På legimus.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om kakor
Jag Accepterar
 1. Använda Legimus
 2. Appen Legimus
 3. Läsa
 4. Våra medier
 5. Vanliga frågor
 6. Lästips
 7. För bibliotek
  1. Kom igång med talböcker
  2. Stöd i dagligt arbete
  3. Vanliga frågor
 8. Student
 9. Barn och unga
 10. Lättläst
 11. Andra språk
 12. Om webbplatsen
 13. Mina sidor
Sökfilter
Start för innehåll

För bibliotek

På de här sidorna hittar du information särskilt riktad till dig som arbetar på bibliotek. Vi förklarar hur du hittar böcker i olika format till ditt bibliotek och hur du lånar ut dem.

Kille på bibliotek som läser talbok

Genvägar

Statistik

Läsprogram till studenter

Högskolestudenter får tillgång till en uppgraderad version av EasyReader för PC och en betaversion av EasyReader för Mac. Till hösten kommer version 1 av EasyReader för Mac släppas. Den 29 augusti kommer vi att hålla ett webbinarium för personal inom högskolan om läsprogrammet. Ni kan alltid hänvisa studenterna till EasyReaders support om de behöver hjälp med programmet.

Länk till information om EasyReader för PC

Länk till information om EasyReader för Mac

Om inläsningsförslag - just nu jobbar vi för högtryck!

Just nu får vi in många inläsningsförslag från folk- och skolbibliotek. Det välkomnar vi, men det innebär att det dröjer lite längre med handläggningen. Vi ber om ursäkt för olägenheterna och tackar åter igen för alla förslag!

MTM har kontaktat kommunernas kulturnämnder angående biträdesavtal för uppgifterna i Legimus

MTM har under hösten 2018 utrett frågan om personuppgifterna i Legimus och konstaterat att MTM är personuppgiftsansvarig och biblioteken är biträden. Skälet till detta är att det endast är MTM som kan ändra, lägga till eller ta bort personuppgifter i Legimus. Detta kan förvisso även göras av en enskild bibliotekarie i rollen som registrerare, men endast efter det att MTM har gett denne rättigheter att göra dessa förändringar.

MTM har nu inlett ett arbete med att se till att det finns biträdesavtal med de bibliotek som är anslutna till Legimus. Vi har gjort ett utskick till kulturnämnderna i varje kommun för att sluta biträdesavtal som gäller för folkbiblioteken. Vi kommer så småningom att vända oss även till de andra biblioteksformernas huvudmän för att sluta biträdesavtal.

Förändringar i Upphovsrättsförordningen tydliggör MTM:s informationsplikt kring framställning och spridning av tillgängliga medier

En förändring i förordningen tydliggör att MTM, förutom att följa lagen och förordningen, också ska informera om hur vi uppfyller våra skyldigheter. Förändringarna träder i kraft 2018-10-11.

17 § upphovsrättslagen reglerar framställning och användning av tillgängliga medier för personer med syn- eller annan läsnedsättning, som behöver detta för att kunna ta del av verket. I upphovsrättsförordningen (1993:1212) finns föreskrifter i anslutning till lagen.  

Läs mer om förändringen i förordningen

Aktuella störningar och problem

Vi har tagit fram en informationssida där vi samlar kända problem eller störningar i appen Legimus och på legimus.se.

Till aktuella störningar och problem

För dig som arbetar på skolbibliotek

Nu finns en ny checklista som du kan använda då du ska introducera och registrera elever i Legimus.

Frågor och svar om GDPR

MTM arbetar med att säkerställa att alla de system och processer som hanterar Legimusanvändare hanterar personuppgifter på ett korrekt sätt. Vi har sammanställt ett antal frågor och svar om GDPR.

Talböcker och Legimus - för dig som arbetar på skolbiblioteket

Nu finns webbinariet Talböcker och Legimus – för dig som arbetar på skolbiblioteket inspelat. Här får du grundläggande information om vad en talbok är och vem som får läsa den, hur du introducerar och registrerar elever till Legimus och om ditt ansvar som registrerare. Vi visar också hur du som arbetar på skolbiblioteket kan hantera elevens konto, t ex att byta lösenord och att göra en ansökan om biblioteksflytt när eleven slutar på skolan.

Gå till webbinariet (öppnas i nytt fönster)

Flytta över användare till ditt eget bibliotek

Registrerare kan nu föra över Legimusanvändare till sitt eget bibliotek. Om en användare redan har ett konto kommer man, då man skriver in användarens personnummer/LMA-nummer i formuläret för att registrera, få besked om att användaren redan har ett konto och en fråga om man önskar flytta användaren till sitt bibliotek. Mer information om hur du gör hittar du i handledningen till MTM:s användarregister.

Formulär för studenters läsprogram

Studenter på universitet och högskola som vill få ett program för att läsa talböcker från MTM fyller i ett formulär på Legimus, istället för att som tidigare skicka ett mejl till MTM. Formuläret gör att studenten får med all information i sin ansökan och minskar risken för fel. Studenten kan välja mellan EasyReader för PC och Read Hear för Mac.
Mer information om EasyReader  
Mer information om ReadHear  

Talboksberättigade asylsökande kan nu få ett konto i Legimus

Personer som söker asyl i Sverige och har svårt att ta del av tryckt text på grund av en funktionsnedsättning går nu att registrera för ett användarkonto i Legimus. 

