serien. Tonårspojken Alec Ramsay är ombord på ett fartyg på väg hem till USA. På båten finns också en vildsint arabisk häst. När fartyget förliser öppnar pojken rådigt hästens box. Tillsammans tar det sig till en obebodd ö. Så småningom kommer det tillbaka till USA. Alecs får hjälp att träna hingsten, som visar sig vara en fantastisk kapplöpningshäst.

MediaNr: P24484

Jakten

av Robert Fisker

58 s. tryckt punktskrift

Gure, en ung jägare, som lever i en stam i en obestämd forntid, blir utstött ur gemenskapen. Han besegrar dock en rasande vit tjur och blir till slut stammens hövding.

MediaNr: P24495

Clonmels kungar

av John Flanagan

9 vol. (854 s. tryckt punktskrift)

Del 8 i serien som börjar med Gorlans ruiner. Halt återvänder från de västra rikena med dåliga nyheter. Det råder vild oordning och förvirring i Hibernia. En religiös kult som kallar sig för Särlingarna uppviglar befolkningen. Fem av de sex rikena i Hibernia har kraftigt försvagats av sabotage. Nu befinner sig även det sjätte riket, Clonmel, i stor fara. Halt, Will och Horace ger sig iväg för att återupprätta ordningen.

MediaNr: P27207

De glömda berättelserna

av John Flanagan

9 vol. (830 s. tryckt punktskrift)

Del 11 i serien som börjar med Gorlans ruiner. Historierna om Araluens spejare är välkända, men det finns fortfarande berättelser som ingen hört. Har Will fått reda på sanningen om hur han blev föräldralös? Lyckades Gilan någonsin spåra löjtnanten Foldar? Förf. har inspirerats av frågor han har fått från trogna läsare. Han berättar om spejarnas förflutna, men det är också om hur det gick sedan för Will, Halt, Horace, Alyss, Evanlyn and Gilan.

MediaNr: P27275

Den hemsökta skogen

av John Flanagan

7 vol. (691 s. tryckt punktskrift)

Del 5 i serien som börjar med Gorlans ruiner. Det har gått fem år sedan avtalet mellan Araluen och Skandia slöts. Will har blivit fullfjädrad spejare och det dröjer inte länge förrän han skickas på ett topphemligt uppdrag. Märkliga saker har hänt i norr. Det går rykten om mystiska ljussken och oförklarliga röster i natten. Det viskas att trollkarlen Malkallam har kommit tillbaka för att utkräva sin hämnd.

MediaNr: P27169

Kejsaren av Nihon-Ja

av John Flanagan

11 vol. (1055 s. tryckt punktskrift)

Del 10 i serien som börjar med Gorlans ruiner. Horace är försvunnen. Det har gått månader sedan han sändes till kejsarens hov i Nihon-Ja. Så Will, Evanlyn och Alyss beger sig iväg för att ta reda på vad som har hänt. Det visar sig att Horace har blivit indragen i en politisk maktkamp i det avlägsna riket. Horace stödjer den avsatte kejsaren. Han och Will måste nu träna vanliga skogshuggare i stridkonst.

MediaNr: P27274

Macindaws fästning

av John Flanagan

8 vol. (709 s. tryckt punktskrift)

Del 6 i serien som börjar med Gorlans ruiner. Will är äntligen fullärd spejare och ansvarig för ett eget landskap. Men fara hotar: Keren, en avfällig riddare belägrar den viktiga Macindaws fästning i norr. Samtidigt förgiftas den kungliga familjen och Wills vän Alyss hålls fången. Wills mod och uppfinningsrikedom, och oväntad hjälp från en gammal vän, är det enda som kan rädda Araluen.

MediaNr: P27178

Sårad i ödemarken

av John Flanagan

10 vol. (934 s. tryckt punktskrift)

Del 9 i serien som börjar med Gorlans ruiner. Den falske profeten Tennyson är på flykt för de brott som han och Särlingasekten begick i Clonmel. Samtidigt är spejaren Will, hans mentor Halt och vännen Horace honom i hälarna. De tre gör sitt yttersta för att stoppa Tennyson innan han tar sig över gränsen till Araluen. Men Tennyson är inte heller ensam. Två av sektens lönnmördare lever fortfarande.

