Gå till huvudinnehåll

Information om förändringar av system och konton

MTM har bytt system för att hantera användare samt lagra och distribuera böcker i Legimus. 

Skapa och hantera konton i biblioteksportalen

Du som har ett Legimuskonto med registrerarbehörighet använder samma inloggningsuppgifter för att logga in i den nya biblioteksportalen. I biblioteksportalen kan du skapa och hantera Legimuskonto till läsare som hör till ditt bibliotek. Det är också i biblioteksportalen du beställer inläsning av kurslitteratur eller lämnar inläsningsförslag. Du använder samma inloggningsuppgifter i biblioteksportelen som till Legimus.

Läs mer om hur du skapar och hanterar konto i biblioteksportalen under Skapa och hantera konto (öppnas i nytt fönster)

Det går inte längre att logga in med gemensamt bibliotekskonto

Biblioteket behöver fortfarande vara registrerat som en organisation hos MTM.

Det finns två typer av personliga Legimuskonto för bibliotekspersonal.

Legimuskonto med registrerarbehörighet. Alla Legimuskonto kan ladda ner, strömma, lägga till böcker i bokhyllan och skapa personliga listor. Du som har ett Legimuskonto med registrerarbehörighet kan dessutom:

  • Skapa nya konton åt Legimus-användare
  • Hantera Legimuskonto åt de läsare som hör till ditt bibliotek
  • Beställa kurslitteratur eller lämna inläsningsförslag

För att få ett Legimuskonto med registrerarbehörighet behöver du genomföra en webbutbildning och gärna delta vid ett webbinarium. Du som redan har ett registrerarkonto fortsätter att använda det.

Legimuskonto med förmedlarbehörighet. Kan ladda ner, strömma, lägga till böcker i bokhyllan och skapa personliga listor.

Ett Legimuskonto med förmedlarbehörighet kan till exempel vara aktuellt för personal med kortare tidsbegränsade anställningar eller som behöver kunna ladda ner men inte skapar nya konton åt Legimus-användare.

Alla nedladdningar som görs med registrerarkonto eller förmedlarkonto räknas till bibliotekets statistik.

Det är inte längre möjligt att ha biblioteksgemensamma listor för till exempel nedladdning och bevakning.

Du hittar mer information om Legimuskonton för dig som arbetar på bibliotek här (öppnas i nytt fönster)

Tänk på

De talböcker du laddar ner med ditt registrerarkonto eller förmedlarkonto är endast för att låna ut. Böcker som laddas ner för att lånas ut på skiva eller minneskort ska läggas in i bibliotekets katalog på titelnivå innan de lånas ut för att utlåningsstatistiken till ALIS ska bli korrekt. Läs mer på mtm.se (öppnas i nytt fönster).

När du visar Legimus för läsare ska du använda deras inloggning. Du får strömma böcker i Legimus för felsökning och test. Om du har en funktionsnedsättning som ger dig rätt att läsa böckerna i Legimus ska du använda ett privat Legimuskonto.

Biblioteket kan behöva ändra sina rutiner

Eftersom det inte längre går att ha biblioteksgemensamma listor för till exempel nedladdning och bevakning kan en del bibliotek behöva se över sina rutiner. Eftersom bibliotekens förutsättningar och rutiner skiljer sig åt kan MTM inte ge några generella råd. Ett sätt att ersätta den gemensamma nedladdningslistan kan vara att ladda ner böckerna till en gemensam mapp eller plats från vilken de kan hämtas för att sparas på skiva eller minneskort.