För att skriva in sig behöver den asylsökande ett giltigt LMA-kort. LMA-kortet är ett plastkort med ett foto på den som är asylsökande och ett unikt nummer kopplat till den som söker asyl. Alla asylsökande får LMA-kort från migrationsverket.

Biblioteken sköter introduktion och registrering, precis som med övriga användare.

Läs här hur du gör för att registrera en asylsökande i Legimus

Nya rutiner för studenternas delleveranser

Erbjudande om att få delleveranser kommer nu att gå ut direkt via e-brev till alla studenter som har beställt en talbok som läses in med mänsklig inläsare. Förändringen kommer att göra det tydligare för studenterna att delleveranser är en möjlighet när man väntar på sin talbok.  

För högskolebiblioteket innebär förändringen att man inte längre beställer delleveranser i när man beställer inläsning av kurslitteratur till en student. Istället är det viktigt att kontroller att studenten har en korrekt e-postadress eftersom erbjudandet om delleverans kommer att skickas dit.

För studenten innebär det att hon får ett e-brev med ca fem timmar av den titel som läses in och ett erbjudande om att få fler delleveranser. Svarar studenten ja skickas en delleverans i veckan tills titeln är färdiginläst. Tackar studenten nej eller avstår från att svara kommer inga fler delleveranser. Delleveransen skickas med e-brev till studenten. Studenten kan även få den på CD. Instruktioner finns i e-brevet med delleveransen. Ångrar sig studenten kan hon, eller biblioteket, kontakta MTM för att få delleveranser igen. 

MTM bjuder in till höstens webbinarier 

Läs om höstens webbinarier (öppnas i nytt fönster)

MTM bjuder in till studiedagar i höst

Läs om höstens studiedagar här (öppnas i nytt fönster)

Support av Read Hear Mac

Read Hear Mac, ett läsprogram som MTM erbjuder studenter på universitet och högskola, kan inte garantera hundraprocentig funktionalitet med Mac 10-12 Sierra, det senaste operativsystemet för mac-datorer. En snabbtest har visat att grundfunktionerna fungerar och vi har inte hört talas om något fall där det har blivit problem. Däremot är det bra att studenter som får problem hör av sig till den svenska supporten om de får problem med programmet.

Kontakt till supporten

Ny film!

Premiär! MTM presenterar nu en ny film som vi hoppas ska inspirera barn att använda Legimus. Med den hoppas vi att flera ska upptäcka hur roligt och bra det är med talböcker.
Den är fri att använda på era webbplatser och sprid den gärna till era kanaler och kontakter! Filmen finns även syntolkad.

Film - Välkommen till talböckernas värld

Ny film om voice over för iPhone och iPad

För dig som ibland behöver visa appen Legimus med voice over finns nu en instruktionsfilm.

Film om voice over 

Ny webbutbildning!

Nu kan du som är ny som registrerare göra vår webbutbildning. Utbildningen ger grundläggande kunskaper och tar ca 30 minuter att genomföra.

Webbutbildning

Nya broschyrer för skolan

Om du arbetar på skola har vi två nya broschyrer för dig. Du kan ladda ner dem direkt här eller beställa tryckta exemplar.

Beställ dessa och annat material på mtm.se. Öppnas i nytt fönster

Basår

Högskolebibliotek kan från och med 2015-12-15 beställa kurslitteratur till högskolans basårsutbildningar. Litteratur till högskolans basårsutbildningar jämställs med ordinarie kurslitteratur. De ska uppfylla samma krav som högskolelitteratur och de produceras på samma sätt av MTM.

MTM läser inte in titlar som redan finns anpassade, till exempel de titlar som finns att köpa av Inläsningstjänst. Kontrollera om titeln finns i anpassat format innan du beställer.

Information om att beställa kurslitteratur

Inspiration

Här har vi samlat lite inspiration hur man kan jobba med talböcker.

Exempel från skolvärlden

Riktlinjer från IFLA

IFLA har tagit fram nya riktlinjer för hur bibliotek kan arbeta för personer med läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi.

IFLA:s riktlinjer för bibliotekstjänster för personer med dyslexi Filikon för IFLA:s riktlinjer för bibliotekstjänster för personer med dyslexi

Handledningar

Vi har två handledningar för dig som arbetar med talböcker:

Filmer om talböcker och Legimus

Vi har tagit fram två filmer om talböcker. Den trefaldigt prisbelönta filmen om Legimus kan ni gärna lägga upp på era webbplatser eller använda då ni informerar om talböcker. Filmen om talböcker i skolan hoppas vi ska kunna fungera som inspiration för hur skolor kan arbeta med tillgängliga medier.

Talböcker och Legimus

Talböcker i skolan

 

Telefontider idag

Svarstjänsten

08:30-12:00Tel 040-653 27 10E-post: info@mtm.se

Punktskrifts- och prenumerationsservice

09:00-12:00040-653 27 20E-post: punktskrift@mtm.se
Senast ändrad: 2020-03-25 | Legimus