MediaNr: P27245

Det susar i säven

av Kenneth Grahame

4 vol. (304 s. tryckt punktskrift)

Engelsk barnboksklassiker, från 1908, om Vattenråtta, Grävling, Mullvad och Padda och deras liv vid stranden av en engelsk flod. Vännerna gör trevliga utflykter med matkorgar, men råkar också ut för besvärligheter och allehanda äventyr. Med sitt varierade, humoristiska och fortfarande moderna språk erbjuder förf. en berättelse som går på djupet utan att förlora i lätthet. K.G., engelsk förf, 1859-1932.

MediaNr: P24560

Cirkusdeckarna och månstensmysteriet

av Dan Höjer

3 vol. (220 s. tryckt punktskrift)

Del 12 i serien om cirkusdeckarna, tvillingarna Kaspar och Katinka på Cirkus Pommery. Den magiska månstenen stjäls på statsministerns bröllop och tvillingarna tar upp jakten på bovarna. Äventyret blir dramatiskt. Barnen blir instängda i ett båthus, jagar livsfarliga skurkar på Ölandsbron och tvingas klättra i rep trettio meter ovanför vattenytan.

MediaNr: P27203

Galgbacken

av Ewa Christina Johansson

3 vol. (230 s. tryckt punktskrift)

Trettonåriga Lykkes stora släkt är samlad på landet för en midsommarfest. Eftersom hon känner sig deppig går hon ensam iväg på en promenad. För en kort stund ser Lykke en skräckinjagande galge resa sig intill utsiktstornet. En vind sveper förbi och viskar "In aeternum", de ord som står på berlocken som hon nyss fick ärva av mormor och moster.

MediaNr: P27187

Vero hit & dit

av Katarina Kieri

2 vol. (220 s. tryckt punktskrift)

Vero och Markus blir vänner när Vero kommer ny till klassen. Vero, som är van att ha ont om pengar. Markus, som är bra på att klara sig själv på eftermiddagarna när mamma ligger och vilar i mörkret. De är olika men trivs ihop och lär också känna en snäll granne. Så får Veros pappa jobb i en annan stad och Vero måste flytta igen. Men den här gången känner Vero att hon har fått nog: tillsammans med Markus ska hon stoppa flytten!.

MediaNr: P27172

Pelle Svanslös i Amerika

av Gösta Knutsson

2 vol. (144 s. tryckt punktskrift)

Pelle får följa med familjen till Amerika och upplever mångahanda äventyr. Flera gånger kidnappas han av gangsterkatter men lyckas rymma. Till slut finner han någon han hela tiden letat efter.

MediaNr: P25041

Ett veck i tiden

av Madeleine L'Engle

5 vol. (450 s. tryckt punktskrift)

En svindlande saga rik på överraskningsmoment, humor och spänning. Tre barn är utvalda att besegra mörkrets makter och kampen sker under en färd mellan galaxer. En kristen fantasybok.

MediaNr: P24839

Augustiminnen

av Sarah Lean

3 vol. (281 s. tryckt punktskrift)

Hannahs farfar har Alzheimers och glömmer bort saker hela tiden. Han har lovat att berätta en historia för Hannah, om en resa som förändrade hans liv, men nu kommer han inte riktigt ihåg den längre. Det enda han minns är ett datum och att något alldeles speciellt inträffade då. Hannah bestämmer sig för att ta reda på vad som hände. Efterforskningarna leder till ön ute i bukten, en ödesdiger natt under andra världskriget.

MediaNr: P27249

Lita på det oväntade

av Gunnel Linde

3 vol. (230 s. tryckt punktskrift)

Del 2 i serien, som börjar med Om livet är dig kärt. Vesle är Sylvias lillasyster, 9 år. Hennes osynlige kompis Ormicka ger henne rent kriminella råd som Vesle motvilligt följer, rent av så långt som till att begå bankrån på posten med en äppelpipa i ryggen på offret.

MediaNr: P24853

Lotta på Bråkmakargatan

av Astrid Lindgren

46 s. tryckt punktskrift

Del 2 i serien som börjar med Barnen på Bråkmakargatan. Lotta, 5 år, yngst av tre syskon, vaknar på fel sida en morgon, då allt går snett. Hon flyttar hemifrån arg och tvär, men till kvällen blir allt bra igen.

MediaNr: P24862

Bara Sparvel

av Barbro Lindgren

2 vol. (116 s. tryckt punktskrift)

Nu ska Sparvel börja skolan. Och hon, som är så pratsjuk! Tänk om hon får gröna ö i betyg! - En dag drar musiken in i henne. En dag hittar hon en hund. Det är sorgligt ibland, roligt ibland.

