Gå till huvudinnehåll

Här har vi samlat några vanliga frågor om inläsningar.

Varför har inte alla talböcker text? 

Det är först de senaste åren som det blivit möjligt att göra talböcker med text. Därför saknar äldre talböcker text. Många av de äldre talböckerna i Legimus är överförda från kassettinspelningar. Om du tycker att kvaliteten på en äldre inspelning är dålig kan du be ditt bibliotek att skicka in ett förslag på en ny inläsning. MTM har dock inte möjlighet att göra nya inläsningar på allt vi skulle önska. 

Talsyntesen är svår att lyssna på. Vad gör jag?  

Utvecklingen av talsyntes går snabbt. Äldre inspelningar med talsyntes kan vara svårlyssnade. Ett tips som kan göra det lättare är att öka hastigheten något. Om en bok är inspelad med talsyntes före 2016 kan vi göra om den med en nyare talsyntes. Kontakta ditt bibliotek eller info@mtm.se. 

Det är något fel med inläsningen. Vad gör jag? 

Om du upplever att det är något fel med inläsningen kan du kontakta ditt bibliotek eller info@mtm.se Tekniska fel försöker vi åtgärda. Äldre böcker är ofta överförda från kassettinspelningar och då är svårt att åtgärda fel. I stället gör vi då en bedömning om det ska göras en ny inläsning av boken. Det går inte att lägga till text i talböcker som saknar text.  

Är det en ny bok är det bra om vi får veta att något är fel så snart som möjligt. 

Om du upplever problem med specifika inläsare kommer vi att lyssna på flera inläsningar gjorda av den inläsaren och göra en bedömning om inläsningen uppfyller våra kriterier. Alla synpunkter på inläsningar som kommer in till oss tas upp för bedömning.