Gå till huvudinnehåll

Hantering av personuppgifter

Om du har ett konto i Legimus behandlar Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, följande personuppgifter: 

  • namn
  • personnummer/samordningsnummer/LMA-nummer
  • e-postadress
  • För minderåriga lagras även vårdnadshavares namn och födelsedatum

Uppgifterna används för att hantera ditt konto och dina lån.

MTM behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer om behandling av personuppgifter och vilka rättigheter du har som kontoinnehavare i MTM:s integritetspolicy.

Utöver personuppgifterna sparar MTM följande uppgifter för dig som har ett Legimuskonto: 

  • Information om vilka böcker du har lånat
  • Hur långt du har läst i böckerna
  • Bokmärken i böckerna inklusive dina kommentarer.

Talböcker är skyddade av Upphovsrättslagen. De får enbart läsas av personer med en läsnedsättning. När talböckerna laddas ner märks de med uppgifter om vem som lånat talboken. Vid olaglig spridning kan MTM spåra vem som lånat och spridit talboken.

Uppgifter om hur långt du har läst sparas för att appen och webbspelaren ska komma ihåg var i boken du senast läste, så att du inte ska behöva börja om från början varje gång du öppnar boken. Bokmärken inklusive dina kommentarer i böckerna sparas för att du ska kunna navigera i boken med hjälp av dem.

MTM sparar inga känsliga personuppgifter om Legimusanvändare. Om en person inte har varit inloggad på sitt konto på tre år gallras kontot och alla personuppgifter. Personer som aldrig har loggat in gallras efter 12 månader.