MediaNr: P24864

En trollkarl i Stockholm

av Jan Lööf

8 s. tryckt punktskrift

Trollkarlen från cirkus bor i ett hus mitt i stan. Barnen i kvarteret är hans goda vänner. Då det talas om att riva det gamla huset, blir det fart på barnen och trollkarlen - och på huset!.

MediaNr: P24936

Sagornas öar - en resa i den grekiska gudavärlden

av Enel Melberg

2 vol. (190 s. tryckt punktskrift)

En dagbok från en familjs vistelse på två grekiska öar. Grekiska myter är insprängda i familjens vardagsskildring. Många kända grekiska gudasagor.

MediaNr: P24967

Petter klarar allt

av Hans Peterson

3 vol. (222 s. tryckt punktskrift)

Del 3 i en serie, inledd med Här kommer Petter. Familjen flyttar till landet strax efter 1:a världskriget. Skolan börjar och Petter är rädd för den stränga lärinnan och de okända kamraterna, men när han räddat en av dem från att drunkna blir han mer accepterad.

MediaNr: P25111

Leta rätt på morbror Adolf

av Allan Rune Pettersson

2 vol. (110 s. tryckt punktskrift)

Petter, 7 år, får ge sig iväg med farfars ångbåt för att leta reda på morbror Adolf, som gett sig iväg till Nordpolen. Efter en spännande färd återvänder han med sin morbror välbehållen hem. Del 1 i en serie.

MediaNr: P25113

Den själviske jätten

av Oscar Wilde

12 s. tryckt punktskrift

Här talas om döden ur kristen synvinkel. En pojke, som symboliserar Jesus, kommer och hämtar jätten till "min trädgård, som heter paradiset". Första evsnak upplaga för boken 1919.

MediaNr: P25412

Facklitteratur

Min första bibel : berättelser ur Gamla och Nya testamentet

av Pat Alexander

4 vol. (362 s. tryckt punktskrift)

Från skapelseberättelsen till Paulus' ankomst till Rom. Återberättade på ett tydligt och enkelt sätt. Hänvisningar till varje bibelställe från vilket berättelsen är tagen.

MediaNr: P24348

Hana - en syriansk flicka i Södertälje

av Mahmut Baksi

41 s. tryckt punktskrift

Hur en syriansk flicka upplever kurdernas situation som invandrare i Sverige. Jämförelser mellan svenska och syrianska seder och bruk.

MediaNr: P24297

Jordens rekordbok

av Jens Hansegård

38 bl. tryckt punktskrift

Glestryck

Här står jordens egna rekord i centrum. Man får lära sig om jordens mest extrema platser och naturkrafter, djur och växter: det högsta berget, djupaste havet, den största vulkanen och det minsta djuret. Boken ingår i serien Lätt att läsa.

MediaNr: P27240

Se dej för! : upplevelser och hinder i en synskadads vardag

av Jan Wigdell

2 vol. (154 s. tryckt punktskrift)

Författaren Jan Wigdell, född 1939, drabbades 2007 av en förändring av gula fläcken på båda ögonen vilket ledde till en grav synskada. Han berättar, ofta med humor, om olika upplevelser, attityder och bemötande en synskadad kan råka ut för i det vardagliga livet. Bland annat tar han upp trottoarfaror, färdtjänst, nivåskillnader och hjälpmedel. Boken pekar också på enkla åtgärder som markant skulle förenkla vardagen för synskadade.

MediaNr: P27286

Specialproduktioner

Böcker med inklistrad punktskrift

Mina småkryp

av Anja Baklien

6 s. tryckt punktskrift

Pekbok som presenterar arton småkryp från svensk natur. Varje insekt är fotograferat på en närbild per sida och presenteras med sitt namn. Samt en mycket enkel beskrivning såsom "Nyckelpigan är prickig" eller "Skräddaren kan gå på vatten".

MediaNr: P27054

Bredvidböcker

Den tryckta originalboken medföljer punktskriftsboken.

Vi springer!

av Joar Tiberg

15 bl. tryckt punktskrift

Glestryck

Två pojkar, berättarjaget och hans kompis Åke, sitter i en trappa och tittar lojt rakt på läsaren. I ett alldeles vardagligt trapphus. Men i natt var de ut på en fantastisk resa! Så dras läsaren in i en fantasivärld och följer med pojkarna på en resa som spritter av lek. Pojkarna springer och flyger fram över varje bilderboksuppslag i omväxlande verkliga platser och sagovärldar. Runt månen, solen och så hem igen till trapphuset.

MediaNr: P27145