Gå till huvudinnehåll

Vem kan få konto?

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att läsa tryckt text kan du få tillgång till Legimus och alla böcker som finns här.

Vänd dig till ditt bibliotek så hjälper de dig.

Studerar du på högskola eller universitet ska du vända dig till biblioteket där. Då kan du också beställa inläsning av kurslitteratur och få tillgång till stöd i dina studier.

Om du går i skolan och det finns ett skolbibliotek hjälper de dig att få ett konto. Annars kan du gå till biblioteket där du bor och få hjälp.

Studerar du på Yrkeshögskola eller Folkhögskola vänder du dig till biblioteket där du bor för att få konto i Legimus. För att få kursböcker inlästa ska du prata med skolan.

Innan du börjar använda Legimus behöver du godkänna ett användaravtal Biblioteket hjälper dig med detta.

Vad är en funktionsnedsättning som gör det svårt att läsa tryckt text?

Exempel på funktionsnedsättningar som kan göra det svårt att läsa tryckt text är: 

  • läs- och skrivsvårigheter, dyslexi
  • synnedsättning 
  • rörelsenedsättning som till exempel gör det svårt att hålla en bok
  • intellektuell funktionsnedsättning 
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism och adhd
  • kognitiva funktionsnedsättningar
  • tillfällig läsnedsättning på grund av till exempel skada eller sjukdom

Koncentrationssvårigheter är i sig inte en funktionsnedsättning. Däremot kan en funktionsnedsättning innebära koncentrationssvårigheter. 

Det måste finnas ett samband mellan funktionsnedsättningen och svårigheten att läsa.

Att du har svenska som andraspråk ger dig inte rätt att få konto i Legimus. Om du däremot på grund av en funktionsnedsättning har svårt att läsa även på ditt eget språk får du låna talböcker på svenska och andra språk.

Hur får jag ett konto om jag inte bor i Sverige?

Du som är svensk medborgare men bor utanför Sverige kan få ett Legimuskonto. Du kontaktar då ett bibliotek i Sverige så hjälper de dig att skapa ett konto.

Kontaktar servern... Ladda om sidan